Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GENERALNE GUBERNATORSTWO

  J e d n o s t k a administracjiterenowej utworzonej 1939 przez Niemców z częściziem pol. nie włączonych do Rzeszy Niem.; obejmowało początkowo95 000 km2 i liczyło ok. 12,5 min ludności, a poagresji Niemiec 1941 na Z S R R i przyłączeniu Galicji Wsch. -145 180 k m 2 i ok. 17 min ludności; dzieliło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA BIOLOGICZNA

  Układ grup świataorganizmów żywych odzwierciedlający stosunki pokrewieństwamiędzy nimi, w postaci graficznej przedstawiany najczęściejjako tzw. filogram lub drzewo filogenetyczne (rodowe,genealogiczne) form żywych.

  W zależności od skali, w jakiej rozpatruje się związki pokrewieństwa,drzewo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE SEMINARIA

  Zw. józefińskimi, seminariautworzone 1783-86 z inicjatywy ces. Józefa II w krajach koronnychmonarchii - w miejsce zamkniętych, na mocy d e k r e t uces. z 30 III 1783, seminariów zak. i diec. (—» józefinizm);były wyrazem dążeń władz państw, do monopolizacji wychowaniai kształcenia przyszłych duchownych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIE BIBLIJNE

  (hebr. toledot, gr. genealogiai),spisy osób tworzących rody lub pokolenia zawarte w STi NT, u k ł a d a n e wg męskich potomków ze strony ojca.

  Charakterystyczne dla wielu ludów staroż. (np. Egipt, Babilonia,Grecja, Rzym) zainteresowanie —» genealogiami, służącegromadzeniu dowodów przynależności do tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAŁ

  Najwyższy przełożony hierarchicznego instytu t u życia konsekrowanego (zakonu czy zgromadzenia zak.)lub stowarzyszenia życia apost., wybierany zgodnie z postanowieniamikonstytucji zak. (najczęściej przez kapitułę gen.),posiadający władzę nad wszystkimi prowincjami instytutu, domamii członkami w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNÉBRARD GILBERT OSB abp.

  ur. 12 XII 1537 wRiom k. Clermont-Ferrand, zm. 14 III 1597 w Semur-en--Auxois k. Dijon, orientalista i egzegeta.

  Studia odbył w Paryżu, uzyskując 1563 doktorat teologii;od 1569 był prof, języka hebr. i Pisma św. w Collège de France;1591 został abpem Aix-en-Provence (urząd objął 1593);należał do —» Ligi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMELLI AGOSTINO OFM

  Imię chrzestne Edward, ur.18 I 1878 w Mediolanie, zm. 15 VII 1959 tamże, działaczk o ś c , zał. uniwersytetu kat. Sacro C u o r e , lekarz, psycholog.

  W czasie studiów med. (1896-1902) na uniw. w Pawii, hołdującmaterializmowi i pozytywizmowi, związał się z radykalnymruchem studenckim, partią i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /9 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNA METODA

  (gr. genesis początek, pochodzenie,powstanie), sposób opisu, interpretacji i oceny zdarzeńw perspektywie ich g e n e z y, t j . zespołu warunków orazprzyczyn prowadzących do powstania i rozwoju czegoś; stosowanaw przyrodoznawstwie (—» biologia, —» geologia historyczna),humanistyce i naukach o kulturze;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /9 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENER JUAN BAUTISTA SJ

  ur. 24 VI 1711 w Balaguer(Hiszpania), zm. 1781 w Genui, hiszp. teolog.

  Do zakonuwstąpił 1726; był wykładowcą filozofii w Gandii oraz teologiiw G e r o n i e ; po wypędzeniu jezuitów z Hiszpanii (1767) osiedliłsię w Genui. Z dzieł G. na uwagę zasługuje Scholasticavindicata (Genua 1766) oraz Theologia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMMA FULGET ECCLESIAE

  Hymn w nieszporach ośw. — Jadwidze Śląskiej, rymowany, 7-zwrotkowy, nieznanegoautora (pochodzenia śląskiego).

  Nazywa księżnę śląskąk l e j n o t em Kościoła i radością Polski, sławi jej pobożne życie,dzieła miłosierdzia, umiłowanie modlitwy i wstawiennictwowypraszające odpuszczenie win przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry