Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILIP, antypapież

  Mnich w rzym. klasztorze św. Wita,ogłoszony pap. 31 VII 768 przez sprzyjającego Longobardomkapłana Waldyperta po ucieczce antypap. —> KonstantynaI I ; przy poparciu Rzymian prymiceriusz Kościoła rzym.,Krzysztof zmusił go tegoż dnia do powrotu do klasztorumszcząc się na j e g o p r o t e k t o r a c h ; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP ARAB, Marcus Julius Philippus

  ur. ok. 204 wokolicy Bostry (Syria), zm. X 249 w Weronie, cesarz rzymski.

  Syn szejka arab.; jako rzym. oficer brał udział w wojnieprzeciw Persom (242-243); będąc p r e f e k t em pretorianów dokonałzamachu na życie ces. Gordiana III i został jego następcą(244); wg tradycji odnotowanej przez Euzebiusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP bp.

  zm. przed 28 II 1301 we Włoszech, legatpap. w Polsce.

  Po studiach prawniczych w Bolonii był prepozytemkapituly katedralnej w Mantui, od 1272 b p em Fermoi współpracownikiem Kurii pap. Grzegorza X; 1274 uczestniczyłw Soborze Lyon. II; pap. Mikołaj III mianował goswym kapelanem i wik., archidiakonem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP BENICJUSZ Św.

  ur. 15 VIII 1233 we Florencji,zm. 22 VIII 1285 w T o d i , przełożony generalny z a k o n u —> serwitów.

  Studia filoz. oraz medyczne odbył w Paryżu i Padwie,1252 wstąpił do serwitów w Monte Senario k. Fiesole i 1259przyjął święcenia kapł.; w Sienie został mistrzem nowicjuszy,dla których opracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, Filip Wspaniałomyślny

  ur. 13 XI 1504 w Marburgu,zm. 31 III 1567 w Kassel, landgraf heski, przywódcaobozu protest, w Niemczech.

  Rządy rozpoczął 1518; 1523-25 tłumił, wspólnie z in.możnowładcami, powstałe na podłożu wystąpienia M. L u t r a ,ruchy rycerskie (F. —» Sickingen) i chłopskie; 1524 przeszedłna luteranizm i 1526...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Nauka o pochodzeniu DuchaŚwiętego od Ojca i Syna nie jest wyraźnie sformułowanaw Piśmie św. - „... który od Ojca pochodzi" (J 15,26), „onmnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi"(J 16,14); Paweł Apostoł nazywa Ducha Świętego DuchemSyna (Ga 4,6) lub —» Duchem Chrystusa (Rz 8,9;2 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, właśc. Fieodor Stiepanowicz Kołyczew

  Świętyros. Kościoła prawosł., ur. 1507, zm. 2 I 1570 w Twerze,metropolita Moskwy i całej Rusi.

  Pochodził z rodziny bojarskiej; w dojrzałym wieku wstąpiłdo monasteru Sołowieckiego, gdzie j a k o igumen opracowywałbiografie świętych monasteru oraz przepisywał księgiliturg.; 1551 brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - W SPORACH TEOLOGICZNYCH

  Kontrowersję międzyKonstantynopolem a Rzymem wywołało potępienie przez—> Focjusza „innowacji" dogm. u misjonarzy łac. w Bułgarii;uważał on, że F. narusza naukę o „monarchii" Ojcai relatywizuje rzeczywistość egzystencji hipostatycznej Trójcy Świętej, a równocześnie wprowadza nieznaną tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP II

  ur. 21 V 1527 w Valladolid, zm. 13 IX 1598w Eskurialu k. Madrytu, syn ces. Karola V i Izabeli Portugalskiej,król Hiszpanii i Portugalii.

  W latach 1543-46 sprawował w imieniu ojca regencjęw Hiszpanii; 1554 otrzymał królestwo Neapolu i Sycylii,1555 - Niderlandy, 1556 po abdykacji ojca, królestwo Hiszpaniiwraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - W DIALOGU EKUMENICZNYM

  Teologowie prawosł.p r o b l em F. dyskutowali ze starokatolikami i Kościołemanglik, na konferencji w Bonn (1874-75) i potwierdzili, żedołączenie F. do symbolu było bezprawne; w rozmowachw Belgradzie (1966) z teologami prawosł. starokatolicyuznali, że F. jest tylko prywatną opinią; 1969 bpi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt

Do góry