Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRASCATI, Tuskulum

  Podmiejska diecezja Rzymu,zarządzana do 1 9 6 1 przez kard.-bpa, nast. przez bpa rezydencjalnego,należy do metropolii rzym.; posiada licznepolonika.

  Początki chrześcijaństwa w okolicach F. sięgają czasówapost.; pierwotną stolicą bpstwa było staroż. Labicum; 1 1 1 1bp Bovo przeniósł rezydencję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAWASZI

  W —> mazdaizmie dusze zmarłych pełniąceopiekuńczą rolę wobec swoich potomków i stanowiące dlanich duchowy wzór; f. raz w roku zstępują na swe macierzystetereny, gdzie czczone są przez wierzących (hymn do f. zawierajaszt XIII; —» Awesta 2,4°);

  można je też rozumieć j a k oidee w zamyśle Stwórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASOBLIWY CHRYSTUS

  Typ ikonograficzny przedstawiającyJezusa Chrystusa medytującego, w pozie siedząceji z głową wspartą na dłoni, wg schematu „melancholijne g o " , stosowanego już w sztuce antycznej (gr., rzym.,etruskiej i azjat.) na oznaczenie fiz. i duchowego stanu człowiekacierpiącego; wyprowadzony z typologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /8 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAYSSINOUS DENIS bp.

  ur. 9 V 1765 w Curièresdep. Aveyron), zm. 12 XII 1841 w Saint-Geniez-d'OltAveyron), apologeta.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium sulpicjanów w Laonprzyjął 1789 święcenia k a p ł . ; od 1800 był prof, teologii dogm.w seminarium sulpicjanów w Paryżu, gdzie, będąc również kaznodzieją,wprowadził i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSATI PIER GIORGIO

  ur. 6 IV 1901 w Turynie,zm. 4 VII 1925 tamże, sługa Boży.

  Był synem Alfreda F . , senatora i założyciela wł. dziennika„La Stampa" oraz Adelaidy Ametis F . ; j a k o uczeń m.in. jez.I s t i t u to Sociale w Turynie należał do szkolnych stowarzyszeńrei. (Sodalicja Mariańska, Apostolstwo Modlitwy,Koło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad MENEM, Frankfurt am Main

  Miastow środk. części RFN (Hesja), ważny ośrodek życia rei.i kulturalnego.

  1. M i a s t o - Gród frankijski Frankonofurd (od 794)stanowił rezydencję Karola Wielkiego; znajdowała się tukaplica palatynacka (konsekrowana 852), która po przebudowiezostała 1239 kościołem pod wezw. św. Bartłomieja;od 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

  Żył w X I I I w.,t e o r e t y k muzyki okresu — ars antiqua. Jako komtur zak.j o a n n i t ów działał w Kolonii i Paryżu. W traktacie Ars cantusmensurabilis (ok. 1280) stworzył uporządkowany systemnotacji muz., który stał się p u n k t em wyjścia dla teorii muzykiwielogłosowej w zakresie melodyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad ODRĄ, Frankfurt an der Oder

  Miasto w N R D , siedziba parafii protest., dekanatu i parafiikat. w diecezji berlińskiej, a 1506-1811 także uniwersytetu.

  Na miejscu słow. osady z kościołem św. Mikołaja, należącejpoczątkowo do Ziemi Lubuskiej, a od 1250 do Brandenburgii,1253 margrabia Jan I lokował miasto; w okresieśredniow. rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKIE SYNODY

  Zapoczątkowane przez ->Chlodwiga nar. synody VI-IX w. w państwie Franków (—»Frankowie), których ustalenia wywarły wpływ na rozdzieleniepaństwa od Kościoła oraz wniosły znaczny wkład w uporządkowanieorganizacji kośc. i ożywienie życia religijnego.

  J e d n ym z najważniejszych był synod 506 w —> Agde...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKIŚCI

  Zwolennicy żyd. sekty rei. założonej 1755przez J.J. —> Franka i istniejącej (do ok. 1820) głównie nat e r e n a c h pd. Polski, a także w Rumunii, Czechach i pd. Niemczech(-» E u r o p a II B).

  Doktryna f. wyrosła z —> sabataizmu i -» mesjanizmuXVII i XVIII w., opierała się na —* kabale (księga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt

Do góry