Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FIODORÓW NIKOŁAJ FIODOROWICZ

  ur. 1828, zm.15 X I I 1903 w Moskwie, przedstawiciel mist, nurtu filozofiichrześcijańskiej. Nie ukończywszy studiów prawniczych,uczył w prow, miastach (guberni tambowskiej) historiii geografii; 1868 został bibliotekarzem w Czarkowskiej(Moskwa), a p o t em Moskiewskiej Bibliotece Pubi, (dziś im.W. I . Lenina)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - LITERATURA

  O jej charakterze decydowała historiakraju, który przez stulecia pozostawał w zależności polit,od Szwecji, a nast. od Rosji.

  Najstarszą literaturę fiń. reprezentująlud. pieśni (runy) liryczne i epickie (zachowująctradycyjne metrum zmieniały formę i tematykę), a takżelegendy, które mimo iż zdradzają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /14 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIOL ŚWIĘTOPEŁK, Fail Szwajpolt

  zm. między 7 a 1 6 V1 5 2 6 w Krakowie, drukarz. Pochodził z Neustadt (Frankonia);do Krakowa przybył j a k o wędrowny czeladnik; 1 4 7 9otrzymał tu obywatelstwo i został mistrzem cechu złotników;

  ok. 1 4 8 3 otworzył drukarnię, z której wyszły najstarszeksięgi liturg. w języku cerkiewnosłowiańskim -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - SZTUKA SAKRALNA

  Zapoczątkowana chrystianizacjąkraju, rozwijała się w kręgu kultur zach. i wsch., przeobrażającich impulsy w duchu rodzimej twórczości ludowej.

  1. W  o k r e s i e  ś r e d n i o w i e c z a - Z zabytków architekturysakr. przetrwały jedynie obiekty kamienne - k a t e d r aw Turku z XIII-XV w. i kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /7 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINKE HEINRICH

  ur. 13 VI 1855 w Krechting (Westfalia),zm. 19 XII 1938 we Fryburgu Br., historyk, archiwista.

  Doktoryzował się 1880 w Tybindze; od 1891 był prof, wMünster, 1899-1928 we Fryburgu Br.; 1924-38 był prezesemGörres-Gesellschaft w Koblencji (J.J. von —» Görres),którego instytut hist. założył 1888 w Rzymie, a 1926...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIORE, Flore, San Giovanni in Fiore (Kalabria)

  Opactwomacierzyste niezależnej kongr. benedyktyńskiej powstałejw wyniku reformy cystersów przeprowadzonej przez Joachimaz Fiore.

  1. O p a c t w o - pod wezw. św. Jana założył 1188 (lub1189) Joachim z Fiore (po rezygnacji z urzędu opata w Santa Maria di Corazzo) w celu realizacji eremickiegoi d e a ł u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINN FRANCIS JAMES SJ

  ur. 4 X 1859 w Saint Louis(Missouri), zm. 2 XI 1928 w Cincinnati ( O h i o ) , wychowawcamłodzieży, pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1876 w Florissant, a po rezygnacjiz powodu choroby - powtórnie 1879; uczył retoryki w jez.Saint Mary's College; po studiach filoz.-teol. przyjął 1889święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINKE MARIAN ks.

  ur. 29 XI 1906 w Ostrowie Wlkp.,zm. 8 VII 1986 w Poznaniu, r e d a k t o r , pedagog, k a t e c h e t a .

  Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wlkp. wstąpił 1925do Arcybiskupiego Seminarium Duch. w Poznaniu i 1930przyjął święcenia kapł.; pracował w Rogoźnie, Wronkachi Poznaniu, gdzie był m.in. prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIORENTINO

  Dawne bpstwo w pd. Włoszech (prow.Foggia) w metropolii Benewent, powstało w poł. XI w.;znanych kilku bpów do końca XIV w.; 1410 włączone dobpstwa Lucera; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINNEY CHARLES GRANDISON

  ur. 29 VIII 1792 wWarren (stan Connecticut), zm. 16 V I I I 1875 w Oberlin (stanO h i o ) , amer, kaznodzieja kongregacjonalistyczny.

  Pochodził z rodziny niewierzących farmerów; jako nauczycielzostał 1821 wyznawcą prezbiterianizmu; pod wpływemwizji (określał je jako „chrzest Duchem Świętym")podjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 194

  praca w formacie txt

Do góry