Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Liturgia i sztuka sakralna

  W związku z rozwiniętymi studiami nad starożytnością chrześcijańską zainteresowano się dawną liturgią.We Francji benedyktyni z Solesme uznali, że rzymska liturgia potrydencka jako kontynuacja średniowiecznejnajlepiej odpowiada ideałowi służby Bożej. Dom Prosper Guéranger, rozmiłowany jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Bractwa i stowarzyszenia

  Po 1815 roku doszło do odnowienia bractw w krajach, które je utraciły przez Wielką Rewolucję, w innychzaś do ich rozwoju i powstania stowarzyszeń.

  W południowej Francji wznowiono szybko Bractwo Czarnych i Białych Pokutników. W Burgundii biskupz Dijon reaktywował (1821) Bractwo świętego Dziecięctwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm, mesjanizm i religijność

  Jako umysłowy i duchowy prąd, a zarazem literacki i artystyczny kierunek, przyjmując postawę opozycyjnąwobec Oświecenia i jego racjonalizmu, romantyzm rozwijał się intensywnie między Wielką RewolucjąFrancuską i Wiosną Ludów. Jego główne, lecz nie jedyne źródło tkwiło w średniowiecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki kościelne we Francji

  Francja posiadała wielkie możliwości ożywienia katolickiej myśli naukowej, chociaż potępienie Lamennais’gorozbiło krąg intelektualistów, skupionych wokół niego, La Chénaie’a i Malestroita.

  Louis Bautain starał się zachować niezależność od filozofii tego kręgu, ale jego broszura o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermezjanizm i güntherianizm

  Wzmacniający się w Niemczech katolicyzm zaniepokoił rządy protestanckich państw. Do pierwszegosporu na wielką skalę doszło w Prusach, które władały w tym czasie katolicką Nadrenią i katolickimiziemiami polskimi, zabranymi podczas rozbiorów.

  Spór zaczął się od sprawy profesora Hermesa. Na profesora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna, racjonalizm, rygoryzm

  Moraliści podobnie jak dogmatycy musieli ustosunkować się do modnego racjonalizmu, a nadto usuwaćzakorzeniony od czasów jansenizmu rygoryzm. Uświadomili sobie, że niedozwolone jest utożsamianiechrześcijańskiej moralności z filozoficznymi poglądami etycznymi i że ona nie może ograniczyć się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna i duszpasterstwo

  W Niemczech zajmowano się teologią pastoralną bardziej teoretycznie, we Francji bardziej praktycznie,gdyż dostrzegano w niej konieczność uwzględnienia zmienionych warunków: politycznych pod wpływemWielkiej Rewolucji, społecznych pod wpływem rewolucji przemysłowej.

  Dość długo ujmowano w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet w Lowanium i nauki kościelne

  Arcybiskup Paryża, Deriis A. Affre, pragnął ożywić naukę na wydziale teologicznym Sorbony. Zniechęconybezskutecznością swego działania, zamierzał utworzyć szkołę wyższych studiów kościelnych, którabyłaby zależna wyłącznie od arcybiskupa paryskiego. W jego zamiarze należy dopatrzyć się idei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa i czasopisma katolickie

  Czasopisma i gazety odegrały dużą rolę w intelektualnej formacji katolików. Istotne bowiem było, conapisano (1844) w Revue des deux mondes: oparto się na prasie, by móc swobodniej przepowiadać innetematy aniżeli tylko moralność i miłość bliźniego. Duchowni wstąpili i to w znacznej liczbie na tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Zakony i zgromadzenia zakonne

  Pius VII, sam będąc zakonnikiem, kładł duży nacisk na udział zakonów w życiu Kościoła. Popierał starei nowe, których rolę religijną i społeczną w pełni rozumiał. Leon XII podobnie je doceniał, ale był bardziejzainteresowany reformowaniem poszczególnych dziedzin ich życia aniżeli adaptacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt

Do góry