Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GALACTION GALA

  Właśc. Grigore Pisculescu, ur.16 IV 1879 w Didesti, zm. 8 III 1961 w Bukareszcie, rum.pisarz, duchowny prawosławny.

  Był prof, teologii na uniw. w Bukareszcie i członkiemAkademii Rum.; związany z grupą pisarzy skupionych wokółpisma „Viata romaneases" (1906-16; 1920-40), wydawałpopularne nowele i powieści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALEN, Galenus Claudius

  ur. ok. 129 w Pergamonie,zm. ok. 199 prawdopodobnie w Rzymie, lekarz i filozof grecki.

  Po studiach med. i filoz. w Pergamonie, Smyrnie (m.in. u—» Albinusa), Koryncie, a zwł. Aleksandrii (—» aleksandryjskafilozofia) pracował jako lekarz gladiatorów w Pergamonie,a od 161 w Rzymie na dworze cesarskim. Zachowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAKTOTROFUSA

  (gr. karmiąca mlekiem), koptyjskityp ikonograficzny z końca IV w., przedstawiający MBkarmiącą piersią Dziecię Jezus; na jego stronę formalnąoddziałały plastyczne wyobrażenia staroegip. bogini —» Iziskarmiącej Horusa, a na ideową - Łk 11,27 („błogosławione[...] piersi, które ssałeś") oraz kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /8 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALEN CLEMENS AUGUSTINUS von kard.

  ur. 16 III1878 w Dinklage (Saksonia D o l n a ) , zm. 22 III 1946 w Münster,sługa Boży.

  Od 1898 studiował w kolegium jezuitów w Innsbrucku oraz1903 w seminarium diec. w Münster; 1904 przyjął święceniakapł. i pracował j a k o duszpasterz w Berlinie, od 1929 zaś wMünster, gdzie 1933 został bpem, a 1946...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALACI, List do Galatów (Ga)

  Jeden z tzw. wielkichListów Pawła Apostoła, znajdujący się w —> kanonie Pismaśw. NT między 2 Kor i Ef; w treści zbliżony do Rz.

  1. T r e ś ć i s t r u k t u r a - Ga składa się ze wstępu,zawierającego pozdrowienie dla Kościoła w Galacji (1,1-5)i ukazującego jedyność ewangelii Chrystusa (1,6-9)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGUIN ROBERT OSST

  ur. 1433 w Calonne-sur-Lys(Artois), zm. 22 V 1501 w Paryżu, teolog, historyk.

  Do zakonu wstąpił w Les Préavins k. Arras; po studiachw Paryżu i uzyskaniu d o k t o r a t u z prawa kan. otrzymał ok.1467 tamże katedrę oraz godność dziekana Wydziału; 1473został gen. zakonu; od 1477 pełnił z polecenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJKOWSKI JAN KANTY ks.

  ur. 29 X 1866 w Radoszkachk. Sandomierza, zm. 9 IV 1919 w Kowali k. Radomia,r e d a k t o r , historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w Sandomierzu i Fryburgu Szwajc.przyjął 1893 święcenia k a p ł . i został prof, w sand, seminariumduch. oraz wik. katedralnym; 1905 wszedł do kapituły katedr a l n e j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAHAN WILLIAM OESA

  ur. 5 VI 1732 w Dublinie,zm. 6 XII 1804 tamże, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1748; po studiach w Lowanium przyjął1755 święcenia k a p ł . ; 1761 powrócił do Dublina, gdzie pracowałw duszpasterstwie, a nast. j a k o pisarz oraz organizatorżycia zak.; 1777 założył szkołę dla ubogich dzieci; j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJUSZ

  zm. po 178 po Chr., prawnik rzymski. DziełoG. Institutionum commentarli W lub Institutiones (—» Corpusiuris civilis 2) z ok. 160 znane jest z tzw. palimpsestu werońskiego(odkrytego 1816 w bibliotece kapituły w Weronie przez B.G. Niebuhra); zawiera jasny i dokładny przeglądrzym. prawa procesowego i prywatnego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAIK

  Maik, nowe lat(k)o, obchód święta triumfującejwiosny, wchodzący w cykl lud. obrzędów związanych z—> Wielkanocą i rozpoczynającym się nowym rokiem wegetacyjnym;znany w Polsce i w wielu in. krajach Europy (wróżnych o d m i a n a c h ) .

  W Polsce g. miał 2 warianty: starszy, mający miejsce potopieniu —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt

Do góry