Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FLIEDNER THEODOR

  ur. 21 I 1800 w Eppstein k.Frankfurtu n. Menem, zm. 4 X 1864 w Kaiserswerth k. Dusseldorfu,ojciec Fritza, organizator żeńskiego —» diakonatu(III) w Kościele ewang.augsb. (—> diakonisa I I ) .

  Po studiach teol. w Giessen i Getyndze został 1822 pastoremw Kaiserswerth; przebywając 1823-24 oraz 1832 w Holandiii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

  Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEMING PAUL

  ur. 5 X 1609 w H a r t e n s t e i n k. Zwickau,zm. 2 IV 1640 w Hamburgu, poeta. Studiował medycynęw Lipsku; 1633-34 uczestniczył w podróży poselskiej doMoskwy, a 1635-37 do Persji, 1640 praktykował j a k o lekarzw Lejdzie.

  J a k o czołowy przedstawiciel niem. baroku nawiązywałdo twórczości M. —» Opitza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka katolickichprow. Niderlandów pd. (tereny dzisiejszej Belgii)XV-XVIII w.; jej kontynuacją jest sztuka belg. (—* BelgiaIV).

  I. OKRES PÓŻNOGOTYCKI - W XV w., okresie przejściowejprzynależności do Księstwa Burgundzkiego, Niderlandy stalysię artyst. i kulturalnym centrum Europy zaalpejskiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /18 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY, Saint - Benoît - sur - Loire (dep. Loiret)

  Opactwobenedyktyńskie we Francji założone 651 przez Leodeboda,opata klasztoru Saint-Aignan z Orleanu, na ziemiach nadanychprzez króla Chlodwiga II .

  Opat Mummulus (632-663) sprowadzi! do F. z Monte Cassinorelikwie św. Benedykta, a opat Teodulf (798-818) założyłszkołę klasztorną; istniało tu również —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMEN

  ( ł a c ) , k a p ł a n rzym. służący j e d n e m u bóstwu,członek najstarszego spośród 4 rzym. kolegiów urzędowych,składającego się z 15 kapłanów - wybieranych z rodów patrycjuszowskich3 f. maiores (Diałis, Mortiałis, Quirinalis)i typowanych także spośród plebejuszów 12 f. minores;mianowano też f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY CLAUDE

  ur. 6 XII 1640 w Paryżu, zm.14 VII 1723 tamże, prawnik, historyk Kościoła, humanista,pedagog.

  W latach 1658-67 był adwokatem parlamentu paryskiego;uczestnicząc w lit. zebraniach u przew. parlamentu G. deLamoignon (tzw. akademia), zaprzyjaźnił się m.in. z J . B .—> Bossuetem i L. Bourdaloue; równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANDRIA

  Niderl. Vlaanderen, franc. Flandre, krainahist, obejmująca pn.-zach. część —» Belgii oraz sąsiednieskrawki Francji (Westhoek) i Holandii (Zeeuws-Vlaanderen)- od IX w. hrabstwo, od XIX 2 prowincje (F. Zach. z —»Brugia, F. Wsch. z —» Gandawą), ostatnio nazwę F. rozszerzasię na całość ziem zamieszkałych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY HERCULE ANDRÉ de kard.

  ur. 22 VI 1653w Lodève (Langwedocja), zm. 29 I 1743 w Issy-les-Moulineauxpod Paryżem, franc, mąż stanu.

  Wychowywany przez jezuitów, 1666 przyjął niższe święceniai dzięki kard. P. de Bonzy 1668 został kanonikiem wMontpellier; po studiach filoz. w H a r c o u r t i teol. na Sorboniebył kapelanem królowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAUBERT GUSTAVE

  ur. 12 XII 1821 w Rouen, zm.8 V 1880 w Croisset k. Rouen, pisarz.

  Po ukończeniu liceum w Rouen rozpoczął 1840 studiaprawnicze w Paryżu, które niebawem przerwał; nawiązałnatomiast kontakty z tutejszym środowiskiem lit., przyjaźniącsię z T. Gautierem, G. Sand, I.S. Turgieniewem,braćmi F. i J. de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 238

  praca w formacie txt

Do góry