Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GAWROŃSKI JAN

  ur. 25 I 1892 w Warszawie, zm.22 I 1983 w Rzymie, dyplomata, pisarz.

  Średnie wykształcenie klasyczne zdobył w szkole benedyktynóww Downside (Anglia); doktorat z ekonomii politycznejuzyskał na uniw. wrocławskim; 1919-38 działał w pol. służbiedyplomatycznej (m.in. w Turcji); 1925 zawarł małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA OPOLSKA"

  Czasopismo polit.-społ. (zał.i redagowane przez B. Koraszewskiego), wydawane 1890-1923 w Opolu początkowo 2 razy tygodniowo (od 1911 - 3razy, od 1913 - 4 razy), a od 1919 codziennie; od 1920 własnośćPol. Komitetu Plebiscytowego, a od 1923 koncernu prasowegoA. Napieralskiego; z G . O . współpracowali m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GDAŃSKA"

  Pismo społ.-polit, wydawane1891-1939 w -> Gdańsku, zasłużone dla polskości Gdańska iKaszub, od 1918 dziennik (tytuł ulegał zmianom).

  Założycielami pisma byli Władysław Łebiński, MieczysławŁyskowski, B e r n a r d Milski (do 1901 wydawca) i J. —* Czyżewski;celem G . G . było „podnoszenie poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAY CHARLES bp.

  ur. 1 X 1815 w Paryżu, zm. 19 I 1892tamże, teolog duchowości religijnej.

  Studiował w Paryżu filozofię, prawo i muzykę; nawróciwszysię pod wpływem kazań H . D . L a c o r d a i r e ' a , odstąpił od wolterianizmui 1837 udał się do Rzymu; po studiach teol. przyjął1845 święcenia k a p ł . ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GÓRNOŚLĄSKA"

  Pismo o orientacji, kat. inarodowo-radykalnej, przeznaczone dla pol. ludności Śląska,ukazujące się 1874-94 (od 1887 j a k o „Opiekun Katolicki") początkowow Bytomiu, a nast. w Gliwicach 2 razy w tygodniu,redagowane i wydawane przez braci Stanisława i ks. FranciszkaPrzyniczyńskich; odegrało ważną rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYLORD

  Diecezja w Stanach Zjedn. ervg. 19 XII1970, sufr. Detroit; zajmuje 28 922 km2 i liczy 396 000mieszk., w tym 89 634 katolików, 59 parafii, 66 księży diec. i18 zak., 23 zakonników i 135 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 721-723; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GRUDZIĄDZKA"

  Czasopismo społ.-polit.,zał. 1894 w Grudziądzu przez W. Kulerskiego (ukazywało się3 razy w tygodniu do 1939; od 1935 w Poznaniu, p r z e j ę t e 1938przez Tow. Prasowe Oświata).

  Od 1912 G . G . była organem Pol.-Kat. Partii Lud. (zał.przez Kulerskiego), mającej na celu obronę wolności Kościołai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYRAUD HIPPOLYTE

  ur. 1856 w Lavit k. Tuluzy, zm.17 XII 1911 w Bourg-la-Reine pod Paryżem, teolog, działaczpolityczny.

  Do zak. dominikanów wstąpił 1877; od 1884 wykłada! teologięw kolegium w Tuluzie (od 1890 filozofię scholast. w InstytucieK a t . ) ; 1893 za zgodą Stolicy Apost. opuścił zakon, bypoświęcić się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA KOŚCIELNA"

  Dwa kat. tygodniki rei.-społ.:

  1. Wydawany 1843-49 w Poznaniu j a k o kontynuacja kwartalnika— „Archiwum Teologiczne"; miał 3 działy:

  ° rozprawyrei. (m.in. listy pasterskie),

  ° doniesienia kośc. miejscowe(głównie z archidiec. gnieźnieńskiej i pozn.) i zagr.,

  ° wiadomości lit. (od 1844 j a k o „ D o d a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA

  Staroż. miasto kananejskie na wsch. brzegu M.Śródziemnego, na pograniczu Palestyny z Egiptem (Rdz10,19; Sdz 6,4); j e d n o z miast pentapolis filistyńskiej (Joz13,3) ze świątynią —> Dagona; bpstwo tytularne.G. wymieniają listy z Tell el -» A m a r n a ( A N E T 478, 489--490); miasto zdobyte przez J u d ę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt

Do góry