Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANKOWIC MARCIN ks.

  zm. 1718, hagiograf. Studiana UJ ukończy! 1672; był m.in. kustoszem przy kolegiacienowosądeckiej i prob, w Łącku; jego Forts minimus (1671)poświęcony jest życiu bł. Jana Kantego; w Wizerunku świętejdoskonałości (Kr 1718, 17442 ) opisał dzieje kultu bt. Kingiw latach 1522-1714, jak również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKL STANISŁAW ks.

  ur. 15 I 1903 w Tłustemk. Tarnopola, zm. 26 VI 1944 we Lwowie, dogmatyk.

  Studiował teologię od 1924 na uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a od 1926 w Innsbrucku, gdzie 1929 przyjął święceniakapł., a 1931 otrzymał doktorat; 1932-34 studiowałdogmatykę na Gregorianum; od 1934 kierował katedrą dogmatykina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIE, Państwo Franków

  Zespół plemion germ.(—» G e r m a n i e ) , zamieszkujących w V w. po Chr. ziemie poobu brzegach dolnego Renu i całego dorzecza Mozy i Mozeli,dzielących się na F. Rypuarskich - Środkowych (nadśrodk. Renem) i F. Salickich - Dolnych (nad dolnym Renem),k t ó r e po podbiciu Galii i podporządkowaniu wielu ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /16 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKLIN BENJAMIN

  ur. 17 I 1706 w Bostonie, zm.17 IV 1790 w Filadelfii, mąż stanu, współtwórca niepodległościStanów Z j e d n . , filozof, fizyk.

  W 1724-26 przebywał w Anglii, gdzie doskonalił się wsztuce drukarskiej i pisał artykuły do gazet; wiele czasupoświęcał samokształceniu (uznany został za j e d n e g o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKA SZKOŁA

  Grupa myślicieli skupionychwokół uniw. we Frankfurcie n. Menem, powstała wokresie międzywojennym, wpływowa zwł. w latach 60-tych;wychodząc z teor. inspiracji marksizmu i częściowo neoheglizmuoraz przyjmując neopsychoanalizę i tzw. dialektykęneg. jako narzędzie, stworzyła kryt. teorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /18 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWSKI JAN

  ur. 2 1 IV 1 9 1 2 w Sandomierzu,zm. 7 II 1 9 7 6 w Warszawie, chrzęść, działacz s p o ł . , publicysta.

  Podczas studiów prawniczych na Uniw. Poznańskim byłdziałaczem kat. ruchu młodzieżowego; współpracował z pismamimłodych konserwatystów „Bunt Młodych" i „Polityka",podejmując m.in. problematykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO bp.

  Żył w 2. poł. XI w. Wg Galla Anonimaj a k o bp „polski" F. był inicjatorem wysłania przez WładysławaHermana poselstwa do opactwa Saint-Gilles w Prowansjicelem uproszenia potomstwa (przyjmuje się, że „polski"znaczy wlkp., czyli pozn.).

  Pogląd, że przed objęciem diec.poznańskiej F. był bpem nieznanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKI RECES

  Ugoda podpisana 18 III 1558we Frankfurcie n. Menem przez 6 protest, książąt Rzeszyw celu zakończenia wewn. sporów w luteranizmie.

  Podstawę dla f.r. stanowił projekt uchwały przygotowanyprzez J. Brenza na podstawie pism Ph. Melanchtona; wyrażonaw nim wierność dla Pisma Św., 3 symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANSEN PIET SJ

  ur. 10 XII 1 9 1 3 w Tournai (Belgia),zm. 2 XII 1 9 8 3 w Lowanium, teolog dogmatyk.

  Do zakonu wstąpił 1 9 3 0 ; po studiach filoz.-teol. w Lowaniumprzyjął 1 9 4 3 święcenia kapł.; nast. studiował naG r e g o r i a n um w Rzymie (pod kierunkiem H. Lennerza),gdzie 1 9 4 7 uzyskał d o k t o r a t ; o d 1 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO IWAN

  ur. 27 VIII 1856 w Nahujowicachk. Drohobycza, zm. 28 V 1916 we Lwowie, poeta, prozaik,publicysta.

  Urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej; gimnazjum pol.ukończył w Drohobyczu i 1875 wstąpił na wydz. filozofiiUniw. Lwowskiego; 1878 wchodził w skład lwowskiego Komite tu Socjalist.; trzykrotnie był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt

Do góry