Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FÉLIX CÉLESTIN JOSEPH SJ

  ur. 28 VI 1810 w Neuville--sur-Escaut k. Lille, zm. 6 VII 1891 w Lille, kaznodzieja.

  Studiował filozofię i teologię 1830-33 oraz 1837-44; dozakonu wstąpił 1837 w Tronchiennes; 1842 przyjął święceniak a p ł . ; 1844-46 był prof, retoryki, a 1846-47 filozofii w Brugelette;1851 zosta! wysłany do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS V

  ur. 4 XII 1383 w Chambéry (Alpy Sabaudzkie),zm. 7 I 1451 w Genewie, od 1416 hrabia i książę sabaudzki(Amadeusz V I I I ) , antypapież —» bazylejskiej schizmy.

  W rodowych posiadłościach i hrabstwie Genewy przeprowadziłreformę gosp. i nadał 1430 nowe ustawodawstwo (StatutaSabaudiae); po śmierci żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIX MATER ECCLESIA

  Sekwencja o św. -> apostołach;znana jedynie z graduału dominikanów krak. sprzed1536; jej a u t o r em jest brat Marek O P .

  Składa się z 6 podwójnychstrof, w których wystawia apostołów, nazywając ich wodzamiwalczącego Kościoła, żołnierzami Królestwa Niebieskiego,mocnymi kolumnami prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z VALOIS Św.

  ur. ok. 1130 w hrabstwie Valois(dep. Aisne-Oise), zm. 4 XI 1212 w Cerfroid (diec. Soissons),współzałożyciel zak. —» trynitarzy.

  Wg źródeł średniow. w młodym wieku, po powrocie z IIwyprawy krzyżowej, rozpoczął życie pustelnicze na pd.-zach.granicy diec. Meaux; prawdopodobnie przyjął święceniak a p t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS I Św.

  Od 269 papież, zm. 30 X I I 274 w Rzymie(EuzebHist VII 30, 23; 32, 1), pogrzebany w katakumbachKaliksta (Depositio Episcoporum).

  Na podstawie Liber pontificala (Duchesne LP I 158) F. miał podobno wydać dekret sankcjonujący odprawianie mszyku czci męczenników (najprawdopodobniej na ich grobach);Cyryl Aleks, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS III (II) Św.

  Od 13 I I I 483 papież, zm. 1 III 492w Rzymie.

  Syn kapłana Feliksa, któremu pap. Leon I Wielki zleciłodnowienie bazyliki św. Pawła; był diakonem, kiedy 472zmarła mu żona Petronia (G.B. de Rossi, Inscriptioneschristianae urbis Romae, R 1857, I 366-367, 371-373). Wybranypapieżem pod presją rzecznika króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS IV (III) Św.

  Od 12 VII 526 papież, zm. 22 IX530 w Rzymie; pochodził z Samnium (Sannio) w pd. Włoszech;jako diakon brał 519 udział w poselstwie pap. doKonstantynopola, które położyło kres schizmie akacjańskiej(-* Akacjusz).

  Papieżem został wybrany z nakazu Teodoryka Wielkiego,króla Gotów, po śmierci pap. J a n a I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS II

  Antypapież 355-358, zm. 22 XI 365 k. P o r t o .

  W najostrzejszej fazie kryzysu wywołanego —» arianizmem,F. jako archidiakon rzym. przyjął z woli ces. Konstancjuszaw jego rzym. pałacu sakrę biskupią i urząd pap. (AtanazyWielki, Hist. ar. 75); brak uznania dla F. wśród duchowieństwai ludu rzym. skłonił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z CANT ALICE, Feliks Porri Św. OFMCap

  ur. 1515 w Cantalice k. Rieti, zm. 18 V 1587 w Rzymie.

  Do zakonu wstąpił 1544 w Fiuggi; od 1547 byt w Rzymiekwestarzem, łącząc z tym obowiązkiem apostolat —> świadectważycia (modlitwa, p o k u t a ) , przede wszystkim dobregosłowa; zwano go bratem Deo grattas z racji stosowania tejformuły j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELBIGER JAN IGNACY OESA

  ur. 6 I 1724 w Głogowie,zm. 17 V 1788 w Bratysławie, pedagog, reformatorszkolnictwa.

  Po studiach filoz.-teol. 1744 we Wrocławiu pracował j a k oprywatny nauczyciel, a nast. wstąpił do zakonu i 1746 przyjąłświęcenia k a p ł . ; zostawszy 1758 opatem w Żaganiu kierowałszkołą przyklasztorną; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt

Do góry