Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Diaspory katolickie

  Katolicy w państwach protestanckich silniej niż gdzie indziej przeżywali problemy tolerancji i religijnejwolności. Najlepsze rozwiązanie widziano w powszechnej tolerancji wyznań i rozdziale Kościoła od państwa,co odebrałoby Kościołom ewangelickim ich monopol wyznaniowy i uwolniło katolików od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meksyk i Ameryka Środkowa

  Sytuacja Kościoła w Meksyku wydawała się być dobra. Do swej działalności miał silną podstawę ekonomiczną.Prawie połowa ziemi należała do niego. W niższym duchowieństwie była dość znaczna liczbatubylców, którzy bardziej z racji społecznych niż politycznych włączali się w ruchy rewolucyjne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumbia, Wenezuela i Ekwador

  W hiszpańskim wicekrólestwie Nowej Granady, do której należały te kraje, rozwijały się idee Oświecenia,łącząc się z ideami rewolucyjnymi. Ich najwybitniejszy przedstawiciel, burmistrz Bogoty, AntonioNarino (zm. 1823) organizował ruch niepodległościowy i czynił starania (1795/1796) we Francji i Angliio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Stanach Zjednoczonych

  Kościół w Stanach Zjednoczonych dopiero pod koniec XVIII wieku przeszedł z stanu misyjnego do swejzorganizowanej struktury.

  W roku zniesienia zakonu Towarzystwa Jezusowego 23 jezuitów pracowało w angielskich koloniachAmeryki Północnej, podlegających wikariuszowi apostolskiemu z Londynu. Gdy od niego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultramontanizm francuski i niemiecki

  Rozwojowi ultramontanizmu we Francji, zapoczątkowanemu przez Lamennais’ego, sprzyjało kilka okoliczności.Po upadku Burbonów nic obowiązywała wierność wobec monarchii, a ona była fundamentemgallikanizmu. Kler szukał oparcia w Rzymie z powodu wybuchu antyklerykalizmu na początku monarchiilipcowej. Niższy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Lipcowa

  Przed jej wybuchem ogół kleru francuskiego nie dostrzegał społecznych przyczyn wzmagającej się religijnejobojętności ludu, ani faktycznych motywów bezbożności kręgów intelektualnych. Manifestowanyzaś przez rząd sojusz tronu z ołtarzem kompromitował Kościół.

  Rewolucja w Paryżu, która trwała trzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwatyzm bawarski i austriacki

  Król bawarski, Ludwik I (1825-1848), popierał Kościół jako ostoję ładu i porządku społecznego, ale nieprzestał być zwolennikiem etatyzmu w sprawach kościelnych swego państwa. Z Stolicą Apostolską unikałkonfliktów. Z zadowoleniem przyjął rzymską instrukcję dla biskupów bawarskich o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm, Lamennais i L’Avenir

  Pragnienie wolności, zwłaszcza dla człowieka jako jednostki, stało się powszechne w pierwszej połowieXIX wieku. Propagujący ją prąd umysłowy nazwano liberalizmem, biorąc określenie od hiszpańskiejpartii liberales (wolnościowcy), która na początku XIX wieku domagała się wprowadzenia rządów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy wolnościowe polskie

  Ruchy wolnościowe w Europie (1844-1847) poprzedziły wybuch Wiosny Ludów, których geneza wkażdym kraju była nieco inna, ale decydującą rolę odegrały napięcia między rozwojem przemysłu i burżuazjia niedostosowanymi do tego formami politycznymi i społecznymi, nadto sprawy narodowościowe.O zjednoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika Mirari vos

  Po raz pierwszy w Rzymie Lamennais był (1824) za Leona XII, który okazywał mu względy, choć niepopierał poglądów ani nawet jego walki z gallikanizmem we Francji. Gdy jednak naciskano na LeonaXII, by potępił jego liberalne twierdzenia jako heretyckie i schizmatyckie, zachował powściągliwość imilczał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 110

  praca w formacie txt

Do góry