Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FARYZEUSZE

  (gr. farisaioi odłączeni, „separatyści"), stronnictwo rei.-polit, w —> judaizmie istniejące na przełomieI tysiąclecia prz.Chr. i po Chr. obok —> saduceuszów i —»esseńczyków.

  Geneza stronnictwa f. sięga rei.-nar. ruchu „gorliwych"(—* chasydyzm 1) z czasów —> Machabeuszów (1 Mch 2,42;7,13), a pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASSEAU, Fachaux, Fachanat ARSÈNE THÉODORE OPraem

  ur. ok. 1725-30 w pd. Belgii, zm. 12 II 1777 wKrakowie, bibliotekarz.

  Do zakonu wstąpił w opactwieThenailles (Francja); 1760-68 zajmował się na Morawachpracą lit. i wydawaniem źródeł hist.; od 1768 porządkowałbibliotekę klasztoru Norbertanów w Czarnowąsach k.Opola, a od 1775 Bibliotekę UJ i stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA

  (łac. fades forma zewn., oblicze, franc, façadeelewacja), frontowa elewacja budynku, zazwyczaj z głównymwejściem, od innych wyróżniona kompozycją architektonicznąi bogatszym ornamentem; stanowi integralny składnikbudowli sakr. i świeckich; pełni funkcję znaku w sensieikonicznym i symbolicznym; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARSKÝ KAREL

  ur. 26 VII 1880 w Škodějovie k.Liberca, zm. 12 VI 1927 w P r a d z e , zał. i pierwszy p a t r i a r c h a— Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Pradze przyjął 1904święcenia kapł. i został wik. w Ostrovie k. Karłowych Warów,po czym administratorem w Perninku k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARQUHAR JOHN NICOL

  ur. 1861, zm. 1929 w Manchester,misjonarz protest., religioznawca.

  Jako członekLondon Missionary Society (—» misyjne towarzystwa I),wyjechał 1890 do Indii, gdzie pracował w Bhawanipurze (Kalkuta)jako misjonarz, badacz sanskrytu i tamt. religii; zpowodu słabego zdrowia wrócił 1922 do Anglii i został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAREINIŚCI

  Sekta jansenistyczna (—» jansenizm)powstała ok. 1775 w Fareins we Francji na skutek działalnościbraci Claude i François Bonjour.

  Doktryna f. stanowiła mieszaninę poglądów chiliastycznych(—» chiliazm) i mist.; sekta propagowała przesadnepraktyki p o k u t n e (np. biczowanie) przy jednoczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARIOLA

  (gr. ferraiolon, arab. fryuï), obszerny płaszczz jedwabiu, atłasu czy też lekkiego sukna, koloru czerwonego,fioletowego lub czarnego, sięgający do ziemi, noszony nasutannie jako uroczysty strój kardynała, bpa lub kapłana,przy szyi nieco zmarszczony i wszyty w sztywny kołnierz.

  F. była do 1963...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAREL GUILLAUME

  ur. 1489 w Gap (Hautes-Alpes),zm. 13 IX 1565 w Neuchâtel, szwajc. reformator.

  Studia teol. odbywał w Paryżu, jednakże wskutek wystąpieńprzeciw kultowi świętych, zmuszony do opuszczeniamiasta, przybył 1521 do Meaux, gdzie uległ wpływom doktrynyM. Lutra; był uczniem Erazma z R o t t e r d a m u i J. —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARNBOROUGH

  Opactwo benedyktyńskie p o d wezwaniemśw. Michała w Anglii (hrabstwo H a m p s h i r e ) .Jego początki związane są z franc, cesarzową Eugenią,żoną Napoleona III, która wyemigrowała 1870 do Anglii;

  w F. wybudowała kościół z kryptą, gdzie złożono zwłokijej męża i jej syna księcia Napoleona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARFA

  Dawne opactwo benedyktyńskie w środk. Włoszech(1261-1841 niezależne), zał. w VI w. przez Wawrzyńca,bpa Spoleto przy istniejącym od pocz. V w. sanktuariummaryjnym.

  W końcu VI w. zniszczone przez Longobardów, a odnowionena przełomie VII i VIII w. przez opata Tomasza,uzyskało 775 j a k o j e d n o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt

Do góry