Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GARBUSIŃSKI KAZIMIERZ

  ur. 25 II 1883 w Opatowcu,zm. 29 VI 1945 w Krakowie, organista, kompozytor, dyrygenti pedagog.

  W 1904-10 studiował organy, teorię i kompozycję w Krakowieu W. Żeleńskiego i u F. Nowowiejskiego; od 1909byt organistą kościoła św. Anny w Krakowie, gdzie 1915zorganizował chór mieszany, który 1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARAGOA

  Diecezja w Kolumbii eryg. 26 IV 1977z części terytorium archidiec. Tunja, której została sufr.;zajmuje 4400 km2 i liczy 234 000 mieszk., w tym 224 000 katolików, 26 parafii, 34 księży diec. i 1 zak., 5 zakonnikówi 62 siostry.

   

  AAS 69(1977) 437-438; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARCZYŃSKI STEFAN

  ur. 13 X 1805 w Kosmowiek. Kalisza, zm. 20 IX 1833 w Awinionie, poeta. Kształcił się1819-23 w warsz. Liceum S.B. Lindego, a nast. 1825-29studiował prawo i filozofię w Berlinie (słuchał m.in. wykładówG.W.F. Hegla); walczył w powstaniu listopadowym,a od 1832 przebywał na emigracji.

  Najbardziej znanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANSINIEC RYSZARD

  ur. 6 III 1888 w SiemianowicachŚląskich, zm. 8 III 1958 w Krakowie, filolog, historykkultury antycznej.

  Początkowo uczył się w seminarium duch. w Münster(Westfalia), a nast. studiował filologię klasyczną i germanistykęna tamtejszym uniw. i w Berlinie (1911-15); tu pracowałtakże w Museum für Völkerkunde;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANTKOWSKI PAWEŁ

  ur. 28 XII 1869 w Gnieźnie,zm. 11 X 1938 w Poznaniu, lekarz i działacz społeczny.

  Po studiach med. we Wrocławiu, Monachium i Würzburgupracował 1896-1900 w Witkowie k. Gniezna; 1901 przeniósłsię do Poznania, powołany przez abpa F. Stablewskiego nawykładowcę medycyny pastoralnej w tamtejszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAON

  (hebr. wyniosłość, wysokość), tytuł rektorówakademii talmudycznych w Sura i Pumbedita w Babilonii(od tej nazwy okres od końca VI do XI w. nazywa się epokągaonatu).

  G. przewodzili całokształtowi życia rei. Żydóww —» diasporze na Bliskim Wsch., rozstrzygając spory religijno-prawne; byli autorytetami w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANG MŁODZIEŻOWY

  (ang. gang brygada, banda,szajka), nazwa stosowana w niektórych krajach (zwł. w StanachŹjedn.) na określenie grupy młodzieżowej, zorganizowanejzazwyczaj wokół przestępczej działalności; w Polsceużywa się też terminu banda przestępcza (chuligańska).

  Organizowanie się dorastającej młodzieży w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAP, Vappincum

  Bpstwo w pd.-wsch. Francji, sufr.Aix-en-Provence. Wg miejscowej tradycji, pierwszy bp Demetriuszponiósł śmierć męczeńską w I w.; bpi znani są odV w. (m.in. w końcu VI w. bp Aregius założył w G. szkołędla kształcenia duchownych); od końca X w. (do 1512) bpiG. sprawowali władzę świecką nad miastem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANGES

  Rzeka w Indiach i Bangladeszu, święta rzekawyznawców hinduizmu, wypływająca ze stopy boga —» Wisznu,opływająca niebo (Droga Mleczna) i zstępująca na ziemięz włosów —> Siwy, traktowana często j a k o samoistna bogini,cel pielgrzymek; śmierć nad brzegiem G. i rozsypanie prochówzapewniają bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAPCZYŃSKI TEOFIL ks.

  ur. 29 IV 1875 w Bydgoszczy,zm. 30 I 1910 w Rogoźnie Wlkp., teolog.

  Po studiachw seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1898 święcenia kapł.i był wik. w Rogoźnie, a nast. w Biezdrowie i Poznaniu; 1906został prob, w Rogoźnie; był więziony za udział w akcjachantygermanizacyjnych; należał do Poznańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt

Do góry