Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRABEN WOJCIECH SJ

  ur. 23 IV 1623 w Warszawie,zm. 18 VII 1693 k. Reszla, pedagog, kapelan króla Jana IIKazimierza.

  Był synem Szweda Piotra G., sekretarza królaZygmunta III Wazy; kształcił się w Monachium, Pułtusku,Rzymie (1639 wstąpił tam do nowicjatu), Wilnie, Krożach iBraniewie; 1656 przebywał we Włoszech, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOSZYCE

  Parafia w dek. Zatorskim w archidiec.krakowskiej, eryg. przed 1325 przy kościele św. AndrzejaApostoła, wzmiankowanym 1325-27.

  Nowy, późnogot. kościół,wzniesiony zapewne 1585, jest drewniany o konstrukcjizrębowej, 1-nawowy z prostokątnie zamkniętym prezbiteriumi 4-boczną wieżą od zach. o pochyłych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIA RAFAŁ OFMConv

  ur. 1647 prawdopodobniew Obornikach, zm. 9 IV 1720 (?) w Rzymie, hagiograf.

  Dozakonu wstąpi! 1669; 1684 był sekretarzem kapituły prowincjalnejw Kaliszu, a nast. przełożonym klasztorów w Poznaniui Warszawie (1689); 1693 kapituła prowincjalna w Chęcinachprzyznała mu magisterium teologii; był nadwornym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOVAC FILIP OFM

  ur. 1697 (lub 1698) w Podosoju(Dalmacja), zm. 13 II 1749 na Santo Spirito k. Wenecji,chorw. pisarz.

  Śluby zak. złożył 1719 w klasztorze w Zaostrogu;studia filoz.-teol. odbył prawdopodobnie we Włoszech;1729 powołany na kapelana wojskowego oddziałów chorw. wsłużbie weneckiej, stale przebywał w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIANKA TADEUSZ

  ur. 8 I 1740 w Rajkowcach naPodolu, zm. 8 X 1807 w Petersburgu.

  We Francji, gdzie sięwychowywał, zetknął się z teurgiczną (—* teurgia) sektą martynistów(—* masoneria) i 1778 zainicjował w Berlinie własnąsektę; adeptów zjednywał także na Podolu, gdzie 1770 uzyskałstarostwo liwskie; pozostając pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAAL, Święty Graal

  (sang-real krew króla, starofranc.gréal, prowansalski Grazal, łac. gradalis stopniowy), nazwa(w zależności od tradycji) legendarnej misy lub kielicha sakr.(w kształcie stopni), drogocennego naczynia (czary lub cyboriumi kielicha z Ostatniej Wieczerzy), wazy z zielonego szkłalub tajemniczego klejnotu; w etosie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /15 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWIEC

  Parafia w dek. Uchańskim (od 1974) wdiec. zamojsko-lubaczowskiej (do 1992 w diec. lubelskiej).

  G., gród obronny książąt ruskich, a nast. litewskich, wzmiankowany1268, wchodzi! prawdopodobnie w sklad GrodówCzerwieńskich; jako własność książąt mazowieckich (1388--1462) otrzymał 1394 od Ziemowita IV prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIENICE

  Parafia w dek. zagórowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  G., wzmiankowane 1261,były własnością klasztoru cystersów w Lądzie, później - własnościąGrabieńskich, w XVI i XVII w. - Rozrażewskich; parafięerygowano w G. w 1. poł. XIV w.; drewniany kościółpar. św. Małgorzaty jest wspomniany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAAL, Ladies of the Grail, Panie od Św. Graala

  Żeńskiinstytut świecki, wywodzący się z międzynar. ruchu Św.—» Graala (1), zał. 1921 przez Jacobusa van Ginneken SJ wHaarlemie (Holandia).

  Na zaproszenie abpa Westminsteru Francisa Bourne (1861-1935) członkinie ruchu przybyły 1932do Anglii; II wojna świat, spowodowała ich uniezależnieniesię od domu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWIECKI SEBASTIAN

  ur. ok. 1543 w Mszczyczyniek. Gostynia, zm. 19 X 1607 w Bledzewie, poeta.

  Po studiach we Frankfurcie n. Odrą (1559) i być może takżena in. uniwersytetach eur. przebywał na dworze króla ZygmuntaII Augusta; 1573 w orszaku Olbrachta Łaskiego udałsię do Francji, by towarzyszyć Henrykowi III Walezemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 857

  praca w formacie txt

Do góry