Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z CEZAREI bp.

  ur. ok. 263 prawdopodob-bnie w Cezarei Palestyńskiej, zm. V 339 tamże, apologeta, biblista, historyk, zw. ojcem historii Kościoła.

  I. ŻYCIE — E. jako uczeń -» Pamfiliusza otrzymał wszechstronne wykształcenie w duchu poglądów Orygenesa i tradycji szkoły cezarejskiej (-> Cezarea Palestyńska). Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /18 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICA TESTIFICATIO

  Adhortacja pap. Pawła VI o regulacji procesu odnowy życia zakonnego, reformowanego wg doktrynalnych oraz kanonicznych podstaw sprecyzowanych na Soborze Watykańskim U (KK, DZ) i ramowych wytycznych norm wykonawczych (-» Ecclesiae sanctae IV), ogłoszona 29 VI 1971 (AAS 63(1971) 497-526; przekład pol. w: Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z DORYLEUM bp.

  Żył w V w. w Doryleum (Eskisehir w zach. Turcji), teolog, obrońca prawowierności.

  Był retorem w Aleksandrii, gdzie w mowie wygłoszonej 228 na Boże Narodzenie wystąpił przeciw poglądom Nestoriusza; 448 został bpem w Doryleum; stwierdziwszy brak ortodoksji u -*• Eutychesa, wniósł 448 przeciw niemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL ASSOCIATION

  Wspólnota metodystycz-na w Ameryce Pn., zapoczątkowana w XIX w. przez wędrownego kaznodzieję luterańskiego Jacoba Albrechta (zm. 1808).

  Albrecht, działacz od 1791 episkopalnego Kościoła meto-dystycznego (-> metodyści) w Pensylwanii, Wirginii i Marylandzie, z powodu braku uznania dla jego pracy, wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ I

  ur. ok. 834 w Seleucji Izauryjskiej, zm. 5 VIII 917, patriarcha ekumeniczny.

  Był mnichem w Bitynii, a nast. opatem klasztoru Studios w Konstantynopolu i spowiednikiem ces. Leona VI Filozofa; zostawszy 907 patriarchą ekum., uznał czwarte małżeństwo cesarza zawarte wbrew przepisom Kościoła gr., co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHES

  ur. ok. 378, zm. po 454, archimandryta, jeden z głównych twórców -* monofizytyzmu.

  Jako archimandryta klasztoru w Konstantynopolu bronił uchwał -> Efeskiego Soboru (III); występując przeciw -*• ne-storianizmowi, głosił, że 2 natury utworzyły w chwili wcielenia w Chrystusie jedną boską (mia.fysis); na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTRACJUSZ abp.

  zm. po IV 1117 w Nicei (obecnie Iznik w Turcji), filozof i teolog bizantyjski.

  Był uczniem -> Jana Italosa i doradcą ces. Aleksego I Komnena, a ok. 1092 został metropolitą Nicei ; polemizował w sprawie kultu obrazów z Leonem, metropolitą Chalcedonu; w polemice z monofizytami orm., dla wyjaśnienia dogmatu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHIAN Św.

  Pap. 4 I 274(275?) - 7 Xn 282(283?); pochodził z Toskanii; o jego życiu brak wiadomości, a przypisywana mu legenda o męczeństwie jest nieprawdziwa, ponieważ w tym czasie chrześcijan nie prześladowano; pochowano go w katakumbach Kaliksta.

   

  Duchesne LP I 159; J. Wil pert, Die Papstgräberund die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTANAZJA

  (gr. „dobra" śmierć), przyśpieszenie lub nie-zapobieganie śmierci mające na celu skrócenie -*• cierpienia, zwykle na życzenie chorego (-»• choroba).

  1. Termin e., oznaczający w tekstach staroż. (z III w. prz.Chr.) śmierć dobrą, łagodną i zaszczytną, ma niewiele wspólnego ze współcz. jego znaczeniem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /11 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHIUSZ św.

  Patriarcha ekumeniczny, ur. ok. 512 w Theium (Frygia), zm. 6 IV 582 w Konstantynopolu, obrońca prawowierności.

  Wychowywał się w Augustopolis (Frygia), a po studiach w Konstantynopolu wstąpił do klasztoru w Amasei Pontyjskiej; po przyjęciu święceń kapł. w Konstantynopolu wrócił do Amasei i został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt

Do góry