Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z EMESY bp.

  ur. ok. 295 w Edessie, zm. 359 w Antiochii, pisarz i teolog semiariański.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny chrzęść; studiował w Edessie, Scytopolis, Cezarei Palest., Aleksandrii oraz Antiochii (-» antiocheńska szkoła egzegetyczna) i był pod wpływem ariań-skiego bpa Patrofila ze Scytopolis i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL and REFORMED CHURCH

  Wspólnota ewangelicko-unijna powstała 1934 w Stanach Zjednoczonych z połączenia Evangelical Synod of North America oraz Reformed Church in the United States, skupiających ewangelików amerykańskich pochodzenia niemieckiego.

  Synod gen. w Lancaster (1940) zatwierdził prezbiterialny ustrój wspólnoty i określił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z NIKOMEDII

  Bp ariański, ur. pod koniec III w. prawdopodobnie w Syrii, zm. ok. 341-342, działacz i polityk.

  Studiował u Lucjana z Antiochii (-> antiocheńska szkoła egzegetyczna) razem z Ariuszem (Teodoret HE I 4); najpierw został bpem Bejrutu, a po 318 dzięki poparciu ces. Licyniusza, bpem Nikomedii (Sozomen 115); był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  ur. ok. 377 w Melitene (obecnie Malatya we wsch. Turcji), zm. 20 I 473 w Sahel (k. Jerozolimy), anachoreta.

  1. Życie i działalność — w wieku 19 lat przyjął święcenia kapł. i został wizytatorem bpstwa Melitene; 406 odwiedził wspólnoty anachoreckie w Ziemi Świętej i wraz z przyjacielem Theoktistosem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL UNITED BRETHREN CHURCH

  Wspólnota ewangelicka powstała w Stanach Zjedn. z połączenia Church of the United Brethren in Christ i Evangelical Church na doktrynalnych podstawach metodyzmu (-> metodyści); w Europie znana jako Evangelische Gemeinschaft (-> Evangelical Association).

  Powstanie wspólnoty związane jest z działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z OSTRZYHOMIA bł.

  zm. 20 I 1270 w Pilis (k. Budapesztu), eremita, założyciel zakonu -*• paulinów.

  Pochodził z bogatej rodziny; był kanonikiem katedry w Ostrzyhomiu; od 1216 za zgodą bpa z kilkoma towarzyszami wiódł życie pustelnicze na górze Pilis; ok. 1250 założył wspólnotę zak., przyjmując surową regułę eremitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ ZIGABENOS, Eutymiusz Zigadenos

  zm. po 1118, teolog i egzegeta bizantyjski.

  Był mnichem w Konstantynopolu; odznaczał się znajomością gramatyki, retoryki i teologii; na polecenie ces. Aleksego I Komnena (1081-1118) napisał dzieło polem.-dogm. Panoplia dogmatike (PG 130, 20-1360), złożone z prologu i 28 rozdz., wymierzone przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z SAMOSAT Św. bp.

  zm. 380 w Doliche (obecnie Tell Duluk w pn. Syrii), teolog.

  Przyczynił się do wyboru Melecjusza 361 na patriarchę Antiochii; uczestniczył 363 w synodzie antioch.; współpracował z obrońcami ortodoksji Bazylim Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu (zachowały się 22 listy Bazylego adresowane do E. — PG 31,303-996...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ Św.

  Papież, zm. 17 VIII 309 lub 310 na Sycylii, czczony jako męczennik.Prawdopodobnie Grek, syn lekarza; pontyfikat jego trwał 4 miesiące po pap. Marcelim I; uczestniczył w sporach między duchowieństwem a ludem rzym. dotyczących odstępców od wiary (lapsi) z czasów prześladowania chrześcijan pragnących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z VERCELLI Św. bp.

  ur. ok. 285 na Sardynii, zm. 1 VIII 371 w Vercelli (Piemont), teolog antyariański.

  1. Życie i działalność — W młodości kształcił się w Rzymie, gdzie przyjął święcenia lektoratu, a podczas pobytu w Vercelli wybrano go jednogłośnie I bpem tego miasta; pap. Juliusz I zaaprobował wybór i 345 udzielił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 995

  praca w formacie txt

Do góry