Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GEDKO, Gedeon bp.

  zm. 1 1 8 5 . Prawdopodobnie pochodziłze śląskiej gałęzi rodu Gryfitów (wg niektórych - Powałów);b p em krak. został 1 1 6 7 , p o p a r t y przez księcia BolesławaKędzierzawego, z którym przypuszczalnie współpracowałna Śląsku ( 1 1 4 6 - 6 3 ) ; dochowując mu wierności nie uczestniczyłw spisku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBAUER PIOTR ks.

  ur. 8 IX 1575 w Głogowie, zm. 8IX 1646 we Wrocławiu, wizytator diecezji. Studiował w Ołomuńcu,a 1602-09 w Collegium Germanicum w Rzymie, uzyskującd o k t o r a t z filozofii i teologii; tam również przyjął 1607święcenia k a p ł . ; z polecenia bpa wrocł. wizytował 1614-29 (od1621 jako archidiakon)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDKO bp.

  ur. ok. 1 1 6 0 , zm. ok. 1 2 2 3 . W 1 1 8 9 G. zostałprepozytem kapituły katedralnej krak. (wprowadził go doniej prawdopodobnie j e go stryj, bp krak. G e d k o ) ; nominacjęna bpstwo płoc. 1 2 0 6 zawdzięczał Konradowi I księciu mazowieckiemu;

  1 2 0 7 , po śmierci bpa Pełki, większość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARD II Św. bp.

  ur. 7 VIII 949(?) w Bregencji, zm.27 VIII 995 w Konstancji, reformator życia kościelnego.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Konstancji; 979 z nominacjices. O t t o n a I I został b p em Konstancji; dokonał reformyw diecezji, ograniczając wpływy czynników świeckich na sprawykośc. ; przyczynił się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDLICZKA ZDZISŁAW

  ur. 2 V 1 8 8 8 w Rypiance k. Kałusza,zm. 28 V 1 9 5 7 w Krakowie, malarz, grafik, pedagog.

  Studiował 1 9 0 7 - 1 2 w krak. Akademii Sztuk Pięknych Plastycznych;prowadził nast. poszukiwania nowych metod nauczaniaz zakresu haftu i koronkarstwa; był jednym z inicjatorówzorganizowanego w Krakowie seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARD z SALZBURGA bł. abp.

  ur. ok. 1020-25,zm. 15 (lub 16) VI 1088 w Werfen nad Salzach, reformator życiakośc. w archidiec. Salzburg.

  Pochodził prawdopodobnie z rodu grafów szwabskich vonHelfenstein; kształcił się przypuszczalnie w Paryżu; 1055 przyjąłświęcenia kapł. i został kapelanem na dworze ces. HenrykaI I I , a 1058-60...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEERTGEN TOT SINT JANS, Geertgen van Haarlem

  ur. ok. 1460 w Lejdzie, zm. ok. 1490 w H a a r l e m i e , malarz.Uczył się w cechu iluminatorów i introligatorów w Brugii,po czym osiadł w Haarlemie, gdzie początkowo byt uczniemA. van Ouwatera, a nast. pracował dla zakonu joannitów.

  Wczesne dzieła G. wykazują zależność od stylu mistrzów f l a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARDT OSKAR LEOPOLD von

  ur. 22 VI 1844 wRakvere ( E s t o n i a ) , zm. 9 V 1906 w Lipsku, luterański teolog,bibliotekarz, wydawca.

  Od 1862 studiował w Dorpacie (Tartu ) , Tybindze, Erlangen, Getyndze i Lipsku, gdzie 1872 zetknąłsię z A. von Harnackiem, który skierował j e go zainteresowaniana teologię i bibliotekoznawstwo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEEZ (gyyz)

  Rodzima nazwa klasycznego języka etiopskiego(wywodząca się od plemienia p d . a r a b . 'ag'azi), najstarszyz 8 semickich języków —* Etiopii (wraz z arab. i p d . a r a b .należy do pd.-zach. grupy języków semickich, a wraz z tigre itigrinia tworzy tzw. grupę pn.semickich języków Etiopii); wykształci!się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDELIUSZ WOJCIECH

  zm. ok. 1632 w Kaliszu, drukarz.

  Pracował 1601 j a k o zecer w oficynie Wolrabów w Poznaniu,a od 1602 w Kaliszu; 1605 nabył drukarnię na własność;uzyskawszy poparcie abpa gnieźn. W. Gembickiego,1618-30 używał tytułu „typograf arcybiskupi".

  Wytłoczył 73druki, przeważnie o tematyce rei., pochodzące z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry