Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILIPINY, República ñg Pilipinas - STATYSTYKA

  W 1 9 1 1 na F. byla 1 metropolia, 8 diecezji,1 prefektura apost., 9 6 3 parafie, 7 8 2 księży d i e c , 29klasztorów męskich, 5 5 9 księży zak., 1 9 3 braci zak., 43 klasztoryi domy zak. żeńskie, 6 9 6 sióstr, 8 seminariów niższych,6 wyższych, 2 0 5 3 alumnów, 3 2 kośc. szkoły średnie,10 0 4 4 uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINA DUCHESNE Św.

  ur. 29 VIII 1769 w Grenoble,zm. 18 X 1852 w Saint Louis (Missouri), założycielkaprowincji zgrom. Sacré-Coeur w Stanach Zjednoczonych.

  W 1787 wstąpiła do wizytek w G r e n o b l e ; po ich rozwiązaniupodczas rewolucji franc. 1789 zajęła się pielęgnowaniemchorych; odzyskawszy dom dawnego konwentu wizytek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP NERI, Filip Nereusz Św.

  ur. 21 VII 1515 weFlorencji, zm. 26 V 1595 w Rzymie, założyciel kapł. kongregacji— filipinów.

  1. Ż y c i e i d z i a ł a l n o ś ć - Kształcił się we f l o r .szkole S. Giorgio; pozostawał pod wpływem dominikanówżyjących tradycjami G. Savonarola którego wielbicielempozostał do końca życia; flor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIŚCI

  Zwolennicy poglądów Ph. —> Melanchtonanazwani tak zwł. na uniw. w Wittenberdze i Lipsku.

  F . , m.in. J. Camerarius, J. Menius, G. Major i C. CrucigerSt., uważający się za obrońców protest, humanizmu, swobodybadań teol. i ewang. powszechności Kościoła, byli zwolennikamipojednania z Kościołem kat. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

  Konfederacjaautonomicznych domów, zw. kongregacjami, w którychkaplani i bracia prowadzą życie wspólne bez składaniaślubów zakonnych, zajmując się duszpasterstwem i wychowaniemmłodzieży.

  1. W K o ś c i e l e p o w s z e c h n y m - Pierwsza kongr.założona została w Rzymie przez —» Filipa Neri, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP PREZBITER

  ur. na przełomie IV-V w., zm.455 lub 456, pisarz kościelny, uczeń Hieronima.

  Napisał komentarz do Job (PL 26,619-802) niesłusznieprzypisywany Hieronimowi oraz Expositio interlinearislibri Job (PL 23,1407-1470), noszące ślady wpływów Orygenesa.Gennadiusz wzmiankuje (De vir. Ul. 63), że F. napisałtakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIUK BERNARD ks.

  ur. 10 IX 1 8 9 9 we wsi Gęś k.Parczewa, zm. 10 IX 1 9 6 3 w Siedlcach, kanonista i pedagog.

  Do seminarium duch. wstąpił 1 9 1 9 w Janowie Podi.; poprzyjęciu 1 9 2 5 święceń kapt. był wik. w Białej Podi, i SokołowiePodi, oraz prefektem szkół i kapelanem szpitalnym;1 9 2 9 - 3 3 studiował prawo kan. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP DIAKON

  Jeden z 7 - > diakonów ( I 1) nazywanyrównież ewangelistą (Dz 21,8), zm. prawdopodobnie wCezarei Palestyńskiej. Głosił ewangelię w Samarii, gdziem.in. nawrócił Szymona Maga (Dz 8,5-13), a w drodze zJerozolimy do Gazy urzędnika królowej etiopskiej (Dz8,26-39);

  nauczał też w —> Azocie i okolicy, a nast. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP z HEINSBERGU abp.

  ur. ok. 1130 w Nadrenii,zm. 13 V I I I 1191 w Neapolu; kształcił się w Kolonii i Reims;1156 został dziekanem kapituły archikatedralnej w Kolonii,wkrótce też prepozytem kapituły katedralnej w Liège;

  wczasie nieobecności abpa Rainalda z Dassel zarządza! archidiec.kolońską; 1167 został powołany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP APOSTOŁ Św.

  J e d e n  z —» Dwunastu w spisach—> a p o s t o ł ów umieszczony na 5 miejscu; pochodził, p o d o b n i ej a k Piotr i Andrzej z Betsaidy nad j e z i o r em G e n e z a r e t .Jezus powołał go jako jednego z pierwszych apostołówJ 1,43-46); wspomniany jest przy rozmnożeniu chlebaJ 6,5-7), nadto j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 459

  praca w formacie txt

Do góry