Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOŁUSZOWICE

  Parafia w dek. głubczyckim w diec.opolskiej. Kościół par. św. Marcina wzmiankowany jest 1362;

  do 1810 G. należały do zak. joannitów w —» Grobnikach;od pocz. reformacji do 1654 kościół był w rękach protestantów;obecny, wzniesiony zapewne w XVI w., z 2-przęsłowymprezbiterium, ma wieżę z 1718.

   

  KZSP...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBIEW ANTONI

  ur. 25 II 1907 w Wilnie, zm. 27 VI1979 w Krakowie, prozaik, eseista, publicysta.

  Studiował 1925-33 na Uniw. Stefana B a t o r e g o w Wilnie historię,polonistykę i nauki przyr.; wchodził w skład „Zagarów"(1931-32), redagując jednocześnie (1932) dodatek do„Słowa" (pt. „Wilcze Z ę b y " ) ; pracował nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /6 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁYMIN

  Parafia w dek. Ciechanów Pd. (do 1982 wdek. makowskim) w diec. płockiej.

  Parafia powstała prawdopodobniepod koniec XIV lub na pocz. XV w.; obecny kościółpar. św. J a n a Chrzciciela, zbudowany w 1. poł. XVI w.,przebudowany w 3. ćwierci X I X w., got. z neogot. przekształceniami,jest murowany z cegły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBIEW STEPAN TIMOFIEJEWICZ

  ur. 1849 w gubernipenzeńskiej, zm. 1920 w Kijowie, historyk Kościoła.

  UkończyłAkademię Duch. w Kijowie i t am 1898 uzyskał doktoratteologii oraz wykładał historię prawosławia; zajmował sięprawie wyłącznie historią prawosławia na Ukrainie z końca X V I i X V I I w., a zwł. postawą i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMA

  Diecezja w Zairze eryg. 10 XI 1959, sufr. Bukavu;powstała z apost. wikariatu G., wyodrębnionego 30 VII1959 z wikariatu apost. Bukavu.

  Diecezja zajmuje 25 000km2 i liczy 1,4 min mieszk., w tym 392 630 katolików, 15parafii, 23 księży diec. i 52 zak., 77 zakonników i 108 sióstr.

   

  AAS 52(1960) 70-71; J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI DMITRU TEODOROWICZ

  ur. 7 V 1832w Moskwie, zm. po 1901, tamże, apologetyk prawosławny.

  Studiował w Moskiewskiej Akademii Duch. (1848 przyjąłniższe święcenia) i 1854 objął t am katedrę fizyki i geometrii,a 1870 zorganizował katedrę apologetyki (uwzględniającąosiągnięcia nauk przyr.), na której wykładał fizykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMARUS FRANCISCUS

  ur. 30 I 1563 w Brugii (Flandr i a ) , zm. 11 I 1641 w Groningen, teolog kalwiński, twórca— gomarystów.

  Studiował od 1580 teologię w Neustadt,Oksfordzie, Cambridge i w Heidelbergu; 1587 został pastorem flamandzkiej gminy kalwińskiej we Frankfurcie n. Menem;1594 uzyskał doktorat i był prof, teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁOGÓRY, Gologory

  Parafia rzym.kat. w dek.zloczowskim w archidiec. lwowskiej (od 1939 w UkraińskiejSRR).

  Wieś G . , wzmiankowana 1389, była od 1515 miastem;1452 Mikołaj z G. ufundował prepozyturę NMP z kolegiummansjonarzy;

  pierwotny kościół z 1452, zniszczony 1648,gruntownie odnowiony w końcu X V I I w., spalony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁKOWIC SZYMON ks.

  zm. po 12 X I 1667, filozof.

  Studia na UJ ukończył 1615, po czym wykładał tamże nawydz. filozoficznym; jest autorem komentarzy do ArystotelesaQuaestio de natura et essentia temporis (1623) i Quaestiode cognitione intellectus (1631);

  od 1637 wykładał teżgramatykę języka hebr.; 1643 j a k o prof, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

  ur. 1654 k.Nowego Korczyna, zm. 16 IV 1700 w Warszawie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1671 w Krakowie; studia filoz. odbyłw Krakowie i Warszawie; 1677 uzyskał stopień lektora filozofiii rozpoczął wykłady w zak. konwencie warsz.; w Paryżustudiował teologię i prawo kan., a 1678 uzyskał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt

Do góry