Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GANDAWA

  Flamandzkie Gent, franc. Gand, miastoi diecezja w pn.-zach. Belgii.

  W 1. poł. VII w. działalność mis. w G. prowadzili benedyktyni:św. —» Amand (założył klasztor św. Piotra w G.,należącej do bpstwa T o u r n a i ) , —» Bawon i —» Eligiusz. Z rozwojemmiasta od XI w. (w XII-XV w. była G. j e d n ym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALSKI SERAFIN OFMObs

  ur. ok. 1675 w Lubawie,zm. 1733 w Skępem (Włocławskie), kanonista.

  Po ukończeniuseminarium zak. rozpoczął 1702 studia w Rzymie;powróciwszy do kraju, był lektorem teologii w Warszawiei Poznaniu; 1713 zosta! definitorem, 1717 gwardianem wSkępem i komisarzem prow, ruskiej, 1719 zdobył —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁECKI ANTONI bp.

  ur. 25 V 1811 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 10 III 1885 w Wiedniu, wik. apostolski austriackiejczęści diec. krakowskiej.

  Studia teol. odbył w Wiedniu, a doktorat uzyskał w Rzymie;1834 przyjął święcenia k a p ł . , po czym pracował jakokatecheta w Tarnowie, gdzie 1853 otrzymał kanonię;

  1862 rząd austr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDAWSKI OŁTARZ, Ołtarz Baranka Mistycznego

  (katedra św. Bawona, Gandawa), poliptyk o 24 kwaterach,malowany obustronnie 1420-32 farbami olejnymi przez braciH. i J. van —* Eycków; uważany za pierwsze w sztuce EuropyPn. monumentalne dzieło o niezwykle śmiałej i nowatorskiejkompozycji, a także za arcydzieło sztuki flamandzkiej (dziękiartyst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /5 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMBIA, Republika Gambii, Republic of Gambia

  Państwo w zach. Afryce nad O c e a n em Atlantyckim; od pocz.X V I I w., okupowana była przez Anglików; region nadbrzeżnyG. został na pocz. X I X w. kolonią bryt., reszta kraju, opanowanaw końcu X I X w. - p r o t e k t o r a t e m ; od 18 II 1965 G.stanowi niepodległe państwo, będące członkiem Bryt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁECZKA JAN ks.

  ur. 1766 w Widerowcu k. Głogówka,zm. 14 I I I 1845 w Łabędach (Gliwice), działaczoświatowy.

  Po studiach teol. we Wrocławiu (1785-88) przyjął święceniakapł. i był wik. w Lublińcu; 1793 został a d m i n i s t r a t o r empar. w Byczynie, 1801 w Oleśnie, a 1808-45 był prob, w Łabędach.Jako inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMMADIA

  Zlatynizowana nazwa gr. litery y (gamma),obecnie stosowana na określenie charakterystycznych díasztuki wczesnochrześc. monogramów chrystologicznych wkształcie gr. liter T, Z, H, I, które mogły też przybierać formyo r n a m e n t a l n e.

  G. umieszczano na wierzchnich szatach (palliach, himationach)-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Lutynia w archidiec. wrocławskiej.

  Pierwotniew G. była parafia eryg. przed 1353 przy kościele NiepokalanegoPoczęcia NMP; obecny kościół wzniesiony ok. 1500 wstylu późnogot., ok. 1609 przebudowany, jest budowlą murowaną,1-nawową, z wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMRAT PIOTR abp.

  ur. 1487 w Samoklęskach k.J a s i a , zm. 27 V I I I 1545 w Krakowie, prymas Polski.

  Od 1500 studiował w Akademii Krak., po czym przebywałna dworze bpa płockiego, E. Ciołka, któremu towarzyszyłw misjach dyplomatycznych; po 1509 otrzymał probostwow Wyszkowie, 1519 zaś scholasterię p ł o c ; po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁUSZKA JÓZEF ALEKSANDER

  ur. 17 III 1893 wSzczurowej k. Brzeska, zm. 6 IX 1939 w Annopolu, poeta.

  Studiował (od 1919) filozofię na U J ; 1929 został członkiemzarządu krak. oddziału Związku Zawodowego LiteratówPol.; 1931-34 redagował „Gazetę Literacką".

  Debiutowałzbiorem Promień i grom (Kr 1919), zawierającym wiersze,które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry