Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓD

  W znaczeniu biol.-med. stan organizmu wywołanybrakiem lub niedostatkiem składników pokarmowych,wyrażający się określoną formą psych., dążeniem do uzyskania pożywienia i zmianami ustrojowymi; w znaczeniu społ.--ekon. deficyt środków żywności spowodowany b r a k i em lubniemożnością dysponowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBOKOWSKI NIKOŁAJ NIKANOROWICZ

  ur. 6 XII1863 w Kiczmiengskim Gorodku (gubernia wołogodzka),zm. 18 III 1937 w Sofii, prawosł. biblista, historyk, działaczekumeniczny.

  Studiował 1878-83 w seminarium duch. w Wołogdziei Moskiewskiej Akademii Duch.; od 1890 wykładał Pismo św.w seminarium duch. w Woroneżu, a 1891-1917 NT w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT BIOLOGICZNO - MEDYCZNY

  G. jest poczuciemogólnym o różnym nasileniu i jakości, od umiarkowanegoi pozyt. (apetytu i łaknienia) aż do bolesnego cierpieniawywołanego brakiem lub niedoborem pożywienia; g. jestskładnikiem złożonych psychofizjol. procesów regulacyjnych,które mają na celu zapewnienie pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHARIEW MICHAIŁ JAKOWLEWICZ

  Imię zak. Makary,ur. 8 XI 1792 w Wjaźmie, zm. 18 V 1847 w Bołchowiek. O r ł a , prawosł. misjonarz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Smoleńsku studiował1814-17 w Akademii Duch. w Petersburgu, a nast. wykładałhistorię Kościoła w seminarium duch. w Jarosławiu; 1819wstąpił do zakonu i 1821 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT SPOŁECZNO - EKONOMICZNY

  Zjawisko g. pojawiasię okresowo i jest najczęściej wynikiem niekorzystnychzjawisk przyr. (susze, powodzie, silne mrozy, huragany,choroby roślin lub inwazja owadów), wydarzeń polit, zakłócającychnormalne funkcjonowanie gospodarki (wojna zaborcza,przewrót polit.) oraz społ.-ekon. - wówczas kiedy ustrójspoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI, Głowalski EDWARD CR

  ur. 26 III 1830we Wrocławiu, zm. 23 XII 1919 w Rzymie, pionier duszpasterstwapolonijnego w Kanadzie.

  Do zgromadzenia wstąpił1855 w Rzymie; po złożeniu 1857 ślubów zak. udał się doKanady; teologię studiował w Montrealu, a święcenia kapł.przyjął 1860 w Saint-Agatha; pracował jako współorganizato r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOŁAZY

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

  G., lokowane 1220-32 jako miasto na prawie flamandzkimprzez bpa wrocł. Wawrzyńca w źródłach hist, występują poraz pierwszy 1249; 1530 luteranizm znalazł zwolenników wG. i pozyskał większość mieszk., bp wrocławski jednak niedopuścił do zwycięstwa reformacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - W BIBLII

  1. W ST g. (hebr. ra ab, re'abon, kafarì)oznacza odczucie człowieka wynikłe z a k t u a l n e g o niedostatkupożywienia (Iz 5,13; 8,21), j a k o skutek klęski wywołującejniedostatek —» chleba (Rdz 41,55), jak również j a k o stanzwiązany z wędrówką na pustyni (Ps 107,4-9), wyprawą wojenną(Śdz 8,4-5)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI MICHAŁ STANISŁAW

  Pseud. Świętopełk,k s . , ur. 24 IX 1804 w Janowicach k. Limanowej, zm. 14 V1846 w Nowym Sączu, etnograf, bibliofil, działacz patriotyczny.

  Po studiach filoz.-teol. we Lwowie i przyjęciu 1831święceń kapł., był od 1834 wik. w Nowym Sączu, od 1837w Ż a b n i e i Żywcu, a od 1842 w P o r o n i n i e ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHONIEMYCH DUSZPASTERSTWO

  DziałalnośćKościoła stanowiąca część duszpasterstwa chorych (—»chorych duszpasterstwo), mająca na celu opiekę duchową nadosobami głuchymi (—» głuchy).Podstawą d.g. jest przykład Chrystusa uzdrawiającegodotkniętych głuchotą i brakiem mowy (Mt 9,32-33; 12,22;Mk 31-37).

  Kościół uznając w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /5 782

  praca w formacie txt

Do góry