Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - W POLSCE

  Sz.f. obejmowała środowiska zak. prowadząceod początku swej działalności własne studia dla kleryków(od 1236 konwentualni, od 1453 bernardyni, od 1622reformaci i od 1681 kapucyni) oraz uniw. (Akademia Krak.i Zamojska). Sz.f. w obrębie doktryny filoz.-teol. określałszkotyzm, a jako naukę życia wewn. -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - STOWARZYSZENIA

  Różne wspólnoty o duchowościfranciszkańskiej zaangażowane w działalność apost. i społ.,realizujące ideał ewangeliczny zgodnie ze wskazaniamireguły tercjarskiej, nie mające jednak prawnego statusuzgrom, zakonnego:

  ° f. adoratorki Najśw. Serca, Franciscaines Adoratricesdu Sacré-Coeur, pobożna unia na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKI RYT

  Jedna z form rzymskiejliturgii oparta na franciszkańskich księgach i kalendarzuliturgicznym.

  1. Franciszkanie na podstawie Reguły (—> franciszkańskareguła) zatwierdzonej 1223 przez pap. Honoriusza III posługiwalisię liturgią rzym.; 1227 pap. Mikołaj III narzuciłfranciszkańskie księgi liturg. wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA KWESTIA

  Problemy kryt.hist,i lit. ustalenia autentyczności, genezy i wzajemnych zależnościźródeł do biografii —» Franciszka z Asyżu i początkówhistorii zak. —> franciszkanów; w znaczeniu niewłaściwymp r o b l em interpretacji ubóstwa franciszkańskiego (—> franciszkańskar e g u ł a ) .

  F.k. była wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD RÓŻNYMI WEZWANIAMI

  ° f. adoratorki, FrancescaneAdoratrici, na prawie d i e c , zał. 1921 w Riccionek. Rimini (Włochy) przez Eleonorę Foresti (imię zak.Maria Franciszka, zm. 1953) dla nieustającej adoracji wynagradzającejNajśw. Sakramentu oraz opieki nad dziewczętami;prowadzą sierocińce, bursy, pracownie; 1942...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOŻYCH

  ° f. adoratorki Krzyża Św. (-* krzyż Chrystusa IV);

  ° f.Boskiego Serca Jezusa;

  ° f. Boskiego Serca Jezusa z Padvariai(—> Serce Jezusa V);

  ° f. Bożej Opatrzności z Baldegg(—> Opatrzność Boża IV);

  ° f. Chrystusa Króla z Wenecji(—> Chrystus Król III 3);

  ° f. Chrystusa Króla z Mariboru(—* szkolne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /12 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

  ° f. konwentualne misji Dziewicy Niepokalanej,Franciscan Sisters Conventual of the Mission of t h e ImmaculateVirgin, na prawie d i e c , eryg. 1923 w Nowym Jorku zdomu zał. tam 1882 przez f. z Buffalo (—> franciszkanki IID 8°), który 1893 otrzymał autonomię; celem jest opieka naddziećmi, kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ZGROMADZENIA i WSPÓLNOTY ZAKONNE

  Przeważnie laickie (choć także kapłańsko-laickie) na prawiepap. lub d i e c , oparte na ustawodawstwie franciszkańskimi formowane wg duchowości franciszkańskiej; także stow,lub pobożne związki kat. (—» zakony trzecie) oraz wspólnotyanglik, i ewangelickie:

  ° f. pokutnicy, bracia pokutnicy św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /13 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

  ° f. bł. Kingi (Kunegundy),Congregation of the Franciscan Sisters of BlessedKunegonde, od 1976 - f. z Chicago, zgrom. III zak. regularnegona prawie p a p . , o ślubach prostych, zał. 8 XII 1894w Chicago przez J. Dudzik przv współudziale Róży Wisińskiej(1850-1917) i M.W. Barzyńskiego CR; 1925 zgrom,afiliowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /12 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIZM

  Termin używany przez historykówruchu franciszkańskiego (A. Gemelli, A. Blasucci, T. Lombardi,L. Iriarte) na określenie poglądów i postaw podkreślanychprzez — Franciszka z Asyżu i franciszkanów; wyraziłysię one w szczególny sposób we franciszkańskiej duchowości(— franciszkanie I I I ) , a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /8 024

  praca w formacie txt

Do góry