Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  „GŁOS EUCHARYSTYCZNY"

  Miesięcznik wyd.1918-22 w Krakowie, a nast. (do 1939) we Lwowie; wydawcamii redaktorami byli księża J. Mazurek (1918-22), S. Żukowski(1922-23), I. Chwirut (1925-39) i Tow. BibliotekaReligijna we Lwowie.

  Pismo szerzyło kult Eucharystii przez popularyzowanieteol. podstaw kultu i kształcenie odpowiednich postaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS MISJI WEWNĘTRZNEJ"

  Miesięcznik wydawany1932-39 przez Kurię Biskupią w Katowicach. Pismoredagowali księża: J. Czarnecki, B. Kominek, H. Gwóźdź iL. Kosyrczyk.

  Celem pisma było dokształcanie rei. oraz formacjażycia duchowego katolików śląskich (stąd akcentowanieroli rekolekcji zamkniętych); G.M.W. propagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS EWANGELICKI"

  Tygodnik popularny wydawany1920-39 w Warszawie, poświęcony sprawom —* ewangelickoaugsburskiegoKościoła w Polsce.

  Był to jedyny tygodnikewang. w dawnym Królestwie Pol. (—> ewangelickieczasopisma I ) ; 1924 zwiększono objętość pisma, a nacz. redakt o r em (w miejsce F. —> Gloeha) został A. —» Loth...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS NARODU"

  Dziennik kat.-nar. ukazujący się1893-1939 w Krakowie.

  Założycielem i właścicielem pismabył J. Rogosz (1844-96); G.N., redagowany od 1901 przezA. Beaupré (1860-1937), stał się pismem zaangażowanym wruch chrześc-społ. ks. S. Stojałowskiego; 1906-08 był organemPol. C e n t r um L u d . , a po j e go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁANA"

  Dwutygodnik, organ KomisjiKsięży byłych Więźniów Obozów Hitlerowskich przy ZarządzieGłównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wyd. 1950 w Warszawie w nakładzie 8000 egz. i przekształconyw grudniu 1950 w —> „Księdza Obywatela", a1953 w —> „Kuźnicę Kapłańską".

  Powstał w atmosferze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGOWSKI JERZY CM

  ur. 9 III 1872 w Zabrzu,zm. 29 II 1920 w Erie (Stany Z j e d n . ) , duszpasterz polonijny,pedagog.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1891 w Krakowie; 1898przyjął święcenia k a p ! . , po czym uczy! w gimnazjum zgrom,w Krakowie; 1900-03 był p r o k u r a t o r e m , a od 1901 także prof,homiletyki w seminarium zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOCKI ADRIAN

  ur. 1833 w Pankach k. Kłobucka,zm. 15 V 1905 w Warszawie, malarz, rysownik, pedagog.

  Po ukończeniu studiów (1850-57) w warsz. Szkole SztukPięknych, gdzie byt uczniem K. Kaniewskiego i R. Hadziewicza,pracował w malarni teatralnej pod kierunkiem A.Sacchettiego; 1863-73 był nauczycielem rysunku w gimnazjumw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOKIE

  Ros. Głubokoje, parafia i dekanat orazdawny klasztor karmelitów bosych w archidiec. wileńskiej(Białoruska S R R ) .

  G., wzmiankowane 1514, było w posiadaniu rodzin Korsakówi Zenowiczów; w końcu X V I w. Krzysztof Zenowicz zbudowałw G. zbór kalwiński; j e go syn Michał na pocz. X V I I w.(po wypędzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOWICE

  Parafia w dek. Wołów w archidiec. wrocławskiej;pierwsza wzmianka 1369.

  Pierwotny kościół św.Eliasza (MB Szkaplerznej), zbudowany 1598, spłonął 1743;nowy, barokowy wzniesiony 1746-62 jest budowlą murowaną,i-nawową z rzędem kaplic wokół i niewyodrębnionym prezbiterium,z bogatą fasadą zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁODNY PAWEŁ

  ur. 4 II 1531 w Zbąszyniu, zm. 6 V I I I1606 we Wrocławiu, duchowny ewangelicki.

  Studiował od1561 na uniw. w Wittenberdze; 1562 został ordynowanyna diakona przy ewang. kościele św. Elżbiety we Wrocławiu,zyskując uznanie pol. ludności skupionej w parafii.

  WydałKatechizm, to jest summa wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry