Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FIRMUS

  Abp Cezarei Kapadockiej, zm. 439, obrońcaortodoksji na — Efeskim Soborze. Nie uległ namowompatriarchy antioch. —» J a n a , usiłującego (listownie) nakłonićgo do przyjęcia nauki —> Nestoriusza (Synodicon 4; PG84,579-581); na I sesji Soboru podpisał złożenie Nestoriuszaz urzędu; na II - poparł list pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRKOWICZ SZEMAJA (SZYMON)

  ur. 28 XI 1897 wTrokach, zm. 16 IV 1982 tamże, duchowny karaimski, pisarz.

  Naukę pobierał w Trokach, a po wybuchu I wojny świat, wPskowie i Eupatorii (Krym); po wojnie osiadł w Trokach,gdzie był młodszym (od 1920) i starszym (od 1922) —> hazzanem,a nast. pełnił obowiązki —> hachana wyznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISCHART JOHANN

  Właśc. Fischer, zw. Mentzer, ur.ok. 1546 w Strasburgu, zm. 1590 w Forbach, humanista,satyryk, publicysta kalwiński, wydawca.

  Po studiach prawniczych i uzyskaniu 1574 doktoratu wBazylei współpracował z wydawcą i drukarzem Jobinem zeStrasburga; 1580-83 był adwokatem przy krajowym sądziew Spirze, nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRLEJ (1)

  Pol. rodzina magnacka, której protoplastąbył Piotr z Dąbrowicy k. Lublina (zm. po 1490), sędziaziemski lubel.; w pocz. XVII w. ród podzielił się na kilkalinii, wygasł 1730 wraz ze śmiercią Jakuba, starosty mukarowskiego.

  1. MIKOŁAJ, zm. 1526, hetman, syn Piotra. Pełnił funkcjedyplomatyczne w służbie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISCHER JERZY WILHELM

  ur. 21 IX 1811 w Zatomiuk. Międzychodu, zm. 14 IX 1889 w Poznaniu, historyk i kaznodziejaewang.augsb. Kościoła.

  Po studiach teol. został 1835 diakonem w Kargowej k.Sulechowa i 1841 pastorem w Grodzisku Wlkp., gdziedo 1885 prowadził działalność duszpast.; 1847-48 wydawałtygodnik „Der evangelische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRLEJ (2)

  Parafia w dek. lubartowskim w diec. lubelskiejeryg. 1921.

  Początki osady F., będącej własnością rodziny—> Firlejów nie są znane; miasto zostało zał. 1557 przezMikołaja Firleja z Dąbrowicy (prawa miejskie utraciło w 2.poł. XIX w.), który wkrótce po lokowaniu F. zbudował tudrewniany kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINŽGAR FRANC SALESKI

  ur. 9 II 1871 w Doslovičach(Słowenia), zm. 2 VI 1962 w Lublanie, stoweń. pisarz.

  Po ukończeniu studiów teol. w Lublanie był wikarym,potem proboszczem w parafiach diec. lublańskiej; od 1938członek rzeczywisty Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk.

  Twórczość lit. rozpoczął 1893 w kręgu kat. czasopisma„Dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - RELIGIE PIERWOTNE

  F. została zasiedlona w VIII tysiącleciuprz.Chr. po ustąpieniu lodowca; wierzenia i praktykirei. ujawniły się w kulturze ceramiki grzebykowo-dołkowej,przypisywanej ludności ugrofiń. (III tysiąclecie prz.C h r . ) ; związane były one z kultami myśliwskimi, które odgrywałydecydującą rolę (zwł. we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

  Imię zak. Leoncjusz,ur. 4 XI 1879 w Petersburgu, zm. 7 I I I 1935 w Wiatce (obecnieKirów), egzarcha katolików obrządku bizant.-slow. wRosji.

  Po rocznych studiach (1901) w Petersburskiej AkademiiDuch. - z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafiiśw. Katarzyny, F. udał się przez Lwów (poznał tam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - DZIEJE KOŚCIOŁA

  Obejmują okres formowania sięchrześcijaństwa i jego terytorialnej organizacji oraz okreswspółistnienia Kościoła luterańskiego, kat. i prawosł. (okresnowożytny).

  1. C h r y s t i a n i z a c j a - Ok. 1062 Adalbert, metropolitaBremy-Hamburga, wyświęcił dla Finów bpa Jana Ftiltin,nie wiadomo jednak, czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /15 744

  praca w formacie txt

Do góry