Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GASZTOŁDOWIE

  Ród litew., który odegrał wpływowąrolę w XIV-XVI w. na Litwie i Żmudzi, m.in. w kształtowaniusię organizacji kościelnej. Do znanych przedstawicieli należą:

  1. PIOTR, wg Kroniki Bychowca z XVI w. (nie potwierdzonejin. źródłami) miał być fundatorem misji franciszkanów,dla których wybudował kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTERER MICHAEL SJ

  ur. 21 IX 1862 w Oberrasen(pd. Tyrol), zm. 6 VI 1944 w Innsbrucku, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święceniak a p ł . ; do zakonu wstąpił 1888; 1893-1933 (z wyjątkiem1910-19) wykładał w Innsbrucku teologię pastoralną, którąpojmował j a k o naukę o urzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYN

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym w par.Nawiedzenia NMP w Wieluniu w dek. Wieluń I w diec. częstochowskiej;kościół NMP w G. zbudowano w XVI w. z fundacjiwłaścicieli wsi Gaszyńskich;

  jest budowlą drewnianą, jednonawową, konstrukcji zrębowej, oszalowaną, z węższymprostokątnym prezbiterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI ARTURO

  ur. 14 I 1878 w Loreto, zm. 28 XI 1958w Rzymie, malarz, twórca fresków w pol. kaplicy w sanktuariumMatki Bożej w — L o r e t o .

  Studia odbył w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Rzymiepod kierunkiem C. Maccariego; pierwsze prace wystawił wGalerii Nar. w Rzymie (m.in. Sw. Paweł broni się przed HerodemAgryppą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYŃSKI KONSTANTY

  ur. 10 III 1809 w Małej Wsi k.Czerska, zm. 8 X 1866 w Aix-en-Provence, poeta, tłumacz.

  Od 1828 studiował na UW; 1830 wraz z L. Zienkowiczemwydawał „Pamiętnik dla Płci P i ę k n e j " ; brał czynny udział wpowstaniu listopadowym, po jego upadku przebywa! w Poznańskiem,a nast. wyemigrował do Francji; 1833...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI VINCENZO MARIA OP

  ur. 15 III 1811 w Riva Ligurek. San R e m o , zm. 8 XI 1882 tamże, teolog.

  Studia filoz.-teol. odbył w V i t e r b o i Lukce, gdzie nast. byłprzeorem konwentu i wykładowcą w seminarium duch.; 1838zosta! w Rzymie lektorem w Kolegium św. Tomasza, 1866p r e f e k t em biblioteki Casanatensis, 1870 s e k r e t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAT

  (hebr. tłocznia wina), miasto kananejskie wspomnianew listach z Tell el —» A m a r n a ( A N E T 489), zamieszkałeprzez Anakitów (Joz 11,22), później miasto Pentapolis filist.(Joz 13,3; 1 Sm 5,7-10; 6,17).

  G. jest często wymieniane w historii Dawida; władcą G. byłwówczas Akisz; z G. pochodził m.in. Goliat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASQUET FRANCIS OSB kard.

  Imię zak. Aidan, ur.5 X 1846 w Londynie, zm. 5 IV 1929 w Rzymie, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1866 w Belmont; po złożeniu 1867 profesjizak. był p o d p r e f e k t em oraz nauczycielem matematyki i historii w kolegium w *Downside, gdzie 1874 przyjął święceniak a p ł . , a 1878-85 był p r z e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTICO GIOVANNI BATTISTA GBL

  ur. 1704 w Novarze(Piemont), zm. 1 1 I I 1754 w Rzymie, liturgista i kanonista.

  Był profesorem filozofii i teologii na Lateranum; napisałdzieło historyczno-prawne dotyczące kaplic prywatnych Deoratoriis domesticis et de usu altaris portatilis iuxta veterem acrecentem Ecclesiae disciplinám (R 1746, 17703), w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATHY

  Średniopers. gas, pieśni, strofy, wiersze, hymny-» Zaratusztry; w sanskrycie słowo g. oznacza wierszowanewstawki w rei. dziełach pisanych prozą; zebrane zostały wksiędze kultu Jaśnie (—» Awesta 2,1°) i obejmują 17 rozdziałów,238 strof oraz 5560 słów.

  Irańczycy uważali g. za słowa p r o r o k a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt

Do góry