Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  W I w. rozpoczęła się -* chrystianizacja cesarstwa rzym., w IV w. chrystianizacja Celtów i plemion germ., awVIw.-> rekatolicyzacja wyznających -> ar-ianizm, w VII w. chrystianizacja plemion słow., a w X i XI w. plemion ugrofińskich i bałtyckich; w XI w. utrwalił się podział E. chrześcijańskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /17 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSEBIUS GALLICANUS

  Umowny tytuł zbioru (Cołlectio gallicana), zawierającego 76 homilii i 9 mów, sporządzonego przez anonimowego kompilatora w \T-LX w., prawdopodobnie na podstawie zbiorów kazań i przemówień -*> Cezarego z Arles.

  Geneza nazwy wiąże się z historią poszukiwania autora zbioru. Nieznany kopista średniow., na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY UNICKIE

  Pierwsze Kościoły unickie w E. powstawały po 1204 na eur. terytoriach -> cesarstwa łacińskiego; w wyniku zaś narzucenia prawosławnym przez krzyżowców hierarchii i obrządku łac. upadły wraz z panowaniem łacinników; z motywów polit, i inspiracji władców przywrócono je w następstwie zawarcia unii w ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIA, Eustochia Św.

  ur. przed 367 w Rzymie, zm. prawdopodobnie 419 w Betlejem, córka rzym. patrycjusza Toksocjusza i św. Pauli ; od 382 wraz z matką korzystała z duchowego kierownictwa św. Hieronima, którego gościły w swoim domu w Rzymie;

  385 wraz z nim przeniosły się do Jerozolimy, a nast. do Betlejem; odwiedziły kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE

  Prawosławie obejmowało w XI w. swym zasięgiem w E. ziemie cesarstwa bizant. (Płw. Bałk. po rzekę Drawę i Dunaj na pn., część pd. Półwyspu Apenińskiego, wsch. Sycylię i Kretę) oraz Ruś Kijowską, podległe jurysdykcji -»• Ekumenicznego Patriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu; w 2. poł. XI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /15 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIEWICZ SEWERYN

  ur. 19 VIII 1910 w Lublinie, zm. 20 III 1963 w Paryżu, działacz społeczno-polityczny.

  Podczas studiów prawniczych 1932-36 na KUL był działaczem ~* Odrodzenia(1934-35 prezes) orazred. pisma -*• „Nurty"; po studiach 1936-37 w Szkole Nauk Polit, w Warszawie pracował do 1939 w Ministerstwie Spraw Zagr.; w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - DZIEJE

  1. Zmiany w zaludnieniu E. wynikały z zasadniczego przeciwieństwa 2 jej części: południa i zachodu o klimacie cieplejszym i wilgotnym oraz dużo rozleglejszych nizin środka i wschodu o klimacie surowszym; stąd okresy powolnej kolonizacji wnętrza kontynentu były przerywane gwałtownymi migracjami ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /37 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA

  Kontynent Ziemi liczący 10,5 min km2 (7,8% powierzchni lądów kuli ziemskiej); w sensie geogr. kontynentem jest Eurazja, jednak umownie wydziela się z niego E. po góry Ural (włącznie) i Kaukaz (wyłącznie). Ludność E. wynosiła 1979 ok. 680 min (15,7% ludności Ziemi), w tym 194 min w ZSRR.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULOGIUSZ Św.

  zm. 607 w Aleksandrii, teolog, polemista; był w Antiochii mnichem i prezbiterem, a od 580 patriarchą Aleksandrii.

  Jako żarliwy zwolennik chrystologii Soboru Chalced. bronił czystości wiary w polemice z monofizytami, nowacjanami i agno-etami; przyjaźnił się z pap. Grzegorzem I Wielkim. Pisma E. zachowały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUMENIA, Eumenea

  (lekli w zach. Turcji), bpstwo w metropolii Laodycea w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska, istniejące już w końcu II w.; znane z licznych prześladowań chrześcijan; jego pierwszym hist, bpem był Trazeasz (zm. ok. 175); czczony jest w Kościele prawosł. i kat.; ponadto znanych jest 3 bpów do IX w.; od XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt

Do góry