Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FORMACJA PASTORALNA

  Działania zmierzające d oukształtowania postawy (—» formacja) uzdolniającej duchownychi świeckich do p e ł n i e n i a określonych zadań duszpast. (—»duszpasterstwo III) i apost. (—> apostolat IV D; -> apostolstwoświeckich); jest p r z e d m i o t em zainteresowania —» pastoralnejteologii i dyscyplin jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORESTI BARTOLOMEO OFMCap

  Imię zak. Teodor,ur. 15 VIII 1565 w Soltó Collina k. Bergamo, zm. 6 III 1637w Bergamo, działacz zak., teolog.

  Do zakonu wstąpił 1581; pełnił odpowiedzialne funkcjezak. w prow, bresciańskiej i weneckiej (prowincjała, wizyta t o r a gen. i 1632-37 definitora g e n . ) , a także dyplomatyczne(w konflikcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA

  (gr. morfe, hyle), w filozofii -»Arystotelesa (II B 1) oznaczenie 2 nierozłącznych współczynnikówkażdego zmiennego —» bytu (I 3, II 2), przy czymforma jest aktem konstytuującym bytowość —» substancji( t o , że rzecz jest tym, czym j e s t ) , natomiast —» materia j a k omożność sama z siebie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORGIONE FRANCESCO OFMCap

  Imię zak. Pius(stąd znany j a k o ojciec Pio), ur. 25 V 1887 w Pietrelcinak. Benewentu, zm. 23 IX 1968 w San Giovanni R o t o n d o k.Foggi, stygmatyk, mistyk, sługa Boży.

  Do zakonu wstąpił 1903 w Morcone; po studiach filoz.--teol. w seminariach zak. (Foggia, Pianisi, Montefusco)przyjął 1910 święcenia k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA - W FILOZOFII

  Rozumienie f. i m. u Arystotelesa byłouwarunkowane wcześniejszymi próbami wyjaśniania faktuzmienności i mnogości w świecie m.in. przez —* jońskąszkołę filozoficzną (mutabilizm i hilozoistyczny monizm),—» eleatów (ontol. statyzm i monizm) oraz Platona, któryprzyjął w swojej metafizyce obok ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORLÌ

  Staroż. Forum Livi, bpstwo w pn. Włoszech,do 1848 prałatura samodzielna, później sufr. Rawenny.

  Prawdopodobnie już w II w. F. miało gminę c h r z ę ś ć ; pierwszymhist, bpem F. był św. Merkurial, żyjący pod koniec IVlub na pocz. V w. (kult przetrwał w noszącym jego imięklasztorze benedyktyńskim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA - W TEOLOGII

  Terminy określające elementy konstytutywne— sakramentów (słowa - forma, rzeczy lub czynności- materia) w sensie tylko analog., nie zaś jak w —* hilemorfizmie.Pierwotnie określano widzialną strukturę sakramentówprzez rzeczy i słowa używane przy ich udzielaniu (Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 6,6; Ef 5,25; Jk 5,14;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA

  (łac. formatici ukształtowanie, utworzeni e ) , wywieranie trwałych wpływów przez jedną osobę,grupę, instytucję na —* osobowość in. człowieka w celuukształtowania w nim (zgodnie z odpowiednim modelem)psych, struktur poznawczo-oceniających z —> internalizacjąsystemu —» przekonań i systemu —> wartości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA

  (łac. forma iuridica), wymaganyprzez prawo sposób postępowania, zwł. sposób uzewnętrznieniaaktu woli przy dokonywaniu — czynności prawnychoraz powstawaniu —> faktów prawnych, tj. aktów normatywnych,sądowych i adm.; od zachowania f.p. uzależniona jestskuteczność czynności i aktów prawnych na forum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA EKUMENICZNA

  Całokształt działańzmierzających świadomie i systematycznie do zapewnieniaprawidłowego kształtowania poglądów i postaw wyrażającychdążenie do zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednymKościele Chrystusowym zgodnie z zasadami —> ekumenizmu.

  Zagadnienie f.e. pojawiło się w Kościele rzym.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt

Do góry