Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GORCZYCKI, Gorczyca GRZEGORZ GERWAZY ks.

  ur.ok. 1665 w Bytomiu, zm. 30 IV 1734 w Krakowie, kompozytor.

  Po studiach w Wiedniu i Pradze, jako doktor filozofiii sztuk wyzwolonych, wstąpił 1691 do seminarium duch. wKrakowie, gdzie 1692 przyjął święcenia k a p ł . ; nast. wykładałpoetykę i retorykę w Akademii Księży Misjonarzy w—> Chełmnie (II)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖREME, Ürgüp - Göreme

  Miejscowość w Turcji identyfikowanaze staroż. Korama (cytowaną w Aktach H i e r o n a ) .

  Zachowały się ruiny wczesnośredniow. zespołu klasztornegozłożonego z kilku kościołów i rozmieszczonych wokół nichkaplic kutych w skale; najokazalszy kościót (Tokale Kilise)jest 3-apsydową bazyliką transeptową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCZEWSKI JAN ks.

  ur. 9 VI 1751 w Lidzbarku,zm. 8 X 1823 w Poznaniu, pedagog, poeta, tłumacz.

  W1767 wstąpił do jezuitów w Krakowie; j a k o nauczyciel poezjiw kolegium jez. we Wschowie, przeniósł się po kasacie zakonu1775 do Poznania, gdzie przyjął święcenia k a p ł . ; nast.został powołany przez Komisję Edukacji Nar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGIASZ

  ur. ok. 480 prz.Chr. w Leontinoj na Sycylii,zm. ok. 380 p r z . C h r . , filozof i r e t o r .

  W czasie wojny 427 prz.Chr. został wysłany w poselstwiedo Aten, gdzie osiadł prowadząc działalność sofisty i r e t o r a .W Peri tu me ontos e peri fyseos posłużył się sensualistycznąi relatywistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI AKWILIN CRL

  Imię chrzestne Michal,ur. 1656, zm. 26 II 1713 w Krakowie, historyk, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1675 w Kazimierzu (pod Krakowem);studiował w Rzymie, uzyskując 1680 doktorat teologii;był (1680-91) wykładowcą przedmiotów teol. w studiumzak. w Krakowie; delegowany 1694 do Rzymu w celu zawarciaunii klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZD (2)

  Właśc. Pavlik Matthias, ur. 1879, zm. 4 IX1942 w Pradze (?), pierwszy bp Nar. Kościoła w —» Czechosłowacji( I I I ) .

  Po przyjęciu święceń kapł. (w Kościele rzym.--kat.) uczestniczył w rei. ruchu reformistycznym, propagującwśród czes. duchowieństwa potrzebę wprowadzenia językaczes. (lub słowac.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORDON FRANCISZEK CR

  ur. 25 VIII 1860 w Tryszczyniuk. Bydgoszczy, zm. 13 II 1931 w Chicago, polonijnydziałacz kośc. i nar., red. i wydawca.

  Do Stanów Zjedn.wyjechał 1881; teologię studiował w Kolegium Zmartwychwstańcóww Kentucky, a nast. na Gregorianum w Rzymie,gdzie 1886 złożył śluby zak. i 1889 przyjął święcenia k a p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZDOWSKI ZYGMUNT ks.

  ur. 1 XI 1845 w Sanoku,zm. 1 I 1920 we Lwowie, działacz r e i . , społ. i charytatywny,zał. —> józefitek.

  Studiował 1864-66 prawo na Uniw. Lwowskim, a nast.teologię w seminarium duch. we Lwowie, gdzie 1871 przyjąłświęcenia kapł.; był wik. i administratorem w kilku parafiachdiec. lwowskiej, potem wik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORDOSERBA

  (Kyzdervent w pn.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Nicea w rzym. prowincji BityniaI I ; u p a d ł o prawdopodobnie w XII w. po opanowaniu go przezTurków; znanych jest 3 bpów od 2. p o ł . VII do 2. poł. IX w.;obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORĄCZKIEWICZ WINCENTY

  ur. 1789 w Krakowie,zm. 4 XI 1858 tamże, organista, kompozytor, pedagog.

  Pochodził z rodziny muzyków krak.; kształcił się pod kierunkiemojca (Dominika), a nast. w Dreźnie i Wiedniu; od1808 był organistą katedry wawelskiej; 1818 został dyr.artystycznym Tow. Przyjaciół Muzyki w Krakowie; od 1820pełnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt

Do góry