Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  KATOLICYZM I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI

  Kościoły wschodnie unickie liczyły około 8 milionów wyznawców, podzielonych na kilka patriarchatówi samodzielnych biskupstw.

  Rzym i chrześcijański Wschód nie były równomiernie sobą zainteresowane. Pius IX wzywał prawosławnychdo jedności, ale rozumiał to jako podporządkowanie się Stolicy Apostolskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Ekwador, Peru i Boliwia

  W Ekwadorze sytuacja Kościoła kształtowała się odwrotnie niż w sąsiedniej Kolumbii: najpierw lepiej,potem gorzej. Prezydent Garcia Moreno był bardzo oddany katolicyzmowi, mówiono więc, że uczyniłswój kraj wzorem państwa chrześcijańskiego. Prawodawstwo starał się oprzeć na encyklikach papieskichi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE

  Kościołowi w Ameryce Łacińskiej nie udało się do końca XIX wieku wygrać żadnej z większych bitew,wytoczonych mu przez liberalne i antyklerykalne władze republik. Nie umiał też znaleźć złotego środkamiędzy dwoma tendencjami duchowieństwa: bronienia politycznego porządku, który klasom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Chile i Argentyna

  Status Kościoła w Chile opierał się na konstytucji z 1865 roku. Znacznie osłabł dawny wolnomularskiantyklerykalizm, choć zdarzały się wrogie wystąpienia liberałów, przed którymi arcybiskup R. V. Valdivieso(zm. 1878) wytrwale bronił Kościoła. W szkołach państwowych zapewniono katolickie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republiki i Stolica Apostolska

  W połowie XIX wieku sytuacja Kościoła w większości republik języka hiszpańskiego nie była tak korzystna,jak mogłaby się wydawać. Co prawda, ich konstytucje na ogół uznawały katolicyzm za religiępaństwową, ale rządy chciały zachować dawne kolonialne prawo Patronatu, wywołując przez to konfliktyz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Urugwaj i Paragwaj

  Jak Argentyna, Urugwaj miał także wielki przyrost ludności: z 60 tysięcy w 1828 roku na ponad 2 milionyw 1904 roku. Zacofaną gospodarkę wspomagali, ale i wykorzystywali Brytyjczycy. Kraj był częstoopanowany walkami politycznymi, nawet wojnami domowymi. Szczególny chaos panował (1880-1904),gdy istniały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Meksyk

  W Meksyku, najbardziej zaludnionej republice, działanie Kościoła utrudniała nienawiść Indian do Hiszpanów.Sekularyzacja dóbr kościelnych za V. Gómeza Fariasa była jedną z przyczyn upadku kwitnącychongiś misji franciszkańskich w Kalifornii. Ruch reformy (od 1845) pod przywództwem Indianina GarciiBenita...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Brazylia

  Brazylia za długiego panowania cesarza Pedra II (1831-1888) była największym terytorialnie i liczebniepaństwem Ameryki Łacińskiej. Kościół rozwijał się w względnym spokoju, choć władze popierały pewnedziałania na jego niekorzyść, jak akcję politykującego duchownego D. A. Feiji w 1834 roku, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Kuba (Antyle)

  Razem z Puerto Rico miała swoiste dzieje. Do 1901 roku formalnie stanowiła ostatnią kolonię Hiszpanii,ale już wcześniej dostała się pod silne wpływy północnoamerykańskiego imperializmu, opanowana gospodarczo,a częściowo też politycznie. Ludność w 1861 roku stanowili: 8% Hiszpanie, 46% Kreole i44%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Stanów Zjednoczonych

  W połowie XIX wieku nastąpił jego niesłychanie szybki wzrost liczebny. Z 4% katolików w porównaniuz całą ludnością w 1840 roku wzrósł do 7% w 1850 i 11% w 1870, czyli do 4 milionów 500 tysięcy katolików.Stali się oni najliczniejszą grupą w krajach angielskiego języka. Przyczyną wzrostu był wielki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 672

  praca w formacie txt

Do góry