Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Legalizm Leona XII i Pius VIII

  W atmosferze Restauracji odbył się wybór nowego papieża, po śmierci Piusa VII. Zelanci pragnęli papieżanie liczącego się z duchem czasu, lecz twardo dokonującego restytucji praw Kościoła, wzmocnieniawładzy papieskiej i usztywnienia polityki rzymskiej. Mieli oni przewagę nad umiarkowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGALIZM I KOŚCIÓŁ

  Klęska Napoleona rozbiła jego cesarstwo i pozwoliła przez Kongres Wiedeński przywrócić we Francjistrukturę ancien régime’u. Dokonując w Europie restauracji dawnego porządku politycznego i społecznego,nie zdołano wyeliminować idei wolności bez ograniczeń, której szermierzy w tym okresie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz XVI i ultramontanizm

  Kameduła Maurus, który w 1831 roku został papieżem, Grzegorzem XVI, wydał już w 1799 rokudzieło Trionfo della Santà Sede. Za jego pontyfikatu wznowiono je i przetłumaczono na język francuski iniemiecki. Zawarte w tym dziele idee najwyższej władzy papieża i jego nieomylności, a także opierającejsię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i Kongres Wiedeński

  W 1815 roku Europa liczyła ponad 100 milionów katolików, 40 milionów prawosławnych, około 30 milionówprotestantów i osobno licząc 9 milionów anglikanów oraz kilka milionów Żydów i mahometan.Najliczniejszymi krajami katolickimi były: Francja (28,5 mln), monarchia austriacka (24 mln) i Hiszpania(10 mln). Z nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Risorgimento

  Za Leona XII wzrósł polityczny, społeczny i ekonomiczny kryzys Państwa Kościelnego, choć papieżpragnął jego reformy. Wydany (1827) Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego spowodowałfaktyczny regres, przywracając rządy księży w administracji i stosując niebywałe represje względem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

  Ideały rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo, przenikały do wszystkich krajów europejskich.Różny był jednak ich stopień oddziaływania i wpływ na sprawy kościelne. Dopiero politycznepodporządkowanie przez Napoleona kilku z nich hegemonii Francji doprowadziło do zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

  Ogłoszona w Rzymie Republika i śmierć uwięzionego Piusa VI w Walencji nie oznaczały końca papiestwa,jak oczekiwali francuscy rewolucjoniści. Wybrany wszakże papieżem Pius VII nie miał spokojnegopontyfikatu, choć przez pewien czas mógł rezydować w Rzymie, a nawet zawarł konkordat z Francją.

  Nowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektoriat i ucisk Kościoła

  Konwent, widząc rosnące niezadowolenie ludzi, zamierzał odejść od wytępienia chrześcijaństwa, leczkierowany bardziej okolicznościami niż filozoficznymi: przesłankami, zdążał do rozdziału Kościoła odpaństwa.

  Na razie jednak wznowiono pensje dla kleru konstytucyjnego i ustalono budżet na kult...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VII i Consalvi

  Rzym, w chwili śmierci Piusa VI, był uwolniony od Francuzów i jakobinów przez wojska neapolitańskie.Konklawe wszakże odbyło się w Wenecji, pod opieką cesarza austriackiego Franciszka II. Udział wzięło35 kardynałów na 46 żyjących. Dzielili się na dwie orientacje: politycy (politicanti) skupieni wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucyjne republiki i Kościół

  Wojska francuskie przy końcu 1792 roku przeszły do ofensywy i podbojów. Dokonały aneksji Sabaudii,hrabstwa Nicei, austriackich południowych Niderlandów (Belgia) i księstwa duchownego Luttich, lewegobrzegu Renu oraz opanowały północną i środkową Italię, tworząc sześć republik: Batawską (1795)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 954

  praca w formacie txt

Do góry