Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Wolność nauczania

  Rewolucyjna idea wolności nie obaliła od razu zasady prawnej, że szkoły należą do uprawnień Kościoła.Prawo Rzeszy (25.02.1803) gwarantowało poszczególnym wyznaniom ich własne fundusze szkolne. Napoleonwszakże postanowił odebrać Kościołowi jego uprawnienia co do tworzenia szkół i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Nauczanie katechetyczne

  Nowe kierunki myśli ludzkiej, zwłaszcza te wrogie religii i Kościołowi, pobudziły we Francji i Niemczechdo odnowy katechizmu.

  W Niemczech łączyło się to z przeniesieniem nauczania katechetycznego z kościoła do szkoły. Naukareligii w szkole była korzystna, bo przeznaczono na nią teraz więcej czasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje na Dalekim Wschodzie

  W Indonezji, której sytuacja polityczna stale się zmieniała, od panowania Holendrów przez Francuzówdo Anglików i ponownie Holendrów, kalwini wprowadzili misje. Katoliccy misjonarze mogli przybyć iutworzyć w Batawii stałą stację misyjną, gdy Ludwik Bonaparte ogłosił w Holandii (1807) wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruzini i Ormianie

  W Gruzji po przyjęciu unii (1754) przez katolikosa Jessego, już w roku następnym książę Taimoras nasynodzie biskupów wymógł złożenie go z urzędu i wygnał wraz z misjonarzami katolickimi, kapucynami.Misję kapucynów udało się odnowić, gdy tron objął (1761) Herakliusz. W Tbilisi otwarto ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korea i Chiny

  Korea, najbliższy sąsiad Japonii, otworzyła się za Piusa VI po raz pierwszy dla misji katolickich. PisarzRi-tek-tso zapoznał się przypadkowo z księgami chrześcijańskimi. Przyjął chrzest z rąk swego przyjaciela,który pełnił poselstwo do Pekinu i został tam chrześcijaninem. Gdy więc w 1794 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobici i Chaldejczycy

  Kościół jakobicki (syryjski) unicki nie miał wielu wyznawców, około 30 tysięcy w 1840 roku. W uniitrwał od biskupa z Aleppo, Ignacego Michała Giarvego, (Garweh), który połączył się z Kościołem katolickim,gdy został następcą zdecydowanego przeciwnika unii, monofizyckiego patriarchy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE

  Duchowieństwo przed Wielką Rewolucją Francuską, podczas niej i po upadku Napoleona znajdowało sięzawsze w innej sytuacji. Można więc mówić o trzech oddzielnych okresach w jego dziejach, przynajmniejw odniesieniu do Francji i krajów, będących pod jej wpływami.

  Zakony, zwłaszcza zaś nowe zgromadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maronici i melchici w Libanie

  Liban miał w tym okresie szczególnie burzliwe dzieje. Po Daher Omarze, który chętnie otaczał się melchitamii urządzał wyprawy aż po Bejrut, rządził krajem Bośniak z pochodzenia, Ahmed al-Jazzar. Opanowałon Damaszek, a Napoleonowi stawiał (1799) skuteczny opór. Polityczne warunki Libanu powodowałysilną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

  Okres 1789-1815 nie wydaje się być długim, bo jest to czas działalności jednego pokolenia, ale ma swojąspecyfikę. Gwałtownie w wielu krajach zmieniła się prawna sytuacja duchowieństwa, nastąpiło silneupolitycznienie kleru niższego i niepokojący spadek jego liczby.

  Przed Wielką Rewolucją Francuską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici i misje na Bliskim Wschodzie

  Specyfiką Bliskiego Wschodu było istnienie obok siebie mahometan i chrześcijan, wśród których znaczniejszyniż gdzie indziej procent stanowili łacinnicy i unici. Papieże, następcy Benedykta XIV, odnowilijego postanowienie, że w tych dwóch grupach katolickich nie wolno przechodzić z jednego obrządku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt

Do góry