Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FONETYKA PASTORALNA

  (gr. fonetikos dotyczącygłosu, głosowy, tac. pastoralis pasterski), dziat fonetyki,zajmujący się przystosowaniem prawidłowości głosu i mowydo celów duszpast. (nazwę wprowadził 1929 ks. S. Wilczewski);f.p. wykładana jest od 1971 w seminariach duch. (przedtem w ramach —> homiletyki uczono w wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONSECA PEDRO da SJ

  ur. 1528 w Cortiçada (obecnieProença-â-Nova), zm. 4 XI 1599 w Lizbonie, filozof i teolog.

  Do zakonu wstąpił 1548; po przyjęciu święceń kapł. wykładał1555-61 filozofię na uniw. w Coimbrze; był liderem grupyprofesorów, którzy (już po odejściu F. z uniwersytetu dopracy w zakonie) stworzyli słynną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONDI, Fundi

  Dawne bpstwo w środk. Włoszech (prow.Latina). Gmina c h r z ę ś ć istniała w F. już w III w.; pierwszymznanym bpem F. był Witalis, uczestnik synodów rzym.487-502; od V w. stanowiło Patrimonium Kościoła, zniszczone844 przez Arabów;

  od końca XIII w. w posiadaniu roduG a e t a n i , z pomocą których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLLEREAU RAOUL

  ur. 17 VIII 1903 w Nevers, zm.6 XII 1977 w Paryżu, p o e t a , pisarz, opiekun trędowatych.

  Studiował filozofię w kolegium St. Cyr w Nevers, a nast.na Sorbonie w Paryżu; uzyska! licencjaty z filozofii (1920)oraz z literatury i prawa (1923). Całą późniejszą działalnośćpoświęcił pomocy opuszczonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLENGO GIOVANNI BATTISTA USB

  ur. 1490 w Mantui,zm. 5 X 1559 w Rzymie, egzegeta.

  Do zakonu wstąpi! 1506; studia teol. odbył w Padwie, poczym był przeorem w Mantui i o p a t em w S. Maria del Perok. Treviso; od 1540 zajmował się formacją duchową przyszłychbenedyktynów na Monte Cassino; od 1555 z poleceniapap. Pawła IV pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLMAR z TRIEFENSTEINU CRSA

  zm. 13 IV 1181,teolog kontrowersyjny. Po przyjęciu 1146 święceń kapł.został 1147 przełożonym klasztoru w Triefensteinie n. Menem(dziś Trennfeld).

  W dziele De carne et anima Verbi Dei (zaginione), któreogłosił na przełomie 1162-63 zaatakował naukę chrystologiczną—» Gerhocha z Reicherbergu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLENGO TEOFILO OSB

  Pseud. Merlin Cocai, ur.8 XI 1491 w Mantui, zm. 9 XII 1544 w Campese k. Bassano,p o e t a , brat Giovanniego Battisty.

  Do zakonu wstąpił 1508 (przebywał kolejno w klasztorachw Brescii, Mantui, Padwie); 1525 opuścił zakon; 1530-34prowadził pustelniczy tryb życia na Punta Campanella, anast. został ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLTYNOWICZ MARCIN

  ur. w Biłgoraju, zm. 11 I1663 w Zamościu, prof. Akademii Zamojskiej. Studiowałw Akademii Zamojskiej, gdzie nast. wykładał poezję,filozofię i prawo; j a k o rektor (był nim obierany 10-krotnie)rozpoczął 1639 budowę nowego gmachu Akademii;

  1644uzyskał doktorat filozofii i obojga praw; zabiegał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLEY HENRY SJ

  ur. 9 VIII 1811 w Astley (Worcestershire),zm. 19 XI 1891 w R o e h a m p t o n (hrabstwo Londyn).

  Pod wpływem ruchu —» oksfordzkiego przeszedł 1846 z anglikanizmuna katolicyzm, a po śmierci żony wstąpił 1851 do zak. jezuitów i jako brat zak. pełnił przez 30 lat funkcjęs e k r e t a r z a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLWARSKI HENRYK ks.

  ur. 14 II 1909 w Łodzi,zm. 30 X 1948 tamże, historyk Kościoła.

  Po ukończeniu1930 studiów filoz.-teol. w seminarium duch. w Łodzi przyjął1931 święcenia kapł.; 1930-35 kontynuował studia nawydz. teologicznym UW, uzyskując 1935 doktorat z historiiKościoła;

  1934-48 wykładał w seminarium d i e c ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt

Do góry