Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRAJEWO

  Miasto, parafia i dekanat w diec. łomżyńskiej.

  Miasto powstało z osady Graj wy, leżącej nad rzeką Biebrzą,zał. 1422-26. która 1540 otrzymała od króla Zygmunta IStarego prawo miejskie magdeburskie; G. zniszczone w czasiewojen szwedz., utraciło 1870 prawa miejskie, lecz odzyskałoje 1919 i do 1975 było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF, grafów teoria

  (gr. grafe rysunek), siatka złożonaze zbioru punktów (zw. węzłami lub wierzchołkami) oraz łączącychje łuków (zw. krawędziami); formalnie g. jest parąuporządkowaną <V, E>, gdzie V i E są przeliczalnymi zbioramiodpowiednio wierzchołków i krawędzi, przy czym każdą krawędźmożna utożsamić z parą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

  (gr. grammatike głoska, litera, forma językowa),ogól właściwości i funkcji konstytuujących —* język,a także dział -^językoznawstwa, zajmujący się formalną stronąjęzyka, tzn. budową oraz odmianą wyrazów (morfologia),konstrukcją grup wyrazowych i zdań (składnia), również sposobemwymawiania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJAÚ

  Diecezja w pn.-wsch. Brazylii eryg. 4 VIII 1981pod nazwą Säo José do G. (9 X 1984 zmieniła nazwę na G.),sufr. Säo Luis do Maranhäo; zajmuje 40 000 km i liczy416 000 mieszk., w tym 364 000 katolików, 10 parafii, 4 księżydiec. i 11 zak., 12 zakonników i 24 siostry.

   

  AAS 77(1985) 85-86; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF ANTON

  ur. 23 V 1811 w Baldern (Wirtembergia),zm. 24 IV 1867 w Steinbergu k. Ulm, teolog. W 1835 przyjąłświęcenia kapt.; 1837 otrzyma! katedrę teologii pastoralnej wTybindze, gdzie 1841 został prof.; od 1843 był prob, w Steinbergu.

  G. należał do —» tybińskiej szkoły teologicznej, pozostającejpod wpływem J.S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMLEWICZ IGNACY OFMRef

  Imię zak. Benwenuty,ur. 31 V I I 1837 w Żerkowie (Wielkopolska), zm. 10 VI1910 w Nanticoke (Pensylwania), działacz polonijny.

  Do zakonuwstąpił 1858 w Wejherowie i 1862 przyjął święceniakapl.; z powodu — Kulturkampfu wyjechał 1875 do StanówZjedn.; był prob, w Blossburgu (Pensylwania), a od 1877...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALBUND

  Związek —» Graala, kat. związek pisarzyzał. 1905 w Wiedniu przez Richarda Kralika i Franza XaveraEicherta (—> Austria IV).

  Celem G. była odnowa życia kulturalnego w duchu tradycyjnegokatolicyzmu; estetyzującym tendencjom modernistycznym(—» modernizm) G. przeciwstawił sztukę kat. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF THEOPHIL OFMCap

  ur. 7 IX 1905 w Sankt Gallen,zm. 24 IV 1975 w Stanš (Szwajcaria), historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1924 w Stanš; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1931 święcenia kapł. i specjalizował sięw historii Kościoła na uniw. we Fryburgu Szwajc, uzyskując1936 doktorat; uczył historii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALEWO

  Parafia w dek. raciąskim w diec. płockiej.

  We wsi G., wchodzącej od XIII w. w skład uposażenia jednejz prebend katedry p ł o c , jest kościół par. św. Małgorzaty,wzmiankowany 1385 (zbudowany prawdopodobnie wcześniej);obecny kościół, wzniesiony w 2. poł. XV w, lub w 1.poł. XVI w., był przebudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFIN RENÉ

  ur. 22 III 1858 w Pontvallain (Sarthe,Francja), zm. 3 I 1941 w Sainte-Radegonde-en-Touraine, wydawcaorientalnej literatury patrystycznej.

  Po ukończeniu seminariumfranc, w Rzymie przyjął święcenia kapł.; 1885 uzyskałdoktorat teologii; nast. studiował języki orientalne wInnsbrucku; prowadzi! wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt

Do góry