Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FEDEROWICZ IGNACY OSPĘ

  Imię zak. Ambroży,ur. 24 IV 1836 w Czechach k. Zduńskiej Woli, zm. 2 VI 1913w Krakowie, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1854 w Częstochowie i odbył studiafiloz.-teol.; po przyjęciu 1860 święceń kapł. był do kasaty(1864) kaznodzieją w Leśniowie ( Ż a r k i ) ; od 1869 na Skałcew Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERACJA KLASZTORÓW

  Kolegialna osoba p r a w n aobejmująca przynajmniej 3 samodzielne klasztory żeńskie tejsamej rodziny zak., z zachowaniem własnych s t a t u t ów i autonomii;f.k. eryguje na prawie papieskim Kongregacja Zak.i Instytutów Świeckich - j a k o krajowe, międzynar. bądź j a k ofederację federacji (—* konfederacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERACJA MIĘDZYNARODOWA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH, Federation Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

  Związek mający na celu rozwójstudiów i badań nauk. na kat. uczelniach oraz ich wzajemnąwspółpracę; eryg. 28 VI 1948 przez Kongr. Seminariówi Uniwersytetów początkowo pod nazwą F o e d e r a t i o Universi t a t um Catholicarum, a zatwierdzony przez pap. Piusa XIIlistem apost. Catholicas studiorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /6 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEBADIUSZ (Foegadius, Soebadius, Segatius, Fedarius) Św. bp.

  ur. na pocz. IV w., zm. po 392 w Agen (AkwitaniaZ a c h . ) , polemista antyariański (—» arianizm II 2).

  Bpem został prawdopodobnie po 343. Opierając się naT e r t u l i a n a Adversus Praxeam oraz Adversos Hermogenemi Hilarego z Poitiers Opus historicum adversas Valentem etUrsacium, napisał 357-358...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERACJA NIEMIECKICH EWANGELICKICH TOWARZYSTW MISYJNYCH (FNETM), Deutscher Evangelischer Missionstag

  (do 1933 D e u t s c h e r EvangelischerMissionsbund), zał. 1922 zjednoczenie 34 niem. towarzystwmis., reprezentujących ewang. i wolne Kościoły, oraz 8 organizacjiewang. o zasięgu światowym.

  W sklad F N E TM wchodzą także organizacje studentów,kobiet i lekarzy, budzące powołania mis. i kształcące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEBRONIANIZM

  Doktryna kan.-teol. dotycząca ustrojuKościoła krajowego i akcentująca jego autonomię wobecStolicy Apost.; nazwa pochodzi od pseudonimu JustinusFebronius, którym bp J . N . von —» Hontheim (pozostającypod wpływem Z.B. van —»• Espena) podpisał dzieło Destatu Ecclesiae et legitima potestate romani pontificis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉCAMP

  (łac. fici campus pole figowe), dawne opactwobenedyktynów na pn.-wsch. od Hawru; wg legendy morzewyrzuciło tu pień figi z kroplami krwi Chrystusa zebranymipodczas męki przez Nikodema i ukrytymi w nim z obawyprzed Żydami przez jego b r a t a n k a Izaaka.

  Założone ok. 660 przez hrabiego Waninga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FECHNER GUSTAV THEODOR

  ur. 19 IV 1801 w Żarkach Wielkich (Łużyce D o l n e ) , zm. 18 XI 1887 w Lipsku, twórcapsychofizyki, jeden z inicjatorów psychologii eksperymentalnej.

  Z wykształcenia lekarz, fizjolog, fizyk (napisał kilkatraktatów na temat elektryczności), a z zainteresowania filozof;był 1832-43 prof, fizyki na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FECJAŁOWIE

  (łac. fetiales), j e d n o z najstarszych rzym.kolegiów k a p ł . , ukonstytuowane w okresie król. w celu nadzorunad przestrzeganiem prawa międzynarodowego.

  Kompetencje ustanowionego za pierwszych królów 20-osobowegokolegium f., kooptowanych dożywotnio, określałoprawo sakr. (ius fetiale), stanowiące normy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUNT LAWRENCE ARTHUR SJ

  ur. 1552 w hrabstwieLeicester (Anglia), zm. 28 I I 1 5 9 1 w Wilnie, teolog polemista.

  Podczas prześladowań katolików w Anglii wyjechał doLowanium, gdzie w trakcie studiów human, wstąpił do zakonu(1570); 1573-76 studiował filozofię w Niemczech, a1576-80 teologię w Rzymie pod kierunkiem R o b e r t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt

Do góry