Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GLASENAPP HELMUTH von

  ur. 8 IX 1891 w Berlinie,zm. 25 VI 1963 w Tybindze, indolog, religiolog.

  Studiowal filozofię i religie ind. na uniwersytetach niem.(m.in. u H. Jacobiego, C. Clemena, U. von Wilamowitz--Mollendorffa); 1914 uzyskał doktorat, a 1918 habilitowałsię i rozpoczął wykłady z filozofii ind. w Bonn i Berlinie;1928-45...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLADSTONE WILLIAM EWART

  ur. 29 XII 1809 wLiverpoolu, zm. 19 V 1898 w Hawarden k. Chester, ang.mąż stanu.

  Studiował filologię klasyczną i teologię w Oksfordzie;1832 został członkiem Izby Gmin, 1841-46 kierował h a n d l e mang.; j a k o kanclerz skarbu 1852-55 i 1859-66 przeprowadziłwiele reform finansowych i handlowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLAIRE JEAN BAPTISTE

  ur. 1 IV 1798 w Bordeaux,zm. 25 II 1879 w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem, orientalistai egzegeta. Studia rozpoczęte w Bordeaux kontynuowałw seminarium duch. św. Sulpicjusza w Paryżu, a nast.na Sorbonie; po przyjęciu 1822 święceń kapł. wykładał językhebr. w tymże seminarium, a 1831-51 na Sorbonie.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLANDÈVES, Glanativa

  Dawne bpstwo w pd.-wsch.Francji (dep. Basses-Alpes). Lokalna tradycja wiąże wprowadzeniechrześcijaństwa w G. ze św. Marcelinom i j e g o towarzyszamiz Embrunu;

  od V w. G. było biskupstwem; prawdopodobnie451 bp Fraternus podpisał list bpów Galii dopap. Leona I Wielkiego, a na synodzie w Orleanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLANDORFF, Glandrop FRANZ HERMANN SJ

  ur.28 IX 1687 w Ostercappeln k. Osnabrück, zm. 9 V I I I 1763 wTomochic (pn. Meksyk), misjonarz.

  Do zakonu wstąpił1708; po przyjęciu 1718 święceń kapł. udał się do pracy mis.wśród T a r a h u m a r ó w w Meksyku; słynął z gorliwości i zapałumis., a także heroicznej świętości życia, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLABER ANDRZEJ ks.

  ur. ok. 1500 w Kobylinie (Leszczyńskie),zm. ok. 1572, tłumacz, wydawca, pisarz.

  Po studiach w Akademii Krak., podjął 1535 wykładyna wydziale filoz.; przed 1539 przyjął święcenia k a p ł . , a 1541został kanonikiem kolegiaty św. Floriana; po 1543 osiadłw Wieluniu, gdzie otrzymał prepozyturę.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZO

  Diecezja na Wyspach Salomona (Oceania)eryg. 15 XI 1966 j a k o sufr. Honiara; powstała z utworzonego1959 wikariatu apost. Zach. Wysp Salomona; zajmuje12 587 km2 i liczy 55 000 mieszk., w tym 4577 katolików, 5parafii, 2 księży diec. i 4 zak., 11 zakonników i 23 siostry(AnPont 1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI JAN MAREK

  ur. 7 V 1844 w Michnówce k.Starokonstantynowa ( U k r a i n a ) , zm. 27 VI 1925 w Krakowie,historyk. Po studiach w Odessie (1865) i Dorpacie (1866-70),gdzie uzyskał stopień kandydata „słowiańskich narzeczy",był tam nauczycielem gimnazjalnym, a nast. w Mitawie(1878-95).

  Na podstawie materiałów archiwalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI PAWEŁ bp.

  ur. ok. 1400 w Giżycach k. Sochaczewa,zm. 21 I 1463 w Pułtusku, działacz kośc. i polityczny.

  Studia ukończył 1419 w Pradze; był kanonikiem, ap o t em scholastykiem katedralnym płockim i scholastykiemkrak., a od 1427 kanonikiem gnieźn. i pozn.; 1439 zostałbpem płockim; 1443 utworzył archidiakonat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEL INNOCENTY

  ur. ok. 1600 w Prusach Wsch., zm.28 XII 1683 (wg E s t r 24 II 1684) w Kijowie, historyk, prawosł.teolog.

  Wychowany w religii luterańskiej, przyjął w Kijowieprawosławie i wstąpi! do Ławry Pieczerskiej; ukończywszykolegium jez. we Lwowie, zosta! 1615 p r o r e k t o r em prawosł.szkoły brackiej w Kijowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 880

  praca w formacie txt

Do góry