Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FASADA - STAROŻYTNOŚĆ

  W antyku p o g a ń s k i m począwszyod architektury Egiptu wejściowa elewacja świątyni była wpełni ukształtowana; zamykała osiową aleję i wyróżniała siępylonami z inskrypcjami, posągami kapłanów, obeliskamiitp. (Karnak, 1200-945 p r z . C h r . ) .

  W architekturze Grecjikolumny otaczały bądź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ bp.

  Bretończyk, żył na przełomie IV i Vw., pelagianin. Wg Gennadiusza (De vir. Ul. 57) F. napisałDe vita Christiana oraz De viduitate servanda; wg J. Morina,za którym opowiadają się K. Künstle, J. Baer i I. Kirmer,jest autorem Corpus Pelagianum (wydał C.P. Caspari pt.Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - ŚREDNIOWIECZE

  1. Architektura p r z e d r o m a r i s k ai r o m a ń s k a - W okresie k a r o l i ń s k i m (Niemcy, pn.Francja) powstało nowe rozwiązanie f. zamykającej od wsch.atrium, polegające na utworzeniu westwerku, czyli poprzecznegomasywu zach. składającego się z grupy 3 wież - szerokieji masywnej wieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /8 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARUCHOWICZ, Faruchean, Faruchjan KRZYSZTOF

  Kaligraf i miniaturzysta z XVII w., czynny we Lwowie.

  Doznanych prac F. należą 2 przezeń przepisane i iluminowanerękopisy: Missale ad Romanům reformátům (dar dla abpaJ . T . Augustynowicza, BWat) oraz Liturgia Kościoła ormiańskiegow Polsce z miniaturami Trójcy Świętej i Apoteozy św.Onufrego (do II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ, Fastidiosus

  Żył n a p r z e ł o m i e V i V I w. wAfryce, duchowny ariański.

  Początkowo mnich, p o t em kapłankat., który za króla Wandalów Trazamunda (496-523),prawdopodobnie z obawy przed prześladowaniami (wg M.Meslina) lub w konsekwencji niemor. życia (wg Fulgencjuszaz Ruspe Contra sermonem F. ariani 22,1; PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - OKRES NOWOŻYTNY

  1. Architektura r e n e s a n s o wa- Ok. pot. XV w. we Włoszech występowały 2 typy f.bezwieżowych: 1-kondygnacyjne z porządkiem architektonicznymopartym na motywie łuku triumfalnego (L.B. Albe r t i , kościół Š. A n d r e a w Mantui) i 2-kondygnacyjne z rozetąi górną kondygnacją ujętą w spływy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARVACQUES FRANÇOIS DESA

  ur. 1622 w Lille,zm. 30 VII 1689 w Lowanium, teolog.

  Do zak. wstąpił ok. 1641 w Lille; po przyjęciu święceńkapł. wykładał filozofię na uniw. w Douai; 1655 rozpocząłstudia historyczno-patrystyczne w Lowanium pod k i e r u n k i emaugustiańskiego teologa Ćh. Lupusa, a 1657 uzyskał doktora t ; nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - WSPÓŁCZESNOŚĆ

  Poszukiwanie nowych form naprzełomie X I X i XX w. pomniejszało znaczenie f., odnosiłosię do całej budowli, np. rzeźbiarsko-przestrzenne kompozycjesecesyjne (A. Gaudi, kościół Sagrada Familia z 1884--1926 w Barcelonie) czy neorom. bryły kościołów późnegohistoryzmu i wczesnego modernizmu. Po I wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEIZM

  Postawa przesadnie formalistycznejwierności nakazom mor.-rei. z uszczerbkiem dla ich ducha,implikująca przy tym poczucie wyjątkowej własnej wartościmor.; nazwa wywodzi się od —* faryzeuszy, którzy odrzucalinajwiększe przykazanie miłości (Mt 22,34-40) w imię formalistycznejwierności prawu (Mt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FA SIEN, Fa Hsien, Fa Hien

  Żył ok. 374-460, chińskimnich buddyjski, kronikarz.

  Z chin. Ćz'ang-anu wyruszył 399 i wędrował 6 lat przezAzję Środk. (Tun-huang, Karaszar, Kucza, Chotan) doPeszawaru (Pakistan); nast. przez 6 lat zwiedzał w pn.Indiach ośrodki buddyjskie i święte miejsca (Gandhara,Takszasila, Mathura, Kanjakubdża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt

Do góry