Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Upadek i odnowienie misji

  Pierwsi papieże tego okresu w małym stopniu zajmowali się misjami. Klemens XIII wydał wprawdziebrewe (1766) dla jezuitów pozwalające angażować świeckich do pracy apostolskiej, ale nie przyniosłoono skutku z powodu kasacji zakonu. Znaczenie trwalsze miało papieskie zatwierdzenie, udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /7 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Afryce

  Druga połowa XVIII wieku, to okres największego kryzysu misji w Afryce We władaniu Europejczykówbyły tylko niektóre zachodnie wybrzeża: Senegal, Sierra Leone, Angola, Kapsztad, a na zachodnim wybrzeżuMozambik. Wybrzeża Morza Śródziemnego znajdowały się pod panowaniem tureckim. WnętrzeAfryki było jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na ziemiach polskich

  Dzieje polskiego Kościoła unickiego (1758-1850) toczyły się w swoisty sposób wskutek gwałtowniezmieniających się warunków politycznych, które były inne przed pierwszym rozbiorem Polski i inne ponim. Prawie cała diecezja połocka (po prawej stronie Dźwiny) i dwa dekanaty z diecezji kijowskiej dostałysię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi w cesarstwie austriackim

  Cesarstwo do 1850 roku obejmowało kilka narodowości, wyznających prawosławie: Rusinów karpackich,Ukraińców galicyjskich i bukowińskich, Rumunów siedmiogrodzkich, Serbów z Banatu i Wojwodiny.

  Cerkwie tych narodów znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu zewnętrznych warunków,jak niechęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici a Stolica Apostolska

  Po Benedykcie XIV pozostała doktryna antylatynizująca, w praktyce jednak misjonarze europejscy naBliskim Wschodzie nie tylko prowadzili misje łacińskie, ale Rzym w dążeniu do unifikacji zacierał nierazgranice między nią a latynizacją unitów. W celu lepszego poznania wspólnego dziedzictwa wiary, a niedla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła tybindzka i Strauss

  Romantyzm nie zdołał przezwyciężyć silnego w Niemczech racjonalizmu, zwłaszcza gdy wzmocnił goprofesor berlińskiego uniwersytetu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (zm. 1831) swoim filozoficznymsystemem racjonalistycznego i dialektycznego idealizmu obiektywnego, według którego nadprzyrodzonarzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja i konwersje Żydów

  Ruch frankistowski w Polsce i w krajach sąsiednich nie miał z pewnością większego wpływu na konwersjeŻydów w Europie tego okresu.

  Sprawie emancypacji Żydów, zwłaszcza w Niemczech, przysłużył się sławny filozof i pisarz Moses Mendelssohn (zm. 1786). We Francji Konstytuanta przyznała im prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOSŁAWIE, UNIE i MISJE

  Cerkiew rosyjska tylko za carów Pawła I i Aleksandra I była otwarta na religijne wpływy zachodnie,szczególnie na działalność towarzystw biblijnych. Sytuacja katolików była szczególnie trudna za MikołajaI i nie zdołały jej poprawić dyplomatyczne usiłowania Stolicy Apostolskiej.

  Chrześcijanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy i odnowa religijna

  Protestantyzm, jak i katolicyzm, przyciągał pewne grupy Żydów koniunkturalnie, choć w tym okresiepogłębił swą religijność i mógł także nią działać na innych. Jedno źródło odnowy tkwiło w pietyzmie, adwa inne w idealizmie niemieckim, który w filozofii dał nowe zrozumienie religii, i w romantyzmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi i katolicy w Rosji

  Po Katarzynie II, która odebrała Cerkwi resztę niezależności, dopiero Paweł I (1796-1801) dostrzegł wniej sprzymierzeńca przeciw zgubnym ideom rewolucji francuskiej, ale nie zrezygnował ze stosowaniasystemu Kościoła państwowego. Cerkiew jednak mogła rozwinąć kościelne nauczanie, istniały więc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 741

  praca w formacie txt

Do góry