Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY BIANCHI Św.

  Barnabita,ur. 2 XII 1743 w Arpiño (Lacjum), zm. 31 I 1815 w Neapolu.

  Studiował prawo na uniw. w Neapolu; 1762 wstąpił dozakonu i po odbyciu studiów filoz. w Macerata oraz teol.w Rzymie i Neapolu przyjął 1767 święcenia k a p ł . ; 1773-85był superiorem kolegium Portanova w Neapolu i od 1778wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Pochodził z rodu hrabiówde Sales; od 1 5 8 0 studiował w jez. College de Clermont wParyżu; jednocześnie podjął studia teol. na Sorbonie, uczestnicząctu w dysputach teol.; pod wpływem heterodoksyjnejdoktryny o predestynacji przeżył kryzys r e i . ; to s k ł o n i ł o go dorozwiązywania problemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK MARIA z CAMPOROSSO, Giovanni Croese Św. OFMCap

  ur. 27 XII 1804 w Camporosso k.Genui, zm. 17 IX 1866 w Genui.

  Po nieudanej próbie życia zak. (1822-24) u franciszkanówkonwentualnych w Sestri Ponente wstąpił 1825 do kapucynóww Genui, gdzie złożywszy 1826 śluby zak. był infirmarzemi kwestarzem (35 lat); wykazał heroiczną miłość bliźniegow posłudze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Studia filoz. rozpoczął 1 5 2 5na uniw. paryskim (mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary wraz z Ignacym Loyola); po uzyskaniu 1 5 3 0 licencjatuwykładał filozofię Arystotelesa w Kolegium Dormans-Beauvaisw Paryżu; równocześnie studiował teologię; 1 5 3 4 , wgronie pierwszych współpracowników Loyoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z FABRIANO, Venimbeni bł. OFM

  ur. 2 IX 1251 w F a b r i a n o , zm. 22 IV 1322 tamże, kaznodzieja,pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił F. (ok. 1267) w Asyżu pod wpływemb r a t a Leona, który zapoznał go z życiem Franciszka orazhistorią —» Porcjunkuli; w Fabriano zbudował kościół pod wezw. Franciszka (zniszczony 1866) oraz konwent...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - BRACTWA

  Pod wezw. NMP i F. powstało ok. 1228bractwo kultowe w Bolonii, zatwierdzone 1257 przez pap.Aleksandra IV; w Perugii przy kościele S. Nicola istniałood 1318 pokutne bractwo F., wyodrębnione ze średniow.bractwa pod wezw. Jezusa Chrystusa, świętych Augustyna,Dominika i F . ;

  wezwanie F. dołączano do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FERDYNAND CAPILLAS bł. OP

  ur14 VIII 1607 w Baquerín de Campos (prow. Palencia,Hiszpania), zm. 15 I 1648 w prow. Fucien (Chiny), misjonarz,męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1623; od 1632 pracowałj a k o misjonarz na Filipinach, a od 1642 w Chinach; w czasieprześladowania chrześcijan za panowania dynastii Ming1647 został uwięziony i nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

  Przedstawiany w szaroburymhabicie przewiązanym sznurem o 3 węzłach, z t o n s u r a , boso;w X I I I w. w spiczastym kapturze na głowie, w X I V w habiciez mozettą, w baroku głównie w habicie kapucyńskim; jegoatrybutem indywidualnym są stygmaty (boku, dłoni, stóp),dodatkowymi - krzyż (także krucyfiks) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /45 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FOGOLLA bł. OFM bp.

  ur. 4 X 1838w Montereggio di Mulazzo, zm. 9 VII 1900 w Tajjüan(Chiny), misjonarz.

  W 1855 wstąpił do zakonu i 1862 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1866 udał się na misje do Szansi (Chiny);odbywał podróże do Europy w celu pozyskania nowychmisjonarzy; 1898 został bpem koadiutorem wikariuszaapost. Szansi, —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Głównie w poezji,rzadziej w dramacie i prozie F. występuje najczęściej w 3typach przedstawień: święty, wyjątkowy człowiek, artysta.

  W o k r e s i e s t a r o p o l s k i m koncepcję postaci warunkowałapokryficzno-legendarny wizerunek F., szczególnienacechowany liryzmem i sentymentalnością, często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /18 522

  praca w formacie txt

Do góry