Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  „GAZETA NIEDZIELNA"

  Tytuł popularnych czasopismkatolickich; do najbardziej znanych należą:

  1. Tygodnik społ.-polit., wydawany 1902-39 we Lwowie(założył i wydawał ks. Adam Wesoliński), od 1911 - podwspólną redakcją z tygodnikiem krak. „Prawda" przez Kat.Spółkę Wydawniczą w Krakowie (1914 połączony z tym pismem,a 1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA, Gazes THEODOROS

  ur. ok. 1398 w Tesalonice,zm. 1476 w San Giovanni a Piro (prow. Salerno), bizant.uczony, filolog i humanista.

  Był prof, w Konstantynopolu; na Soborze Flor. (1439) należałdo zwolenników unii; po soborze pozostał we Włoszech ij a k o współpracownik kard. —> Bessariona (zw. princeps Academìae)redagował m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORSKI JAN NEPOMUCEN IGNACY ks.

  ur. ok. 1739,zm. 23 V 1800.

  Pochodził z Krakowa; 1762 uzyska! na UJdoktorat z filozofii, po czym do 1766 naucza! w AkademiiChełmińskiej (w Chełmnie przyjął święcenia k a p ł . ) , nast. byłs e n i o r em bursy filozofów w Krakowie; 1772 został prof, architekturycywilnej i wojskowej na UJ; 1773...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWEŁEK FRANCISZEK

  ur. 4 II 1884 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 8 IX 1919 w Częstochowie, etnograf.

  Studiował1907-12 na UJ archeologię prehist. i e t n o a n t r o p o l o g i ę ; działałteż w Tow. Muzeum Etnograficznego, drukując prace o chara k t e r z e postulatywnym i popularyzatorskim; 1919 powierzonomu wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZEWSKI JÓZEF CM

  ur. 7 III 1873 w Biskupicachk. Wieliczki, zm. 17 X 1936 w Krakowie, działacz zak. icharytatywny.

  Po wstąpieniu 1890 do zgromadzenia odbywał studia filoz.--teol. w seminarium zak. w Krakowie, a nast. w Rzymie,gdzie 1897 przyjął święcenia kapł. i 1898 uzyskał tytuły doktorafilozofii i teologii; powróciwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLIK WIESŁAW ks.

  ur. 3 VI 1923 w Krakowie, zm.5 IV 1980 w Katowicach.

  Studia teol. odbył na UJ; święceniakapł. przyjął 1950 w Katowicach; przez rok był wikariuszemw Jeleniej Górze, a nast. w katedrze we Wrocławiu, gdzie wykłada!też filozofię w seminarium duch.; 1951 uzyskał na UJdoktorat z teologii;

  1955-57 byl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZYCE

  Parafia w dek. Glogów-Zachód w diec.gorzowskiej eryg. przed 1366;

  obecny kościół św. Barbary,wzniesiony w X I V - X V w., przebudowany 1518 w stylu got.,jest budowlą 1-nawową, oskarpowaną na narożach, z dostawionąna pocz. X V I w. wieżą; w okresie reformacji prawiewszyscy mieszkańcy G. przeszli na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLINA JÓZEF FELIKS abp.

  ur. 17 XI 1892 w Strzybnikuk. Raciborza, zm. 21 IX 1964 w Rzymie, bp polowy WojskaPol., opiekun pol. wychodźstwa.

  Studia filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu uwieńczył 1921d o k t o r a t em i w tymże roku przyjął święcenia k a p l . ; w czasie Iwojny świat, służył w wojsku niem.; po.powrocie z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWRECKI JAN LEOPOLD ks.

  ur. 10 III 1818 wTrzciance k. Piły, zm. 21 IV 1866 w Rogoźnie Wlkp., działaczs p o ł . , pedagog.

  Studiował 1836-40 filologię klasyczną i filozofię w Berlinie iWrocławiu, a nast. teologię w seminarium duch. w Poznaniu;po przyjęciu 1843 święceń kapl. był wik. w Trzemesznie i Pile;j a k o dyr. (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁOWICKI SZYMON ks.

  ur. ok. 1610, zm. 1691, pisarz.

  Studiował początkowo w Wilnie, a nast. w Padwie, gdzieuzyska! doktorat filozofii i 1634 medycyny; od 1645 przebywałw Płocku jako nadworny lekarz bpa Karola FerdynandaWazy, od k t ó r e g o otrzymał wieś Trąbin; 1657 G. został kanonikiemkolegiaty św. Michala i 1658 k a t e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt

Do góry