Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE

  1 . B i s k u p i   p o mo c n i c z y -

  Od X I I I w. metropolici gnieźn. w funkcjachsakr. wyręczali się bpami pomocniczymi, których powoływanopoczątkowo spośród zakonników; brak odpowiedniegouposażenia spowodował ściąganie przez nich opłat za wykonywanieczynności biskupich; na skutek nadużyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /13 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWKOWO

  Parafie i dekanat w archidiec. gnieźnieńskiej.

  G., wzmiankowane 1185, miało kaplicę grodową,należącą do kościoła NMP we Włocławku; 1267-71 otrzymałoprawo miejskie magdeburskie, a nast. było stolicą samodzielnegoksięstwa; 1337-43 zostało zajęte przez Krzyżaków,1365 sprzedane królowi Kazimierzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

  1 . S z k o ł y - S z k o ł a k a t e d r a l n a - powstała prawdopodobniew XI w.; głównym jej z a d a n i em było przygotowanieduchowieństwa dla katedry i okolic Gniezna; istniała obokin. szkół, które mieściły się przy kościołach kolegiackich;w pierwszym okresie jej istnienia do grona nauczających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /11 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWOSZ MIKOŁAJ WOJCIECH bp.

  ur. w końcuXVI w., zm. 7 X 1654 w Wolborzu k. Piotrkowa Tryb.,sekretarz koronny.

  W młodości odbyl podróż do Włoch iFrancji; od 1618 był dziekanem kolegiaty wolborskiej, 1621s e k r e t a r z em król., 1625 kanonikiem krak., od 1631 komenda t a r i u s z em opactwa cystersów w Koprzywnicy; 1631 posłowałdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEZNO

  Miasto, sanktuarium św. Wojciecha, siedziba—» gnieźnieńskiej archidiecezji i —» gnieźnieńskiej metropolii,ważny ośrodek życia rei. i kośc. w Polsce.

  1. M i a s t o - Najwcześniejsze ślady człowieka na obszarzeobecnego G. pochodzą z okresu mezolitu; początki stałegoosadnictwa datują się na VI-VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /30 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA

  Powstała naprzełomie 999 i 1000 w związku z tworzeniem się organizacjiKościoła w Polsce, na obszarze ukształtowanym 1000-1124(zmienionym 1805-21); wchodzi w skład — gnieźnieńskiejmetropolii (1821-1946 metropolii gnieźn.-pozn.).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW

  Parafia i dekanat w diec. chełmińskiej (do1818 we w ł o c ł . ) .

  Na pocz. XIII w. ziemię gniewską otrzymałWarcisław I książę Świecia; 1229 książęta Świętopełk i SamborII darowali ją, zgodnie z wolą zmarłego brata, cystersomw Oliwie, później jednak Sambor darowiznę cofnął i 1276przekazał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNECCHI - SOLDI, Soldi - Gnechi ORGANTINO SJ

  ur.1532 w Casto Val Sabbia k. Brescii, zm. 22 IV 1609 w Nagasaki,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1555 w F e r r a r z e i postudiach w kolegium zak. przyjął 1561 święcenia kapł.;1565-66 był r e k t o r em kolegium w Loreto; skierowany dopracy mis., przybył 1567 do Goa, a 1568 do Japonii;

  1570-1606 w Miyako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNEZJOLUTERANIE

  (gr. gnesos prawdziwy, prawowity),teologowie okresu reformacji, którzy uważali się zaautentycznych i n t e r p r e t a t o r ów myśli M. Lutra i pozostawaliw opozycji do teologów umiarkowanych, skupionych wokółPh. Melanchtona (— filipiści).

  Główni przedstawiciele g. (N. von Amsdorf, M. Flacius)oskarżyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDOWSKI MARIAN ks.

  ur. 1 II 1887 w Bzinie k.Skarżyska-Kamiennej, zm. 27 VII 1937 w Warszawie.

  Po studiachfiloz.-teol. w Warszawie przyjął 1916 święcenia k a p ł . ; był wik. w Żbikowie, a od 1917 w par. NMP na Nowym Mieściew Warszawie, gdzie kontynuując pracę oświatową swegostryja Antoniego (zm. 1918), prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt

Do góry