Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GORLIWOŚĆ

  Żarliwość, wolitywno-emocjonalna właściwośćdziałania osoby, przejawiająca się uczuciowym zaangażowaniem,wytrwałością i sumiennością ukierunkowaną naosiąganie zamierzonych celów, zwł. społecznych i rei., k t ó r eokreślają jej kwalifikację moralną.

  Psychologicznym podłożem g. jest czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORMOGONI, Ancient Noble Order of the Gormogons

  Stow, masońskie (—» masoneria) istniejące oficjalnie1724-38 w Londynie.

  Założycielem g. był chin. mandarynHan Chi, który z przedstawicieli arystokracji utworzył ekskluzywnestow, o strukturze parazakonnej (wg G. Klossa założycielemg. miai być A n d r ew Michael Ramsay, zm. 1743, którypod wpływem jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOROKA

  Diecezja w Papua-Nowa Gwinea eryg. 15 XI1966 j a k o sufr. Madang (od 1982 Mount Hagen); powstałaz wikariatu apost. G., wyodrębnionego 18 VI 1959 z wikariatuapost. Alexishafen;

  opiekę duszpast. sprawują werbiści;diecezja zajmuje 7200 km2 i liczy 288 000 mieszk., w tym16 750 katolików, 12 księży zak., 25...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖRRES JOHANN JOSEPH von

  ur. 25 I 1776 w Koblencji,zm. 29 V 1848 w Monachium, działacz polit., publicysta,przedstawiciel spot. romantyzmu i katolicyzmu w Niemczech.

  Wychowywany w duchu —» oświecenia, uczył się wgimnazjum jezuitów w Koblencji; 1800-14 był tamże nauczycielemnauk przyr. w szkole r e a l n e j ; 1806-08 j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖRRESA STOWARZYSZENIE, Górres Gesellschaft

  Towarzystwo nauk. założone 1876 w Bonn w setną rocznicęurodzin J . J . von —» G ö r r e s a przez grupę niem. uczonych kat.(m.in. G. von Hertlinga, B.H. Cardaunsa, P. Haffnera,J . B . Heinricha i L. Kaufmanna) w celu popierania rozwojunauk w różnych dziedzinach; 1980 liczyło ok. 2100 członków.

  S.G. miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLICE

  Parafie i dekanaty w diec. tarnowskiej.

  Miasto G. powstało ok. 1355; parafię G. utworzono przedlokacją miasta; ok. 1565 kościół par. w G. zajęli kalwinii w ich posiadaniu był do 1628 (1617 odbyło się w G. kolokwiumkalwińsko-ariańskie z udziałem duchownych kat. wc h a r a k t e r z e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLICKI ANDRZEJ OFMCap

  Imię zak. Z e n o n Maria,ur. 18 XI 1867 w Maniowych k. Nowego Targu, zm. 7 I 1936w Sędziszowie Młp., działacz zak., historyk. Do zakonuwstąpił 1898; po studiach filoz.-teol. u franciszkanów konwentualnychw Krakowie przyjął 1904 święcenia k a p ł . ; pełniłróżne funkcje zak. (m.in. mistrza nowicjatu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORKUM

  Męczennicy z G., święci, 19 duchownychkat. głównie z G. (Gorninchen) zamęczonych 9 VII 1572 wfortecy La Brielle (na wyspie Voorne, środk. Holandia)przez kalwińskich powstańców niderl. (tzw. gezowie).

  W czasie powstania gezów przeciwko panowaniu hiszp.w Niderlandach uwięziono 19 duchownych kat., których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGONY

  W religii gr. córki potęg morskich Forkisai Keto, siostrzane potwory z wężami zamiast włosów, o spojrzeniuzmieniającym patrzących w kamień.

  Zarówno Homer (Iliada V 741; Odyseja XI 616), jak iEurypides (Elektra II 460) mówią o jednej g., natomiast uHezjoda (Teogonia 270) wymienione są 3: Steno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORECKI ANTONI

  ur. 1787 w Wilnie, zm. 18 IX 1861w Paryżu, poeta.

  Studiował 1802-06 na Uniw. Stefana Batoregow Wilnie; 1809-13 walczył w armii Księstwa Warsz.(m.in. w kampanii moskiewskiej); 1816-18 podróżował poNiemczech, Włoszech i Francji; 1819 wstąpił do Tow. Szubrawców(współpracował z „Wiadomościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt

Do góry