Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FEUDALIZM - KOŚCIÓŁ

  Ustrój feudalny oddziaływał równieżna życie kościelne. W sferze przemian gosp. już we wczesnymf. instytucje kośc. (—» diecezja, —> opactwo) upowszechniływ swych dobrach zwyczaj oddawania ziemi w użytkowanie (—»beneficjum, —» p r e k a r i a ) , przyczyniając się do wykształceniasystemu lennego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUERBACH LUDWIG

  ur. 28 VII 1804 w Landshut (Bawaria),zm. 13 IX 1872 w Norymberdze, filozof, teoretykreligii.

  Wychowany był w tradycji protest, pietyzmu; studia teol.w Heidelbergu i Berlinie pod wpływem G . W . F . Hegla zmieniłna filozoficzne; doktorat uzyskał 1826 w Erlangen, a 1828habilitował się i do 1836 wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM - GENEZA i ROZWÓJ

  F. wykształcił się j a k o system hierarchicznejzależności jednostek między sobą i przybierałformę stosunku wasala do seniora; formy te wyrosły w drodzeewolucji dobrowolnej zależności, spotykanej często wśród ludziwolnych na przełomie starożytności i średniowiecza; ichrozwój nastąpił w VII-IX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA CANIMUS

  Hymn (od 1971) w jutrzni i nieszporachna dzień św. —» Hieronima. Wychwala Świętego zagorliwość w nauczaniu, życie pustelnicze w Betlejem i studianad Pismem św. oraz prosi o wprowadzenie wiernych za jegowstawiennictwem do udziału w liturgii niebiańskiej; tekst wLH IV 1174; do Liturgii godzin proponowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉTIS FRANÇOIS JOSEPH

  ur. 25 III 1784 w Möns (Belgia),zm. 26 III 1871 w Brukseli, muzykolog, kompozytor.

  Studiował od 1799 w konserwatorium paryskim (m.in. u L.Cherubiniego), gdzie 1821 został prof, teorii muzyki i kompozycji; od 1826 był także krytykiem muz. w „Journal desD é b a t s " ; 1827 założył i redagował czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA, VOS, ARCHANGELI

  Hymn (od 1971) w godzinieczytań na święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.Sławi archaniołów za ich misje spełnione w historiizbawienia; nast. zwraca się do Michała, niezwyciężonegoksięcia zastępów niebieskich, o wytrwanie w łasce Bożej;do Gabriela, zwiastuna Bożych tajemnic, aby prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZ

  (portug. feitiço czary), materialny przedmiotbędący obiektem czci oraz praktyk kultycznych i magicznychze względu na posiadaną przez niego silę magiczną(—» dynamizm); może być naturalny (muszla, pióro, pazur,zęby, róg, wtosy zwierzęcia, kamień, kij) lub wytworzony(worek z lekami, rzeźba w drewnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUGIÈRE MAURICE OSB

  Imię chrzestne JeanEmile, ur. 12 V 1870 w Bourguignolle k. Lisieux (Normandia),zm. 30 IV 1950 w Maredsous (Belgia), liturgista.

  Po ukończeniu Kolegium św. Stanisława w Paryżu, anast. Szkoły Morskiej został oficerem marynarki; 1895 wstąpiłdo zakonu w Maredsous; po studiach teol. i specjalizacjifiloz. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZYZM

  Forma wierzeń i praktyk religijno-magicznychu ludów pierwotnych związana z przedmiotamimaterialnymi, którym przypisuje się nadnaturalną moci uważa za mieszkanie bóstw i duchów zmarłych przodków— fetysz); wg zwolenników kulturowego -» ewolucjonizmuIII) stanowi pierwsze, czyli najstarsze (Ch. de Brosses, A.—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTŮM, festivitas

  (łac. święto), kategoria religijnegoobchodu wspomnieniowego w — rzymskiej liturgii wg ustalonegorytu —» kalendarza liturgicznego.

  W kalendarzu liturg. każdy dzień roku jest dniem kommemoracyjnym(—» feria), przypominającym tajemnice JezusaChrystusa (—* niedziela), Matki Bożej lub poszczególnychświętych (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 299

  praca w formacie txt

Do góry