Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - CHRYSTIANIZACJA

  Z chrześcijaństwem stykalisię G. napływający od II-III w. w granice cesarstwa rzym. orazpograniczni, do których docierali chrzęść, kupcy i misjonarze(św. Seweryn nad Górnym Dunajem, V w . ) ; plemiona, osadzanej a k o sprzymierzeńcy rzym., zastawały już organizacjękośc. (Durostorum, Kolonia, Trewir);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GERMANIA"

  Kat. dziennik niem. wydawany 1871--1938 w Berlinie; zał. z inicjatywy Kat. Komitetu Berlińskiego,stał się niezależnym o r g a n em prasowym —* Centrum.

  Zyskawszy popularność za czasów Paula Majunke (naczelnegor e d a k t o r a 1871-78), od października 1881 ukazywał siędwa razy dziennie; wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN II

  Św. Kościoła prawosł., patriarcha konst a n t . , ur. ok. 1175 w Anaplus nad Bosforem, zm. 1240 wNicei (Azja M n . ) , teolog polem., kaznodzieja.

  Był diakonem przy bazylice Hagia Sofia w Konstantynopolu;po utworzeniu 1204 —> cesarstwa łacińskiego schroniłsię w klasztorze św. Jerzego Panemorfu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z ALASKI (imię zak.)

  Św. Kościoła prawosł.,ur. 1757 w Sierpuchowie k. Moskwy, zm. 13 XII 1837 naSpruce Island k. Kodiaku (Alaska).

  Od 1773 przebywał wpustelni Siergijewskiej; ok. 1778 przeszedł do klasztoruSpaso-Preobrażeńskiego w Wałaamie, gdzie był uczniem igumenaNazariusza, reformatora życia zak. wg typikonu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARDT PAUL

  ur. 12 III 1607 w Gräfenhainichenk. Halle, zm. 27 V 1676 w Lubinie (Łużyce), niem. pastorluterański, poeta.

  Studia teol. rozpoczął 1628 w Wittenberdze, 1645-51 przebywałw Berlinie, gdzie był nauczycielem domowym, nast.pełnił wiele funkcji kośc. (m.in. 1651-57 prob, w Mittenwaldzie,od 1657 kaznodziei w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBILLON JEAN FRANÇOIS SU

  ur. 4 VI 1 6 5 4 w Verdun,zm. 25 III 1 7 0 7 w Pekinie, misjonarz.

  W 1 6 7 0 wstąpił do zak. w Nancy i 1 6 8 2 przyjął święceniakapł.; był jednym z 6 matematyków i astronomów jez. wystanych1 6 8 5 przez króla Ludwika XIV do Chin; na dworzeces. Kang-si wykładał matematykę, geografię i filozofię;1 6 8 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHOH z REICHERSBERGU CRSA

  ur. 1093 w Polling(Bawaria), zm. 27 VI 1169 w Reichersbergu k. Pasawy,teolog.

  Po studiach we Freisingu, Moosburgu i Hildesheimie, został1119 powołany do Augsburga przez bpa H e r m a n a ; 1123 uczestniczyłw Soborze Later. I; 1124 przeniósł się do Rottenburga,gdzie wstąpił do zakonu; 1126 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERDIL HYACINTHE SIGISMUND, barnabita kard.

  ur.23 VI 1 7 1 8 w Samoëns (Sabaudia), zm. 12 V I I I 1 8 0 2 w Rzymie,filozof, pedagog i teolog. Wykładał filozofię w kolegiachw Macerata i Casale, a od 1 7 5 4 teologię mor. na uniw. w Turynie;1 7 7 7 został kard., a nast. konsultorem Świętego Oficjumi prefektem Kongr. Rozkrzewiania Wiary; 1 8 0 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERITZ JÓZEF AMBROŻY bp.

  ur. 3 IV 1783 w Jezioranach(Warmia), zm. 15 V I I I 1867 we Fromborku.

  Kształciłsię w Reszlu, Braniewie i w Collegium Nobilium w Warszawie;po przyjęciu 1806 święceń kapl. był wik., penitencjarzemkatedralnym i sekretarzem kapituły we Fromborku;

  1823 został kanonikiem warm., 1835 dziekanem kapituły,1840...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERET SAMUEL LUTER

  ur. 18 VI 1 7 3 0 w Toruniu,zm. 2 8 IX 1 7 9 7 t a m ż e , działacz ewangelicki.

  Studiował filozofię i teologię w Getyndze i Wittenberdze,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; 1 7 5 4 wykładał w gimnazjumw Toruniu; 1 7 5 5 został kaznodzieją i współpracownikiemswego ojca Krzysztofa, seniora zboru p r o t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt

Do góry