Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Polityka papieży

  Leon XIII objął Stolicę Apostolską przy bardzo napiętych stosunkach z kilkoma państwami. We Włoszechnadal problemem zostawał zabór Rzymu. W Niemczech trwał Kulturkampf. We Francji TrzeciaRepublika była antyklerykalna. Papież zajął się polityką i ta działalność mu odpowiadała, stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja zlaicyzowana

  Wydarzenia, które nazwano laicyzacją Francji, miały szereg wcześniejszych przyczyn. Od dawna konfliktowąsprawą były szkoły wyznaniowe i udział zakonów w nauczaniu, zwłaszcza że w ciągu dwudziestulat liczba osób zakonnych wzrosła z 160 do 200 tysięcy. Istniał zaś silnie rozwinięty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijańska demokracja

  W katolickim ruchu społecznym istniał nurt postulujący zmiany ustrojowe. Związany z nazwiskami: Lamennais’go,Lacordaire’a, Bucheza, Ducpétiaux’a i Hueta, stał się prekursorem chrześcijańskiej demokracji.W drugiej połowie XIX wieku nurt ten wyraźnie określił swój cel: dążyć do takich zmian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje młodej demokracji

  W Belgii po wyborach do parlamentu zaczęła się wojna szkolna (1878-1884), gdy władzę objął rządradykalno-liberalny. Minister kultu powiedział wówczas: na ziemi znajduje się jeden trup, który blokujedrogę do postępu, to trup przeszłości - to katolicyzm! Wydano więc (10.07.1879) prawo o szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma kurii i kodyfikacja prawa

  Istotna struktura kurii papieskiej pozostała niezmieniona od czasów Sykstusa V, jedynie powiększano jejorgana. Pius IX i Leon XIII starali się udoskonalić ją w pewnych szczegółach, a tymczasem wzrastającacentralizacja kościelna wymagała jej przebudowy.

  Pius X zaczął od zniesienia trzech zbędnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje iberyjskie

  W Hiszpanii liberałowie i radykalne grupy katolików stanowiły wielki problem Kościoła. Leon XIIIzwalczał te grupy, gdyż wymagał, by określanie kierunku polityki kościelnej należało do Stolicy Apostolskiej.Dostrzegł zaś w hiszpańskiej konstytucji (1876) duże możliwości działania Kościoła. Ruchowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Watykan i Kwirynał

  Leon XIII rozpoczął pontyfikat w utrwalonej już sytuacji państwa włoskiego, które nadal starało się, byinstytucje były liberalne i laickie, ale zachowało prawo wyborcze (z 1871), pozwalające na udział w głosowaniuuprzywilejowanym: 600 tysiącom z 25 milionów ludności. Państwo uznawało tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I LIBERALNI ANGLOSASI

  Panowanie brytyjskie umocniło się w Irlandii, choć jej ludność walczyła o zerwanie unii politycznej.Powiększyło się w świecie przez kolonie i wpływy polityczne. Katolicyzm, choć napotykał na trudnościze względu na złączoną z tym dominację anglikanizmu, nie przestał się rozwijać.

  W Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia austrowęgierska

  Okres po 1879 roku, gdy konserwatyści doszli do władzy, był korzystny dla Kościoła w Austrii. Organizowanoswobodnie misje parafialne i starano się unowocześnić duszpasterstwo w wielkich miastach. Szerokądziałalność rozwinął jezuita H. Abel, Apostoł Wiednia, który dla dorosłych zakładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogowie Kościoła

  W Watykanie pozostały niewątpliwie dawne obawy przed wrogością masonerii, czasem rodziło się ztego przekonanie o światowym sprzysiężeniu przeciw Kościołowi. Silnym argumentem była patologicznanienawiść wielkiego mistrza włoskiej masonerii, Adriana Lemmiego, do Kościoła, choć nie należałouważać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 066

  praca w formacie txt

Do góry