Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Japonia i Korea

  Japonia broniła się długo przed Europejczykami, lecz amerykański admirał zmusił ją (1854) do otwarciasię, co próbowali wykorzystać misjonarze. Francja w układzie z 1858 uzyskała zapewnienie swobódreligijnych dla cudzoziemców w portach i w Tokio. Pierwszym misjonarzem w stolicy był ojciec Girard(zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje francuskich wpływów

  Chiny, po wojnie domowej tajpingów i przegranych wojnach opiumowych, prowadziły politykę uległościwobec mocarstw europejskich. Wpływy Francji za Napoleona III sprzyjały rozwojowi chrześcijaństwa.

  Stolica Apostolska, przez konkordat (1847) ograniczyła Patronat Portugalii tylko do biskupstwa w Makao.Zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje brytyjskiego panowania

  W Indiach po rozgromieniu powstania (1857-1858) utrwaliło się brytyjskie panowanie. Portugalia jednakstarała się zachować kościelny Patronat w znaczącej części kraju. Istniał więc konflikt między misjonarzamiPatronatu a misjonarzami Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W tych konfliktach władze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Filipiny, Indonezja i Oceania

  Filipiny, choć posiadały kościelną niezależność, były związane z Latynoameryką, szczególnie z Meksykiem,co poddawało je wpływom idei francuskiej rewolucji i amerykańskiej emancypacji. U siebie staleodczuwały niedostatek kleru, chociaż królowa Izabella II pozwoliła na wznowienie misyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje afrykańskie

  Afryka była terenem misyjnym, mniej oddalonym od Europy niż Daleki Wschód i Oceania, lecz misje wniej rozwijały się wolniej, a przez swoisty klimat pochłonęły wiele ofiar. Powolność rozwoju tkwiłamniej chyba w przyczynach wewnętrznych Afryki, a bardziej w innym nastawieniu Europy do jej misji.Wschodnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze i kler tubylczy

  W mentalności misjonarzy europejskich tkwiło powszechne w tym czasie przekonanie o wyższości Europejczyków.Opierało się ono na doświadczeniu faktycznie niższej kultury ludów, wśród których prowadzilidziałalność religijną. Niejednemu wydawało się, że jest to brak kultury w ogóle. Lękano się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowieństwo i Powstanie Styczniowe

  Wprowadzenie stanu wojennego i stosowanie terroru wobec demonstrujących Polaków przyspieszyłodziałalność konspiracyjną. W czerwcu 1862 roku powołano Komitet Centralny Narodowy jako władzęprzygotowywanego powstania. Wielu księży (co najmniej trzystu) włączyło się do jego działalności. Jedenz nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon XIII i jedność Kościoła

  Sprawę jedności Kościoła uznał Leon XIII za jedno ze swych najważniejszych zadań. Poświęcił jej sześćencyklik oraz wiele listów apostolskich i wypowiedzi.

  W encyklice o św. Cyrylu i Metodym (1880) wykazał wielką troskę o ludy słowiańskie i podkreślił ścisłąłączność obu Apostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Represje i martyrologium unitów

  Za powstanie karano Polaków nie tylko bezpośrednio po jego upadku. Przez następne lata trwały represje,zmierzające do pełnej rusyfikacji. Pius IX w tym czasie nie miał przekonania do działań rewolucyjnych,ale brutalność represji skłoniła go do protestu, z którym wystąpił (24.04.1864) w publicznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe Kościoły chrześcijańskie

  Ucisk Turków, a później ingerencja Rosji i innych państw europejskich stwarzały narodowym niekatolickimKościołom chrześcijańskim na Wschodzie niekorzystne warunki do rozwoju i wewnętrznych reform.Ich hierarchia starała się o wzajemne kontakty, a gdy nie dawały wsparcia, szukała go w kontaktach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 670

  praca w formacie txt

Do góry