Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILM - PROBLEMATYKA

  F. jest komunikatem i znakiem;ze względu na to można wyróżnić f. dokumentalny, oświatowy,instruktażowy, ikonograficzny, rozrywkowy i fabularny(odrębną kategorię stanowią f. animowane). Gatunkiempodstawowym są f. fabularne rozróżniane analogiczniedo gatunkowych utworów narracyjnych w tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWSKI HIERONIM

  zm. przed 1574, działaczróżnowierczy.

  Był synem burgrabiego krak.; brał udziałw synodach kalwińskich i zabiegał (od 1555) o unię z —»braćmi czeskimi; 1558 wraz z S. Sarnickim reprezentowałwspółwyznawców na zjeździe braci czes. w Lipniku n. Bečva(Morawy), na którym Czesi nie przyjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINKI

  Zgromadzenia żeńskie o ślubach zak.(w odróżnieniu od —> filipinów nie wiążących się ślubami),sfederowane 1968 decyzją Stolicy Apost., mające za p a t r o n aŚw. Filipa Neri (stąd wspólna nazwa Suore di San FilippoNeri) i formujące styl życia zak. wg j e go duchowości:

  ° f. oblatki, Suore Oblate...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP z SIDE

  ur. w końcu IV w. w Side (Pamfilia),historyk, apologeta.

  Był uczniem Rodona, kierownika szkoły aleks., zesłanegoza ces. Teodozjusza Wielkiego (379-395) do Side; zostałwyświęcony na kapłana przez Jana Chryzostoma (Ep. 213);434-439 napisał dzieło (w 36 księgach) Christianike historia;

  zachowane we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINY, República ñg Pilipinas

  Republika na WyspachFilipińskich u pd.-wsch. wybrzeży Azji, od 4 VII 1946 niepodległa,obejmuje 7107 wysp (2 duże Luzon i Mindanao) ołącznej powierzchni 299,7 tys. km2 , liczy 52,06 min mieszkańców(1985); 84% ludności wyznaje katolicyzm, 6% protestantyzm,I/o islam, są także buddyści i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPECKI ANDRZEJ SJ

  ur. 18 X 1727 (wg L. Grzebienia- 20 XI 1729) w Małopolsce, zm. 10 VI 1792 we Lwowie,kaznodzieja.

  Do zak. wstąpił 1744 w Krakowie; po studiach filoz. wKaliszu i Ostrogu uczył przedmiotów human, w kolegiumjez. we Lwowie; studia teol. odbywał w Lublinie, gdzie1757 przyjął święcenia kapł.; od 1762 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINY, República ñg Pilipinas - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  1. Pod patronatem Hisz p a n ó w - Początki chrześcijaństwa na F. związane są zprzybyciem Europejczyków. Misję chrystianizacyjną pierwsipodjęli augustianie-eremici, wchodzący w skład wyprawyMagellana i 31 III 1521 odprawili pierwszą mszę na wyspieJomoijón; po utrwaleniu się panowania hiszp. na F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /14 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIAK BOLESŁAW kard.

  ur. 1 IX 1901 w Ośniszczewkuk. Inowrocławia, zm. 12 X 1978 w Poznaniu, prawnik,kanonista.

  Po roku studiów prawa na Uniw. Pozn. i studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1926 święceniakapł. w Gnieźnie; specjalizację w Pontificium InstitutůmUtriusque Iuris w Rzymie uwieńczył 1935...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINY, República ñg Pilipinas - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Idee wolnomyślnei nastroje antykat. przedostały się na F. wraz ze wzrostemwpływów polit. Stanów Zjedn. w 2. poł. XIX w.; po proklamowaniurepubliki ( 1 8 9 8 ) hierarchia kośc. i bogate zakonyzdominowane przez Hiszpanów stały się przedmiotem atakówze strony ugrupowań nacjonalistycznych; w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIANIE, List do Filipian (Flp)

  Jeden z tzw. Listówwięziennych Pawła Apostoła, w —» kanonie Pisma św.NT umieszczony między Ef i Kol.

  T r e ś ć - Flp ma charakter osobisty ze względu na serdecznezwiązki Pawła z gminą w mieście Filippi; Pawel piszew nim o swej pracy mis. prowadzonej podczas uwięzienia.

  Po modlitwie dziękczynnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 517

  praca w formacie txt

Do góry