Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRONCZAK FRANCISZEK EUSTACHY

  ur. 20 X 1874w Buffalo (Stany Z j e d n . ) , zm. 12 IX 1955 tamże, kat. działaczpolonijny.

  Na uniw. w Buffalo ukończył 1897 studia med. i 1899 prawnicze;dzięki nauk. publikacjom zyskał w Stanach Zjedn.autorytet w dziedzinie medycyny; 1894 zorganizował KlubMłodzieży Pol., a 1898 stanął na czele komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUMENCJUSZ, Selama Oświeciciel Św. bp.

  Żył wIV w., apostoł —* Etiopii (II). Wg relacji Rufina z Akwilei(HE IX; PL 21,478-480) F. będąc uczniem Meropiusza (filozofaz Tyru) towarzyszył mu w podróży do Indii, podczasktórej został uprowadzony wraz ze swym b r a t em Edezjuszemdo niewoli w Etiopii; zatrzymany na dworze ces. Aksum wcharakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ODRODZENIA POLSKI (FOP)

  Konspiracyjnaorganizacja katolików, zał. przez Z. —* Kossak-Szczuckąi ks. E. —» Krauzego CM, działająca 1941-44 w Warszawie,Polsce Centr, i w Poznańskiem.

  Rolę inspiratorską i opiniotwórczą pełniło w F O P tzw.Credo - kilkunastoosobowy zakonspirowany zespół najaktywniejszychuczestników organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSIUS, Des Freux ANDRÉ SJ

  ur. na pocz. XVI w.w C h a r t r e s , zm. 26 X 1556 w Rzymie, teolog, humanista.

  Po przyjęciu święceń kapł. byt proboszczem w Thiverval(dep. Seine-et-Oise); do zakonu wstąpił 1541 w Rzymie,dokąd przybył słuchać kazań św. Ignacego Loyoli; 1542-47uzupełniał studia teol. w Padwie; 1548-49 uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONTON z CYRTY, Marcus Cornelius Fronto

  ur.ok. 100 w Cyrcie (Numidia), zm. po 170, mówca, pisarz.

  Cesarz A n t o n i n Pius powierzył mu wychowywanie adoptowanychsynów, Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa; 143 F.był konsulem. J a k o r e t o r był zwolennikiem kierunku archaizującegow literaturze (pisał po łacinie i grecku); retorykęuważał za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSTRACJA

  (łac. frustra na próżno), stan przykregonapięcia emocjonalnego u człowieka wywołany niemożnościąrealizacji celu (zaspokojenia potrzeby); f. można równieżobserwować i eksperymentalnie wywoływać u zwierząt;pojęcie f., pochodzące od S. Freuda, rozpowszechnił S. Rosenzweigi J. Dollard.

  F. wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /9 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROST ROBERT LEE

  ur. 26 I I I 1874 w San Francisco,zm. 29 I 1963 w Bostonie, p o e t a .

  Od 1892 studiował nauki human, i przyr. w D a r t m o u t h ,a 1897-99 na uniw. Harvard w Cambridge; nie ukończywszystudiów, podejmował różne zajęcia zarobkowe; 1912 wyjechałdo Anglii; tu ukazały się 2 pierwsze zbiory j e go wierszy -A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMENT NICOLAS

  ur. 1 4 3 0 w Uzès (Langwedocja),zm. ok. 1 4 8 5 w Awinionie, najwybitniejszy franc, malarzdziałający w Awinionie i 1 4 6 8 - 8 3 na dworze króla RenéAndegaweńskiego.

  Z dorobku F. zachowały się tylko 2tryptyki - z 1 4 6 1 z centr, sceną Wskrzeszenia Łazarza (Uffizi)i z 1 4 7 6 z Wizją krzaku gorejącego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUTAZ AMATO PIETRO

  ur. 29 VIII 1907 w Torgnonk. Aosty, zm. 8 XI 1980 w Rzymie, kanonista, historyk.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Aoście przyjął 1930święcenia kapł. i był t am wikariuszem katedralnym; 1933-36studiował w Pap. Instytucie Archeologii Chrzęść, i Wat.Szkole Paleografii i Dyplomatyki, uzyskując doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROHSCHAMMER JAKOB

  ur. 6 I 1821 w Illkofen k.Ratyzbony, zm. 14 VI 1 8 9 3 w Kreuth (Bawaria), filozof.

  Święcenia kapł. przyjął 1 8 4 7 ; studiował w Monachium,gdzie 1 8 5 0 habilitował się, 1 8 5 4 został prof, teologii, a 1 8 5 5filozofii; dążąc do pogodzenia — chrześcijaństwa z duchemczasu (—» akomodacja IV), poddał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt

Do góry