Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA - DZIEJE

  Idea e. u myślicieli staroż. (chiń., egip., gr.) wiąże się z próbą wyjaśnienia początków wszechświata i jego rozwoju. Najczęściej przyjmowano 4 lub 5 elementów (Chińczycy — wodę, drzewo, ogień, ziemię, złoto, Grecy zaś — wodę, powietrze, ogień, ziemię), z których przez stopniowe połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /11 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE ETYCZNYM

  E. oznacza bądź próbę zastosowania biol. teorii -*• ewolucji (I B) do określenia naczelnej zasady etycznej lub istoty powinności mor. ludzkiego postępowania, bądź próbę zastosowania idei postępu dla określenia treści szczegółowych norm etycznych lub mor. słuszności ludzkiego postępowania.

  Poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA - PROBLEMATYKA

  A. W ASPEKCIE KOSMOLOGICZNYM — określa różnicowanie się poziomów organizacji materii nieożywionej, rozważane w ramach -> kosmologii relatywistycznej.

  Pierwszą koncepcję e. struktur kosmicznych zaproponował G. Lemaitre w 30-ych latach XX w. w postaci tzw. hipotezy pierwotnego atomu'; wg niego e. ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /21 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXÁLTATE DOMINUM DEUM NOSTRUM

  Oficjum godzin kan. na święto -* Grobu Chrystusa, powstałe w XVIII w. dla -bożogrobców (II, IV) na podstawie wcześniejszego rymowanego oficjum Quam dulcís haec solemnia, z nowymi hymnami Sacri sepuleri gioriam oraz Audite tristes inferi; zatwierdzone 1742 nie upowszechniło się we wszystkich krajach (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), kierunek przyjmujący -*• ewolucję form organizmów oraz kultury od najprostszych do najbardziej złożonych pod względem organizacji; w aspekcie biologicznym — nauka o hist, przemianach gatunków istot żywych oraz mechanizmach i prawidłowościach tych przemian; w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE BIOLOGICZNYM

  Po wydaniu dzieła Ch. -»• Darwina O pochodzeniu gatunków (1859), w którym przedstawił on ideę -*• ewolucji (uzasadnienie twierdzeń—obecne organizmy mają wspólnych przodków, proces rozwoju form żywych jest deterministyczny i poznawalny, mechanizmy rozwoju form żywych działają nadal), zapoczątkowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  Problematykę e. zapoczątkował H. Spencer, a rozwijali lamarkiści i darwiniści o orientacji filoz. oraz biologowie o nastawieniu teor. (-* biologia teoretyczna) i filozofowie przyrody (-*• przyrody filozofia), podejmujący zagadnienia filoz. związane z procesem -> ewolucji.

  E. dotyczy małego odcinka życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /16 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWODIUSZ bp.

  ur. ok. 354-365 w Tagaście (obecnie Suk Ahras w Algierii), zm. ok. 426 w Uzalis (obecnie el-Alia w Tunezji), pisarz kościelny.

  Pracował w administracji państw.; chrzest przyjął od -* Augustyna (Conf. IX 8,17), któremu towarzyszył podczas pobytu w Ostii, gdzie był obecny przy śmierci jego matki Moniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE KULTUROWYM

  E. jest kierunkiem zakładającym rozwój kultury od form najprostszych do najbardziej złożonych, przyjmującym nieustanny postęp ludzkości; łącznie z teorią -* degeneracji i cykli stanowi ahist. ujęcie dziejów ludzkości ; dominował w naukach etnologicznych (->• etnologia) i religioznawczych (->•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /13 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), proces jednokierunkowy, nieodwracalny, przebiegający w -> czasie, powodujący różnorodność i postęp szczebli organizacji materii, występujący w sferze zjawisk kosmologicznych i biologicznych; definicję tę przyjęła grupa ekspertów na zjeździe 1979 w Chicago pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry