Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FULMAN MARIAN LEON bp.

  ur . 27 III 1866 w StarymMieście k. Konina, zm. 18 X I I 1945 w Lublinie.

  Studia filoz.-teol. odbywał od 1882 w seminarium duch. weWłocławku, a nast. w Akademii Duch. w Petersburgu(1886-90); 1889 przyjął święcenia kapł. i 1890-95 wykładałteologię dogm. i liturgikę we Włocławku oraz był prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENS RADIATUR

  Encyklika pap. Piusa XII ogłoszona21 III 1947 w 1400 rocznicę śmierci —» Benedykta zNursji, przypominająca wkład jego zakonu do rozwoju kulturyeur. (—> benedyktyni IV).

  Papież przypomniał życie Benedykta, wskazując na jegozasługi nie tylko dla rozwoju życia zak., lecz także na wkładbenedyktynów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUMAGALLI ANGELO SOCist

  Imię chrzestne CarloAmbrogio, ur. 28 IV 1728 w Mediolanie, zm. 12 III 1804tamże, historyk.

  Śluby zak. złożył 1745 w Chiaravalle pod Mediolanem,gdzie 1781 został opatem; 1786-96 piastował urząd opataklasztoru św. Ambrożego w Mediolanie oraz opata prezesakongr. lombardzko-toskańskiej.

  F. jest autorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENTIS AUCTOR AETHERIS

  Anonimowy hymnz V-VI w. na jutrznię środy II i IV tygodnia zwykłego,wprowadzony do LH od 1971. Uwielbia Stwórcę światłai dawcę praw nim rządzących; jak ziemia odradza się wświetle, tak umysł odzyskuje siły, by dążyć ku dobru i wielbićpotęgę Boga, a serce napełnia się pokojem;

  wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULDA

  Dawne opactwo benedyktyńskie, ośrodekkultu św. —» Bonifacego (Winfryda), nast. diecezja w metropoliiPaderborn we wsch. części RFN, miejsce posiedzeńNiem. Konferencji Biskupów.

  O p a c t w o założył 744 z polecenia Bonifacego jegouczeń - Sturmiusz dla prowadzenia misji wśród Sasów;Consuetudines...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /8 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCHAL

  Bpstwo na Maderze (wyspa portug. na Oceanie Atlantyckim) eryg. 12 I 1514, sufr. Lizbony. WyspaMadera odkryta 1419 przez Portugalczyków, 1456-1514należała do kośc. jurysdykcji —» Chrystusa Zakonu z siedzibąw Tomar (archidiec. Lizbona);

  1533-51 bpstwo F.było metropolią, której podporządkowano bpstwa zał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET DIES in QUA QUIES

  Anonimowa sekwencjao św. —» Jadwidze Śląskiej, odnaleziona w rękopiśmiennymmszale z Nysy z XV w. Mówi o wielkiej wierze Jadwigi, poświadczonejczynami, modlitwą, wstrzemięźliwością orazpocieszaniem uciśnionych, biednych i płaczących; wspominatakże o wyrzeczeniu się przez Świętą życia światowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ z ASTIGI Św. bp.

  ur. między 5 4 0 a5 5 0 w Kartaginie, zm. ok. 6 2 2 w Astigi (Ecija w Hiszpanii),patron Kartaginy i Palencii; czczony j a k o doktor Kościoła.Brat — Florentyny i bpów —» Izydora oraz —> Leonardaz Sewilli; F. otrzymał wykształcenie w Sewilli, gdzie pozostawałpod opieką i wpływami, najstarszego b r a t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCKEN EUGENIUSZ CR

  ur. 28 XI 1831 w Wankum(Zagłębie Ruhry), zm. 19 VI 1888 w Saint Agatha ( O n t a r i o ,K a n a d a ) , brat Ludwika.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1852 w Rzymie, gdzie 1853 rozpocząłstudia filoz.-teol.. podczas których opanował językp o l . ; po przyjęciu 1857 święceń kapł. został wysłany doKanady;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET IN CAELIS

  Hymn na jutrznię wspomnieniaśw. —» Augustyna, wprowadzony do LH od 1971, przypisywany—» Egbertowi z Schönau, a skomponowany ku czci św.— Grzegorza I Wielkiego.

  Uwielbia Boga przedziwnieprowadzącego człowieka do wiary; wyraża podziw dla Świętego,strzegącego czystości wiary i obyczajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry