Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Porozumienie, edykt tolerancyjny i mariawici

  Leon XIII starał się uregulować w Rosji sprawy kościelne przez nowe pertraktacje, zwłaszcza że zawartyprzez jego poprzednika konkordat nie był respektowany. Mikołaja I powiadomił o objęciu Stolicy Apostolskiej,jak to uczynił wobec innych monarchów. Po długich pertraktacjach za nowego cara AleksandraIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /7 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarchaty ortodoksyjne w Turcji

  Państwo tureckie, wobec politycznych tendencji do odłączania się całych narodów z ich Cerkwiami, zaczęłoregulować (1856) stosunki prawne z patriarchatem w Istambule. Konstytucja z 1876 roku gwarantowałaprawosławiu wolność kultu i posiadane przywileje. Gdy jednak w państwie za sułtana Abd-ulHamida II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE

  Sobór Watykański I zajął się misjami w sposób niewystarczający. Schemat o misjach, który uwzględniałgłównie misje na Bliskim Wschodzie, nie wszedł pod obrady z powodu ich niespodziewanego zawieszenia.

  Działalność Stolicy Apostolskiej sprzyjała rozwojowi misji i pomogła w Europie do powstania dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W monarchii austrowęgierskiej

  Monarchia ta będąc na granicy świata słowiańskiego miała różne wyznania. W 1870 roku liczyła 24 milionykatolików łacinników, 4 miliony unitów, 3,5 miliona protestantów i 3 miliony prawosławnych. Napoczątku XX wieku proporcje wyznań pozostały prawie bez zmian.

  Na czele hierarchii prawosławnej stał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór i misje

  Po ogłoszeniu (1867) Soboru Watykańskiego I na publicznym konsystorzu zapadła decyzja powołania doudziału w nim biskupów misyjnych (wikariuszy apostolskich), obok innych biskupów tytularnych. Zostałateż utworzona Komisja dla Kościoła Wschodniego i dla misji, z przewodniczącym kardynałem A.Barnabo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew rosyjska, Pius IX i konkordat

  Prawosławie w Rosji było nadal Kościołem państwowym, a Święty Sobór państwowym organem zarządzania,.gdyż faktycznie przewodził mu oberprokurator w randze ministra. Szczytowy okres jego nieograniczonejwładzy to druga połowa XIX wieku, Oberprokurator hrabia Dymitr Tołstoj (1865-1880)wprowadzał w Cerkwi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie unickie

  Kościoły te dzieliły się jurysdykcyjnie na patriarchat ormiański w Cylicji, na trzy patriarchaty antiocheńskie(melchicki, maronicki, syryjski), na patriarchat chaldejski w Babilonie, na patriarchat koptyjskiw Aleksandrii i na szereg samodzielnych arcybiskupstw i biskupstw w Indiach, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska i dzieła misyjne

  Zacieśnione pojęcie działalności misyjnej funkcjonowało jeszcze przy końcu pontyfikatu Piusa IX. Rozumianoją przede wszystkim jako działalność wśród chrześcijan Kościołów Wschodnich i katolickichemigrantów w Ameryce Północnej. W papieskich dokumentach prawie się nie mówi o misjach wśródpogan. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja moralna Polaków

  Pius IX czynił wobec Polaków gesty, które w Petersburgu nie mogły być mile widziane, jak beatyfikacjamęczennika za unię, jezuity Andrzeja Boboli, czy dar koron dla obrazu Matki Boskiej w Berdyczowie.Odbierano to źle, bo w Rosji postępowanie wobec katolicyzmu nie było pojmowane jako prześladowaniereligii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska i chrześcijański Wschód

  Papiestwo w drugiej połowie XIX wieku zwróciło większą niż dotychczas uwagę na wschodnie chrześcijaństwoze względu na nowe warunki polityczne i religijne po rozpadnięciu się mocarstwa ottomańskiegooraz na skutek panslawistycznych dążności Rosji. W Rzymie już przy końcu pontyfikatu GrzegorzaXVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt

Do góry